Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nanoinżynieria wieloskładnikowych, niezawierających metalu, materiałów węglowych do uszlachetniania frakcji bio-olejowej poprzez wspomaganą ultradźwiękami selektywną fotokatalizę redoks w reaktorach przepływowych

2020/39/B/ST5/00076

Słowa kluczowe:

fotokataliza ultradźwięki nanoinżynieria materiałowa kompozytowe sonofotokatalizatory na bazie węgla niezawierające metali waloryzacja ligniny i chitozanu sono-fotoreaktory o przepływie ciągłym

Deskryptory:

  • ST5_12: Metody otrzymywania materiałów /nanomateriałów
  • ST4_14: Kataliza
  • ST5_7: Kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne itp.

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Juan Colmenares Quintero 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 20 - ogłoszony 2020-09-15

Przyznana kwota: 1 950 508 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-10-01

Zakończenie projektu: 2025-09-30

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.