Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowa generacja materiałów biopolimerowych o specyficznych właściwościach elektrochemicznych.

2015/17/B/ST8/00365

Słowa kluczowe:

materiały kompozytowe chitozan chityna membrany kondensatory ogniwa.

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Izabela Stępniak 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 723 740 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-01-28

Zakończenie projektu: 2019-11-27

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Inne urządzenia - mieszadło magnetyczne z grzeniem i kontrolą temperatry. Za kwotę 3 700 PLN
 2. wielokanałowy potencjostat/galvanostat z analizatorem spektroskopii impedancyjnej. Za kwotę 232 500 PLN
 3. Inne urządzenia- aksykator szafkowy. Za kwotę 3 900 PLN
 4. Liofilizator. Za kwotę 55 000 PLN
 5. Homogenizator mechaniczny.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (13)
 1. SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF MODIFIED CHITOSAN MEMBRANES FOR APPLICATIONS IN ELECTROCHEMICAL CAPACITOR IF: 5,383
  Autorzy:
  K. Nowacki, M. Galiński, I. Stępniak
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2019, tom: 320, strony: 134632 (1-13)), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2019.134632 - link do publikacji
 2. Synthesis and characterization of chitosan/sodium alginate blend membrane for application in an electrochemical capacitor IF: 0,6
  Autorzy:
  Krzysztof Nowacki, Maciej Galiński, Izabela Stępniak
  Czasopismo:
  Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives (rok: 2020, tom: XXV, strony: 174-191), Wydawca: Polish Chitin Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15259/PCACD.25.014 - link do publikacji
 3. Synthesis and characterization of novel copper oxide-chitosan nanocomposites for non-enzymatic glucose sensing Sensors & Actuators: B. Chemical IF: 6,393
  Autorzy:
  M.Figiela, M.Wysokowski, M.Galiński, T.Jesionowski, I.Stępniak
  Czasopismo:
  Sensors & Actuators: B. Chemical (rok: 2018, tom: 272, strony: 296–307), Wydawca: Elseviere
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.snb.2018.05.173 - link do publikacji
 1. Chitosan in Electrochemical Double-Layer Capasitors
  Autorzy:
  Maciej Galiński, Izabela Stępniak
  Konferencja:
  XXIV Conference of Polisch Chitin Society, New Aspects on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives (rok: 2018, ), Wydawca: PTCHIT
  Data:
  konferencja 19-21 september
  Status:
  Opublikowana
 2. "Preparatyka membran chitozanowych oraz ich zastosowanie w kondensatorze elektrochemicznym''
  Autorzy:
  Krzysztof Nowacki, Izabela Stępniak
  Konferencja:
  Biologia, chemia i Środowisko – Spojrzenie Młodych Naukowców (rok: 2017, ), Wydawca: Creativetime
  Data:
  konferencja 8 grudnia
  Status:
  Opublikowana
 3. PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF CHITOSAN-BASED MEMBRANES WITH COPPER NANOPARTICLES
  Autorzy:
  Maciej Galiński, Izabela Stępniak
  Konferencja:
  XXIII Conference of Polisch Chitin Society, "NEW ASPECTS ON CHEMISTRY AND APPLICATION OF CHITIN AND ITS DERIVATIVES (rok: 2017, ), Wydawca: PTCHiT
  Data:
  konferencja 16-18 september
  Status:
  Opublikowana
 4. SYNTHESIS OF CUO-CHITOSAN NANOCOMPOSITES AND THEIR APPLICATION FOR NONENZYMATIC GLUCOSE DETECTION
  Autorzy:
  Monika Figiela, Izabela Stępniak
  Konferencja:
  XXIII Conference of Polisch Chitin Society, "NEW ASPECTS ON CHEMISTRY AND APPLICATION OF CHITIN AND ITS DERIVATIVES (rok: 2017, ), Wydawca: PTCHiT
  Data:
  konferencja 16-18 september
  Status:
  Opublikowana
 5. "Ocena właściwości elektrokatalitycznych elektrody modyfikowanej kompleksem chitozanu z tlenkiem miedzi (II)."
  Autorzy:
  Monika Figiela, Marcin Wysokowski, Izabela Stępniak
  Konferencja:
  60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2017, ), Wydawca: PTCh
  Data:
  konferencja 17-21 września
  Status:
  Opublikowana
 6. Synthesis and characterization of modified chitosan membrane for applications in electrochemical capacitor
  Autorzy:
  Krzysztof Nowacki, Izabela Stępniak
  Konferencja:
  5th International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/Liquid Interface (rok: 2018, ), Wydawca: ISE; Institute of Catalysis and Surface Chemistry Polisch Academy of Sciences
  Data:
  konferencja 6-8 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 7. "Chitozan w kondensatorze elektrochemicznym''
  Autorzy:
  Krzysztof Nowacki, Izabela Stępniak
  Konferencja:
  60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2017, ), Wydawca: PTCh
  Data:
  konferencja 17-21 września
  Status:
  Opublikowana
 8. "Membrany chitozanowe – preparatyka, modyfikacja oraz aplikacja w kondensatorze elektrochemicznym''
  Autorzy:
  Krzysztof Nowacki, Izabela Stepniak
  Konferencja:
  Puzzle 2017, VI Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisych (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 1-2 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 9. Zastosowanie kompozytu chitozan-TiO2 w kondensatorze elektrochemicznym
  Autorzy:
  Krzysztof Nowacki, Izabela Stępniak
  Konferencja:
  Biologia, chemia i Środowisko – Spojrzenie Młodych Naukowców (rok: 2017, ), Wydawca: Creativetime
  Data:
  konferencja 8 grudnia
  Status:
  Opublikowana
 10. "Katalityczne właściwości kompleksu tlenku miedzi (II) z chitozanem- synteza i charakterystyka"
  Autorzy:
  Monika Figiela, Marcin Wysokowski, Izabela Stepniak
  Konferencja:
  NanoBioMateriały- teoria i praktyka (rok: 2018, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  Data:
  konferencja 6-8 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 11. Citosan-based composities with grafite oxide and reduced grafite oxide - preparation and characterisation
  Autorzy:
  Maciej Galinski, Izabela Stępniak
  Konferencja:
  XXII Conference of Polisch Chitin Society, New Aspects on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives (rok: 2016, ), Wydawca: PTCHIT
  Data:
  konferencja 14-16 września
  Status:
  Opublikowana
 12. Zastosowanie elektrody modyfikowanej filmem biopolimerowym jako elektrochemiczny czujnik glukozy
  Autorzy:
  Monika Figiela, Izabela Stępniak
  Konferencja:
  Puzzle 2017, VI Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisych (rok: 2017, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski
  Data:
  konferencja 1-2 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 13. "Wpływ czynnika modyfikującego na parametry fizykochemiczne membrany chitozanowej''
  Autorzy:
  Krzyszt Nowacki, Izabela Stępnaik
  Konferencja:
  61 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, (rok: 2018, ), Wydawca: PTCh
  Data:
  konferencja 17-21 września
  Status:
  Opublikowana