Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie kinetyki przemiany fazowej układów chitozanowych wrażliwych na wzrost temperatury.

2014/15/B/ST8/02512

Słowa kluczowe:

chitozan mikroreologia hydrokoloidy struktura żelu

Deskryptory:

 • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa
 • ST8_4: Mechanika ciała stałego, mechanika płynów, termodynamika
 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Zofia Modrzejewska 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 686 640 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-08-07

Zakończenie projektu: 2018-08-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Suszarka liofilizacyjna laboratoryjna. Za kwotę 55 000 PLN
 2. Wagosuszarka laboratoryjna - dokładność 0,1mg. Za kwotę 5 000 PLN
 3. Doposażenie istniejącego reometru rotacyjnego Anton Paar Physica MCR 301 w układ SALA z osprzętem i oprogramowaniem. Za kwotę 220 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (18)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Application of chitosan-graphene oxide nanokomposties in medical science: A REVIEW
  Autorzy:
  Pieklarz K., Tylman M., Modrzejewska Z.
  Czasopismo:
  Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives, Volume XXIII, 2018 DOI: 10.15259.PCACD.23.01 (rok: 2018, tom: XXIII, strony: 44705), Wydawca: Media-Press, Lodz, Poland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15259.PCACD.23.01 - link do publikacji
 2. Pomiar potencjału zeta jako metoda wyznaczania punktu przemiany fazowej zol-żel dla układów chitozanowych
  Autorzy:
  Piotr Owczarz, Patryk Ziółkowski, Marek Dziubiński
  Czasopismo:
  Inżynieria i Aparatura Chemiczna (rok: 2016, tom: 4, strony: 152-153), Wydawca: Zarząd Główny SIMP Oficyna Wydawnicza SIMPRESS
  Status:
  Opublikowana
 3. Structure of chitosan thermosensitive gels containing graphene oxide IF: 1,75
  Autorzy:
  Tylman M., Pieklarz K., Owczarz P., Maniukiewicz W. , Modrzejewska Z.
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2018, tom: 1161, strony: 530-535), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2018.02.065 - link do publikacji
 4. The structural (FTIR, XRD, XPS) and biological studies of thermosensitive chitosan gels IF: 1,67
  Autorzy:
  Agata Skwarczynska, Marta Kamińska, Piotr Owczarz, Nina Bartoszek, Zofia Modrzejewska, Bogdan Walkowiak
  Czasopismo:
  Journal of Applied Polymers Science (rok: 2018, tom: ., strony: 46459-46459), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/app.46459 - link do publikacji
 5. Rheo-Kinetic Study of Sol-Gel Phase Transition of Chitosan Colloidal Systems IF: 3,364
  Autorzy:
  Piotr Owczarz , Patryk Ziółkowski , Zofia Modrzejewska , Sławomir Kuberski and Marek Dziubiński
  Czasopismo:
  Polymers (rok: 2018, tom: 10(1), 47, strony: 44575), Wydawca: Hindawi
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/polym10010047 - link do publikacji
 6. Thermosensitive chitosan gels containing calcium glycerophosphate IF: 2,536
  Autorzy:
  Agata L. Skwarczynska, Slawomir Kuberski, Waldemar Maniukiewicz, Zofia Modrzejewska
  Czasopismo:
  Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (rok: 2018, tom: 201, strony: 24-33), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
 7. Wpływ szybkosci nagrzewania na proces żelowania hydroźeli chitozanowych
  Autorzy:
  Patryk Ziółkowski, Piotr Owczarz, Marek Dziubiński
  Czasopismo:
  Inżynieria i Aparatura Chemiczna (rok: 2016, tom: 4, strony: 164-165), Wydawca: Zarząd Główny SIMP Oficyna Wydawnicza SIMPRESS
  Status:
  Opublikowana
 8. Influence of fish collagen on viscoelastic properties and sol-gel phase transition of chitosan solutions
  Autorzy:
  Rył, A, Owczarz, P.
  Czasopismo:
  Acta Innovations (rok: 2018, tom: 27, strony: 14-23), Wydawca: Pro-Akademia
  Status:
  Opublikowana
 9. The Application of Small-Angle Light Scattering for Rheo-Optical Characterization of Chitosan Colloidal Solutions IF: 2,935
  Autorzy:
  Owczarz P, Ziółkowski P., Dziubiński M
  Czasopismo:
  Polymers (rok: 2018, tom: 10 (4), strony: 431), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
 10. The influence of the addition of collagen on the rheological properties of chitosan chloride solutions
  Autorzy:
  P. Owczarz, A. Rył, Z. Modrzejewska, M. Dziubiński
  Czasopismo:
  Prog. Chem. Appl. Chitin Its Deriv. (rok: 2017, tom: 22, strony: 176-189), Wydawca: Media-Press, Lodz, Poland
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15259/PCACD.22.18 - link do publikacji
 11. Phase transition of chitosan chloride solution as potential material for application in biomedical engineering
  Autorzy:
  Piotr Owczarz, Patryk Ziółkowski, Zofia Modrzejewska, Marek Dziubiński
  Czasopismo:
  Engineering of Biomaterials Inżynieria Biomateriałów (rok: 2017, tom: 138 volume XX, strony: 18-25), Wydawca: Polish Society for Biomaterials in Cracow
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  http://www.biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/139F.pdf - link do publikacji
 12. Thermosensitive chitosan gels containing calcium glycerophosphate for bone cell culture IF: 1,56
  Autorzy:
  Marta Kamińska, Sławomir Kuberski, Waldemar Maniukiewicz, Piotr Owczarz, Piotr Komorowski, Zofia Modrzejewska, Bogdan Walkowiak
  Czasopismo:
  Journal of Bioactive and Compatible Polymers (rok: 2017, tom: Vol 32, Issue 2, strony: 209-222), Wydawca: SAGE
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1177/0883911516671150 - link do publikacji
 1. Phase transition of chitosan chloride solutions as potential material for application in biomedical engineering
  Autorzy:
  P. Owczarz, P. Ziółkowski, Z. Modrzejewska, M. Dziubiński
  Konferencja:
  25th Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine (rok: 2016, ), Wydawca: Organizator Konferencji
  Data:
  konferencja 13-16. 10. 2016r, Rytro, Polska.
  Status:
  Opublikowana
 2. Przemiana fazowa zol-żel koloidalnych roztworów chitozanu - wpływ dodatku kolagenu rybiego
  Autorzy:
  Anna Rył, Piotr Owczarz, Marek Dziubiński
  Konferencja:
  02.12.2017r. - Łódź, Konferencja MAŁA WIELKA NAUKA – Pasja, Wiedza, Nauka (rok: 2017, ), Wydawca: Organizator Konferencji
  Data:
  konferencja 02.12.2017r.
  Status:
  Opublikowana
 3. The influence of shear rate on the structural and viscous properties of chitosan colloidal system investigated by rheo-sals technicsi
  Autorzy:
  Patryk Ziółkowski, Piotr Owczarz, Marek Dziubiński i
  Konferencja:
  The Annual European Rheology Conference, AERC 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: European Rheology Society
  Data:
  konferencja 17-20.04.2018
  Status:
  Opublikowana
 4. The study of sol-gel thermosensitive behavior of chitosan – collagen systems
  Autorzy:
  P.Owczarz, M. Dziubiński, S. Kuberski, Z. Modrzejewska
  Konferencja:
  20th Anniversary Meeting of the European Society of Rheology (rok: 2016, ), Wydawca: ETH Zurich
  Data:
  konferencja 2016
  Status:
  Opublikowana
 5. Właściwości tiksotropowe układów chitozanowych – wpływ dodatku neutralizującego
  Autorzy:
  P. Ziółkowski, P. Owczarz, M. Dziubiński, Z. Modrzejewska
  Konferencja:
  III edycja Mała Wielka Nauka (rok: 2016, ), Wydawca: Organizator Konferencji
  Data:
  konferencja 9-10.12.2016r, Łódź, Polska
  Status:
  Opublikowana
 6. The sol-gel phase transition and viscoelastic properties of thermosensitive chitosan hydrogels with calcium β-glycerophosphate
  Autorzy:
  Piotr Owczarz, Anna Rył, Marek Dziubiński, Zofia Modrzejewska
  Konferencja:
  The Annual European Rheology Conference, AERC 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: European Rheology Society
  Data:
  konferencja 17-20.04.2018
  Status:
  Opublikowana
 7. The effect of collagen type and concentration on sol-gel phase trasition in chitosan scaffolds"
  Autorzy:
  Piotr Owczarz, Martyna Modlińska, Anna Rył, Zofia Modrzejewska, Marek Dziubiński
  Konferencja:
  The Annual European Rheology Conference, AERC 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Nordic Rheology Society
  Data:
  konferencja 3-6.04
  Status:
  Opublikowana
 8. Analysis of the thixotropic behavior of chitosan hydrogel
  Autorzy:
  P. Owczarz, P. Ziółkowski, M. Dziubiński, Z. Modrzejewska,
  Konferencja:
  Graduate Student Workshop and 20th Anniversary Meeting of the European Society of Rheology (rok: 2016, ), Wydawca: ETH Zurich
  Data:
  konferencja 31.03 -1.04. 2016r
  Status:
  Opublikowana
 9. Influence of mechanical deformation on the gelation phenomenon of colloidal chitosan solutions
  Autorzy:
  Piotr Owczarz, Anna Rył, Marek Dziubiński
  Konferencja:
  The Annual European Rheology Conference, AERC 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: European Rheology Society
  Data:
  konferencja 17-20.04.2018
  Status:
  Opublikowana
 10. Investigation of sol-gel phase transitions of colloidal chitosan solutions conducted by rheometric and light scattering technics
  Autorzy:
  Patryk Ziółkowski, Piotr Owczarz, Marek Dziubiński
  Konferencja:
  Iberian Meeting on Rheology, IBEREO 2017,Walencja (rok: 2017, ), Wydawca: IBEREO
  Data:
  konferencja 6-8.09
  Status:
  Opublikowana
 11. Pomiar potencjału zeta jako metoda wyznaczania punktu przemiany fazowej zol-żel dla układów chitozanowych
  Autorzy:
  P. Owczarz, P. Ziółkowski, M. Dziubiński,
  Konferencja:
  Polski Kongres Reologii (rok: 2015, ), Wydawca: POLITECHNIKA OPOLSKA ISBN 978-83-65235-15-2
  Data:
  konferencja 21 – 23 10. 2015r, Opole, Polska
  Status:
  Opublikowana
 12. The influence of sterilization on the flow behaviour of chitosan
  Autorzy:
  P. Owczarz, A. Rył, P. Ziółkowski, M. Dziubiński, Z. Modrzejewska
  Konferencja:
  XXII Konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego (rok: 2016, ), Wydawca: .
  Data:
  konferencja 14-16 września 2016r., Malbork,
  Status:
  Opublikowana
 13. The effect of the heat rate and pH on the kinetics of sol-gel phase transition for chitosan hydrogel systems
  Autorzy:
  P. Owczarz, Z. Modrzejewska, P. Ziółkowski, A. Skwarczyńska, A. Bartkowiak, M. Dziubiński
  Konferencja:
  18th Swiss Soft Days, Zurich, Szwajcaria. (rok: 2016, ), Wydawca: ETH Zurich
  Data:
  konferencja 30 .03.2016r
  Status:
  Opublikowana
 14. The rheo-sals study of the sol-gel phase transition of chitosan colloidal system - the effect of temperature and concentration
  Autorzy:
  Piotr Owczarz, Patryk Ziółkowski, Marek Dziubiński
  Konferencja:
  The Annual European Rheology Conference, AERC 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: European Rheology Society
  Data:
  konferencja 17-20.2018
  Status:
  Opublikowana
 15. Thixotropic properties of chitosan systems - the effect of shear deformation
  Autorzy:
  Piotr Owczarz, Patryk Ziolkowski, Zofia Modrzejewska, and Marek Dziubinski
  Konferencja:
  The Annual European Rheology Conference, AERC 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Nordic Rheology Society
  Data:
  konferencja 3-6.04
  Status:
  Opublikowana
 16. Wpływ szybkości nagrzewania na proces żelowania hydrożeli chitozanowych
  Autorzy:
  P. Ziółkowski, P. Owczarz, M. Dziubiński
  Konferencja:
  Polski Kongres Reologii. (rok: 2015, ), Wydawca: POLITECHNIKA OPOLSKA ISBN 978-83-65235-15-2
  Data:
  konferencja 21 – 23. 10. 2015r, Opole, Polska
  Status:
  Opublikowana
 17. The sol-gel phase transition of chitosan hydrogel under effect of heat rate
  Autorzy:
  P. Ziółkowski, P. Owczarz, M. Dziubiński,
  Konferencja:
  VI Wyjazdowa Sesja Naukowa Doktorantów Politechniki Łódzkiej (rok: 2016, ), Wydawca: ISBN 978-83-7283-719-6
  Data:
  konferencja 11 – 13 04. 2016r, Rogów, Polska
  Status:
  Opublikowana
 18. Sol-gel transition of HPC solutions revealed by rheological and Small Angle Light Scattering (Rheo-SALS) measuements
  Autorzy:
  Jerzy Pela, Marek Dziubinski, Piotr Owczarz, and Patryk Ziólkowski
  Konferencja:
  The Annual European Rheology Conference, AERC 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Nordic Rheology Society
  Data:
  konferencja 3-6.04
  Status:
  Opublikowana
 1. Rheo-Kinetic Study of Sol-Gel Phase Transition of Chitosan Colloidal Systems
  Autorzy:
  Owczarz P, Ziolkowski P., Modrzejewska Z, Kuberski S., Dziubinski M.
  Książka:
  Advances in Chitin/Chitosan Characterization and Applications that was published in Polymers (rok: 2019, tom: Special Issue, strony: 293-306), Wydawca: .
  Status:
  Opublikowana