Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Biomikrobetony dla chirurgii kostnej z układu alfa TCP - HAp - chitozan z hybrydowymi granulami

2017/27/B/ST8/01173

Słowa kluczowe:

biomikrobetony z układu αTCP-hydroksyapatyt-chitozan granule hybrydowe HAp/CTS proces wiązania adhezja granice rozdziału faz działanie bakteriobójcze

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
 • ST5_11: Synteza biomateriałów
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Anna Ślósarczyk 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 14 - ogłoszony 2017-09-15

Przyznana kwota: 829 280 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2018-06-20

Zakończenie projektu: 2023-06-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (12)
 1. Biomicroconcretes based on the hybrid HAp/CTS granules, a-TCP and pectins as a novel injectable bone substitutes IF: 3,019
  Autorzy:
  Michał Dziadek, Aneta Zima, Ewelina Cichoń, Joanna Czechowska, Anna Ślósarczyk
  Czasopismo:
  Materials Letters (rok: 2020, tom: 265, strony: 127457), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matlet.2020.127457 - link do publikacji
 2. Self-assembling, hybrid hydroxyapatite-methylcellulose granules, modified with nano-silver IF: 3,423
  Autorzy:
  J. Czechowska
  Czasopismo:
  Materials Letters (rok: 2021, tom: 300, 130156, strony: 44930), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matlet.2021.130156 - link do publikacji
 3. Novel multicomponent organic–inorganic WPI/gelatin/CaP hydrogel composites for bone tissue engineering IF: 3,221
  Autorzy:
  Michał Dziadek, Radmila Kudlackova, Aneta Zima, Anna Ślósarczyk, Magdalena Ziabka, Piotr Jelen, Svetlana Shkarina, Angelica Cecilia, Marcus Zuber, Tilo Baumbach, Maria A. Surmenev, Roman A. Surmene, Lucie Bacakova, Katarzyna Cholewa-Kowalska, Timothy E. L. Douglas
  Czasopismo:
  Journal od Biomedical Materials Research Part A (rok: 2019, tom: 107, strony: 2479-2491), Wydawca: Wiley Periodicals, Inc.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/jbm.a.36754 - link do publikacji
 4. Comparative study on physicochemical properties of alpha-TCP / calcium sulphate dihydrate biomicroconcretes containing chitosan, sodium alginate or methylcellulose IF: 0,968
  Autorzy:
  Czechowska Joanna , Zima Aneta , Ślósarczyk Anna
  Czasopismo:
  Acta of Bioengineering and Biomechanics (rok: 2020, tom: 22(1), strony: 47-56), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.37190/ABB-01458-2019-02 - link do publikacji
 5. Effect of Gold Nanoparticles and Silicon on the Bioactivity and Antibacterial Properties of Hydroxyapatite/Chitosan/Tricalcium Phosphate-Based Biomicroconcretes IF: 3,623
  Autorzy:
  Czechowska, J., Cichoń, E., Belcarz, A., Ślósarczyk, A., & Zima, A.
  Czasopismo:
  Materials (rok: 2021, tom: 14(14), 3854, strony: 44941), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ma14143854 - link do publikacji
 6. New hybrid bioactive composites for bone substitution IF: 1,963
  Autorzy:
  Anna Ślósarczyk, Joanna Czechowska, Ewelina Cichoń, Aneta Zima
  Czasopismo:
  Processes (rok: 2020, tom: 8, strony: 335 (1-10)), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/pr8030335 - link do publikacji
 7. In vivo behavior of biomicroconcretes based on α‐tricalcium phosphate and hybrid hydroxyapatite/chitosan granules and sodium alginate IF: 3,525
  Autorzy:
  Aneta Zima, Joanna Czechowska, Tomasz Szponder, Anna Ślósarczyk
  Czasopismo:
  Journal of Biomedical Materials Research Part A (rok: 2020, tom: 108(5), strony: 1243-1255), Wydawca: Wiley Online Library
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/jbm.a.36898 - link do publikacji
 1. Gold nanoparticles and silicon as effective modifiers of hybrid-type, chemically bonded Biomaterials
  Autorzy:
  Joanna CZECHOWSKA, Ewelina CICHOŃ, Anna Belcarz, Anna ŚLÓSARCZYK, Piotr PAŃTAK, Szymon SKIBIŃSKI, Aneta ZIMA
  Konferencja:
  30th conference "Biomaterials in medicine and veterinary medicine (rok: 2021, ), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów
  Data:
  konferencja 14-17.10.2021
  Status:
  Opublikowana
 2. Hydroxyapatite/chitosan hybrid-based biomicroconcretes with pectins addition - microstructure and mechanical properties
  Autorzy:
  Aneta ZIMA, Michał DZIADEK, Ewelina CICHOŃ, Joanna CZECHOWSKA, Anna ŚLÓSARCZYK
  Konferencja:
  WBC2020 virtual: 11th World Biomaterials Congress (rok: 2020, ), Wydawca: World Biomaterials Community
  Data:
  konferencja 11-15.12.2020
  Status:
  Opublikowana
 3. Citrus pectin and its influence on properties of α-TCP - based bone cements
  Autorzy:
  Piotr PAŃTAK, Ewelina CICHOŃ, Szymon SKIBIŃSKI, Joanna CZECHOWSKA, Anna ŚLÓSARCZYK, Aneta ZIMA
  Konferencja:
  The 2nd international conference on Chemistry for Beauty and Health 2021 (online) (rok: 2021, ), Wydawca: UMK Toruń
  Data:
  konferencja 12-14.05.2021
  Status:
  Opublikowana
 4. Pektyna cytrusowa i inne polisacharydy jako dodatki do wstrzykiwalnych biomikrobetonów kościozastępczych
  Autorzy:
  Piotr PAŃTAK, Ewelina CICHOŃ, Szymon SKIBIŃSKI, Joanna CZECHOWSKA, Aneta ZIMA
  Konferencja:
  Biomateriały w medycynie i kosmetologii : II sympozjum (rok: 2021, ), Wydawca: UMK Toruń
  Data:
  konferencja 28.01.2021
  Status:
  Opublikowana
 5. Biomicroconcretes on the Basis of Hybrid Hydroxyapatite/Chitosan Granules & Highly Reactive αTCP Powder
  Autorzy:
  Aneta Zima, Ewelina Cichoń, Michał Dziadek, Anna Ślósarczyk
  Konferencja:
  Scandinavian Society for Biomaterials (ScSB) 2019 Conference (rok: 2019, ), Wydawca: eCM Periodical and Conferences, Science with Open Discussion, AO Foundation, Davos, Switzerland
  Data:
  konferencja 43628
  Status:
  Opublikowana
 6. Hydroxyapatite/Chitosan hybrid-based biomicroconcretes as novel bone substitutes - in vitro studies
  Autorzy:
  Michał Dziadek, Aneta Zima, Ewelina Cichoń, Joanna Czechowska, Anna Ślósarczyk
  Konferencja:
  28th Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine (rok: 2019, ), Wydawca: Polish Society for Biomaterials in Krakow
  Data:
  konferencja 43748
  Status:
  Opublikowana
 7. Influence of pectins and other polymer additives on the properties of biomicroconcrete type bone substitute material
  Autorzy:
  Aneta Zima, Piotr Pańtak, Joanna Czechowska, Ewelina Cichoń, Anna Ślósarczyk
  Konferencja:
  ESB 2021 (online) (rok: 2021, ), Wydawca: European Society of Biomaterials
  Data:
  konferencja 5-9.-09.2021
  Status:
  Opublikowana
 8. Evaluation of liquid phase influence on properties of α-TCP-based biomicroconcrete-type bone substitutes
  Autorzy:
  Piotr Pańtak, Ewelina Cichoń, Szymon Skibiński, Joanna Czechowska, Aneta Zima, Anna Ślósarczyk
  Konferencja:
  ESB 2021 (online) (rok: 2021, ), Wydawca: European Society of Biomaterials
  Data:
  konferencja 5-9.09.2021
  Status:
  Opublikowana
 9. Hybrid nano-Ag/ hydroxyapatite/methylcellulose granules
  Autorzy:
  Joanna CZECHOWSKA, Aneta ZIMA, Ewelina CICHOŃ, Anna ŚLÓSARCZYK
  Konferencja:
  WBC2020 virtual: 11th World Biomaterials Congress (rok: 2020, ), Wydawca: World Biomaterials Communit
  Data:
  konferencja 11-15.12.2020
  Status:
  Opublikowana
 10. Hydroxyapatite-chitosan material with silver nanoparticles
  Autorzy:
  Aneta Zima, Joanna Czechowska, Ewelina Cichoń, Anna Ślósarczyk
  Konferencja:
  27th Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine (rok: 2018, ), Wydawca: Polish Society for Biomaterials in Krakow
  Data:
  konferencja 43384
  Status:
  Opublikowana
 11. Novel Biomicroconcretes Based on the Hybrid HAp/CTS Granules, αTCP & Pectins
  Autorzy:
  Michał Dziadek, Ewelina Cichoń, Aneta Zima, Anna Ślósarczyk
  Konferencja:
  Scandinavian Society for Biomaterials 2019 Conference Home Programme Venue & Registration Organisers Sponsorship (rok: 2019, ), Wydawca: eCM (Eur Cell Mater / e Cells & Materials) eCM Periodical and Conferences, Science with Open Discussion,AO Foundation, Davos, Switzerland
  Data:
  konferencja 43628
  Status:
  Opublikowana
 12. Wpływ pektyny cytrusowej dodawanej do fazy ciekłej na fosforanowo-wapniowe cementy kostne
  Autorzy:
  Piotr PAŃTAK, Ewelina CICHOŃ, Joanna CZECHOWSKA, Anna ŚLÓSARCZYK, Aneta ZIMA
  Konferencja:
  Implanty 2021: koncepcja a realia we współczesnych rozwiązaniach : III ogólnopolska konferencja naukowa (rok: 2021, ), Wydawca: Politechnika Gdańska
  Data:
  konferencja 18.06.2021
  Status:
  Opublikowana