Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Oddziaływania pomiędzy kolagenem. kwasem hialuronowym i chitozanem w roztworze i cienkich filmach prowadzące do otrzymywania nowych materiałów do zastosowań biomedycznych i kosmetycznych

2013/11/B/ST8/04444

Słowa kluczowe:

kolagen kwas hialuronowy chitozan oddziaływania międzycząsteczkowe sieciowanie nowe materiały

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Alina Sionkowska 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 744 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-01

Zakończenie projektu: 2018-12-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (40)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (56)
 1. Incorporation of magnetite particles in 3D matrices made from the blends of collagen, chitosan, and hyaluronic acid IF: 2,073
  Autorzy:
  A. Sionkowska, S. Grabska
  Czasopismo:
  Advances in Polymer Technology (rok: 2018, tom: 37, strony: 2905-2914), Wydawca: WILEY
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/adv.21962 - link do publikacji
 2. Preparation and characterization of collagen/hyaluronic acid/chitosan film crosslinked with dialdehyde starch IF: 4,784
  Autorzy:
  A. Sionkowska, M. Michalska-Sionkowska, M. Walczak
  Czasopismo:
  Int Journal of Biological Macromolecules (rok: 2020, tom: 149, strony: 290-295), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijbiomac.2020.01.262 - link do publikacji
 3. Preparation and characterization of tannic acid crosslinked scaffolds made of chitosan, collagen and hyaluronic acid
  Autorzy:
  B. Kaczmarek, A. Sionkowska, E. Markiewicz, A. Kołodziejczak
  Czasopismo:
  Engineering of Biomaterials (rok: 2016, tom: 136, strony: 21-27), Wydawca: Czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów i Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
 4. The comparison of physic-chemical properties of chitosan/collagen/ hyaluronic acid composites with nano-hydroxyapatite cross-linked by dialdehyde starch and tannic acid IF: 2,464
  Autorzy:
  B. Kaczmarek, A. Sionkowska, A.M. Osyczka
  Czasopismo:
  Polymer Testing (rok: 2017, tom: 62, strony: 171-176), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.polymertesting.2017.06.027 - link do publikacji
 5. The potential of polymers from natural sources as components of the blends for biomedical and cosmetic applications IF: 3,386
  Autorzy:
  A. Sionkowska
  Czasopismo:
  Pure and Applied Chemistry (rok: 2015, tom: 87, strony: 1075-1084), Wydawca: IUPAC
  Status:
  Opublikowana
 6. Antimicrobial activity of collagen material with thymol addition for potential application as wound dressing IF: 2,464
  Autorzy:
  M. Michalska-Sionkowska, M. Walczak, A. Sionkowska
  Czasopismo:
  Polymer Testing (rok: 2017, tom: 63, strony: 360-366), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.polymertesting.2017.08.036 - link do publikacji
 7. Drug release from porous matrixes based on natural polymers. IF: 2,459
  Autorzy:
  B. Kaczmarek, A. Sionkowska
  Czasopismo:
  Current Pharmaceutical Biotechnology (rok: 2017, tom: 18(9), strony: 721-729), Wydawca: BENTHAM Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2174/1389201018666171103141347 - link do publikacji
 8. Gentamicin release from chitosan and collagen composites IF: 0,62
  Autorzy:
  A. Sionkowska, B. Kaczmarek, R. Gadzała-Kopciuch
  Czasopismo:
  Journal of Drug Delivery Science and Technology (rok: 2016, tom: 35, strony: 353-359), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jddst.2016.09.001 - link do publikacji
 9. In vivo study on scaffolds based on chitosan, collagen, and hyaluronic acid with hydroxyapatite IF: 3,909
  Autorzy:
  B. Kaczmarek, A. Sionkowska, M. Gołyńska, I. Polkowska, T. Szponder, D. Nehrbass, A.M. Osyczka
  Czasopismo:
  International Journal of Biological Macromolecules (rok: 2018, tom: 118, strony: 938-944), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijbiomac.2018.06.175 - link do publikacji
 10. Influence of the intermolecular interaction on physico-chemical properties of chitosan/hyaluronic acid blends
  Autorzy:
  K. Lewandowska, A. Sionkowska, S. Grabska
  Czasopismo:
  Progress in Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives (rok: 2015, tom: XX, strony: 170-176), Wydawca: Polish Chitin Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15259/PCACD.20.16 - link do publikacji
 11. Isolation and characterization of collagen from the skin of Brama australis IF: 2,858
  Autorzy:
  A. Sionkowska, J. Kozłowska, M. Skorupska, M. Michalska
  Czasopismo:
  International Journal of Biological Macromolecules (rok: 2015, tom: 80, strony: 605-609), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijbiomac.2015.07.032 - link do publikacji
 12. Preparation and characterization of 3D collagen materials with magnetic properties IF: 2,464
  Autorzy:
  A. Sionkowska, S. Grabska
  Czasopismo:
  Polymer Testing (rok: 2017, tom: 62, strony: 382-391), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.polymertesting.2017.07.026 - link do publikacji
 13. Preparation and characterization of collagen/chitosan composites with silver nanoparticles IF: 2,268
  Autorzy:
  A. Sionkowska, M. Walczak, M. Michalska-Sionkowska
  Czasopismo:
  Polymer Composites (rok: 2020, tom: 41, strony: 951-957), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/pc.25426 - link do publikacji
 14. Preparation and characterization of collagen/chitosan/hyaluronic acid thin films for application in hair care cosmetics IF: 3,386
  Autorzy:
  A. Sionkowska, B. Kaczmarek, M. Michalska, K. Lewandowska, S. Grabska.
  Czasopismo:
  Pure and Applied Chemistry (rok: 2017, tom: 89(12), strony: 1829–1839), Wydawca: De Gruyter
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/pac-2017-0314 - link do publikacji
 15. Preparation and characterization of silk fibroin/collagen sponge with nanohydroxyapatite IF: 0,532
  Autorzy:
  A. Sionkowska, M. Michalska, M. Walczak
  Czasopismo:
  Molecular Crystals and Liquid Crystals (rok: 2016, tom: 640, strony: 106-112), Wydawca: Taylor&Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/15421406.2016.1257332 - link do publikacji
 16. Surface and thermal properties of collagen/hyaluronic acid blends containing chitosan IF: 3,138
  Autorzy:
  K. Lewandowska, A. Sionkowska, S. Grabska, B. Kaczmarek
  Czasopismo:
  International Journal of Biological Macromolecules (rok: 2016, tom: 92, strony: 371-376), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijbiomac.2016.07.055 - link do publikacji
 17. The review of versatile application of collagen IF: 1,823
  Autorzy:
  A. Sionkowska, S. Skrzy ński, K. Śmiechowski, A. Kołodziejczak.
  Czasopismo:
  Polymer for Adva nced Technologies (rok: 2017, tom: 28, strony: 45025), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/pat.3842 - link do publikacji
 18. Antimicrobial activity of new materials based on the blends of collagen/chitosan/hyaluronic acid with gentamicin sulfate addition IF: 4,164
  Autorzy:
  M. Michalska-Sionkowska, B. Kaczmarek, M. Walczak, A. Sionkowska.
  Czasopismo:
  Materials Science and Engineering: C (rok: 2018, tom: 86, strony: 103-108), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.msec.2018.01.005 - link do publikacji
 19. Biopolymeric Nanocomposites for Potential Biomedical Applications IF: 2,409
  Autorzy:
  A. Sionkowska
  Czasopismo:
  Polymer International (rok: 2016, tom: 65, strony: 1123-1131), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/pi.5149 - link do publikacji
 20. In vivo studies of novel scaffolds with tannic acid addition IF: 3,193
  Autorzy:
  B. Kaczmarek, A. Sionkowska, J. Otrocka-Domagała, I. Polkowska
  Czasopismo:
  Polymer Degradation and Stability (rok: 2018, tom: 158, strony: 26-30), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 21. Modification of 3D materials based on chitosan and collagen blends by sodium alginate IF: 0,532
  Autorzy:
  A. Sionkowska, B. Kaczmarek
  Czasopismo:
  Molecular Crystals and Liquid Crystals (rok: 2016, tom: 640, strony: 39-45), Wydawca: Taylor&Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/15421406.2016.1255504 - link do publikacji
 22. Modification of collagen and chitosan mixtures by the addition of tannic acid IF: 2,525
  Autorzy:
  Alina Sionkowska , Beata Kaczmarek, Katarzyna Lewandowska
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Liquids (rok: 2014, tom: 199, strony: 318–323), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molliq.2014.09.028 - link do publikacji
 23. Preliminary in vitro and in vivo assessment of modified collagen/ hydroxyapatite composite IF: 2,687
  Autorzy:
  J. Kozlowska, A.Jundzill, A. Bajek, M.Bodnar.A Marszalek, H. Witmanowski, A. Sionkowska
  Czasopismo:
  Materials Letters (rok: 2018, tom: 221, strony: 74-76), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.matlet.2018.03.122 - link do publikacji
 24. Preparation and characterization of composites based on the blends of collagen, chitosan and hyaluronic acid with nano-hydroxyapatite IF: 3,671
  Autorzy:
  A. Sionkowska, B. Kaczmarek
  Czasopismo:
  International Journal of Biological Macromolecules (rok: 2017, tom: 102, strony: 658-666), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijbiomac.2017.03.196 - link do publikacji
 25. The miscibility of collagen/hyaluronic acid/chitosan blends investigated in dilute solutions and solids IF: 2,74
  Autorzy:
  K. Lewandowska, A. Sionkowska, S. Grabska, B. Kaczmarek, M. Michalska
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Liquids (rok: 2016, tom: 220, strony: 726-730), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molliq.2016.05.009 - link do publikacji
 26. 3D composites based on the blends of chitosan and collagen with the addition of hyaluronic acid IF: 3,138
  Autorzy:
  A. Sionkowska, B. Kaczmarek, K. Lewandowska, S. Grabska, M. Pokrywczyńska, T. Kloskowski, T. Drewa
  Czasopismo:
  International Journal of Biological Macromolecules (rok: 2016, tom: 89, strony: 442-448), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijbiomac.2016.04.085 - link do publikacji
 27. Characterization of gelatin and chitosan scaffolds cross-linked by dialdehyde starch addition IF: 2,469
  Autorzy:
  B. Kaczmarek, A. Sionkowska, F. Monteiro, A. Carvalho, K. Łukowicz, A.M. Osyczka.
  Czasopismo:
  Biomedical Materials (rok: 2018, tom: 13, strony: 15016), Wydawca: IOP Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1748-605X/aa8910 - link do publikacji
 28. New composite materials prepared by calcium phosphate precipitation in chitosan/collagen/hyaluronic acid sponge cross-linked by EDC/NHS IF: 3,671
  Autorzy:
  B. Kaczmarek, A. Sionkowska, J. Kozłowska, A.M. Osyczka
  Czasopismo:
  International Journal of Biological Macromolecules (rok: 2018, tom: 107, strony: 247-253), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijbiomac.2017.08.173 - link do publikacji
 29. Stabilizing effect of carbodiimide and dehydrothermal treatment crosslinking on the properties of collagen/hydroxyapatite scaffolds IF: 2,07
  Autorzy:
  J. Kozłowska, A. Sionkowska, A.M. Osyczka, M. Dubiel
  Czasopismo:
  Polymer International (rok: 2017, tom: 66, strony: 1164-1172), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/pi.5371 - link do publikacji
 30. The influence of UV-irradiation on chitosan modified by the tannic acid addition IF: 2,96
  Autorzy:
  A. Sionkowska, B. Kaczmarek, M. Gnatowska, J. Kowalonek
  Czasopismo:
  Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology (rok: 2015, tom: 148, strony: 333-339), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jphotobiol.2015.03.028 - link do publikacji
 31. The influence of the type solvent on the structure of chitosan blends with hyaluronic acid
  Autorzy:
  K. Lewandowska, A. Sionkowska, S. Grabska
  Czasopismo:
  Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives (rok: 2016, tom: XXI, strony: 147-153), Wydawca: Polish Chitin Society, Lodz, 2016
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15259/PCACD.21.15 - link do publikacji
 32. Characterisation of chitosan/hyaluronic acid blend films modified by collagen
  Autorzy:
  K. Lewandowska, A. Sionkowska, S. Grabska
  Czasopismo:
  Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives (rok: 2017, tom: XXII, strony: 125-134), Wydawca: Polish Chitin Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15259/PCACD.22.12 - link do publikacji
 33. Chitosan blends containing hyaluronic acid and collagen. Compatibility behavior IF: 2,525
  Autorzy:
  K. Lewandowska, A. Sionkowska, S. Grabska
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Liquids (rok: 2015, tom: 212, strony: 879-884), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 34. Effects of different crosslinking methods on the properties of collagen-calcium phosphate composite materials IF: 2,858
  Autorzy:
  J. Kozłowska, A. Sionkowska
  Czasopismo:
  International Journal of Biological Macromolecules (rok: 2015, tom: 74, strony: 397-403), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijbiomac.2014.12.023 - link do publikacji
 35. L-ascorbic acid release from polymeric matrixes based on blends of chitosan, collagen and hyaluronic acid IF: 0,532
  Autorzy:
  A. Sionkowska, B. Kaczmarek, E. Markiewicz
  Czasopismo:
  Molecular Crystals and Liquid Crystals (rok: 2016, tom: 640, strony: 46-53), Wydawca: Taylor&Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/15421406.2016.1255509 - link do publikacji
 36. Physico-chemical properties of three-component mixtures based on chitosan, hyaluronic acid and collagen IF: 0,532
  Autorzy:
  A. Sionkowska, K. Lewandowska, S. Grabska, B. Kaczmarek, M. Michalska
  Czasopismo:
  Molecular Crystals and Liquid Crystals (rok: 2016, tom: 640, strony: 21-29), Wydawca: Taylor&Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/15421406.2016.1255501 - link do publikacji
 37. Preparation and characterization of biopolymeric films with magnetic properties IF: 0,633
  Autorzy:
  S. Grabska, A. Sionkowska
  Czasopismo:
  Molecular Crystals and Liquid Crystals (rok: 2018, tom: 670, strony: 80-89), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/15421406.2018.1542068 - link do publikacji
 38. Preparation and characterization of silk fibroin/collagen sponge modified by chemical cross-linking IF: 0,532
  Autorzy:
  A. Sionkowska, M. Michalska, M. Walczak, K. Smiechowski, S. Grabska
  Czasopismo:
  Molecular Crystals and Liquid Crystals (rok: 2016, tom: 640, strony: 180-190), Wydawca: Taylor&Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/15421406.2016.1261433 - link do publikacji
 39. The application of chitosan/collagen/hyaluronic acid sponge cross-linked by dialdehyde starch addition as a matrix for calcium phosphate in situ precipitation IF: 3,671
  Autorzy:
  B. Kaczmarek, A. Sionkowska, A.M. Osyczka
  Czasopismo:
  International Journal of Biological Macromolecules (rok: 2018, tom: 107, strony: 470-477), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijbiomac.2017.09.017 - link do publikacji
 40. The influence of UV-radiation on hyaluronic acid and its blends with addition of collagen and chitosan IF: 1,426
  Autorzy:
  S. Grabska, A. Sionkowska
  Czasopismo:
  Int Journal of Polymer Analysis and Characterization (rok: 2019, tom: 24, strony: 285-294), Wydawca: Taylor&Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/1023666X.2019.1592899 - link do publikacji
 1. Antimicrobial activity of selected essential oils
  Autorzy:
  M. Michalska, A. Sionkowska, M. Świontek-Brzezińska, A. Szumny, M. Walczak
  Konferencja:
  5 Berlinen Chemie Symposium. Chemie in Praxis (rok: 2016, ), Wydawca: JCF Berlin
  Data:
  konferencja 12-13.04.2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Characterization of thin chitosan/hyaluronic acid blend films
  Autorzy:
  K. Lewandowska, A. Sionkowska, S. Grabska
  Konferencja:
  3.1st Central European Conference of Regenerative Medicine (rok: 2015, ), Wydawca: Aksolotl
  Data:
  konferencja 14-15 March 2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Composites of chitosan/collagen/hyaluronic acid with addition of nanohydroxyapatite
  Autorzy:
  A. Sionkowska, B. Kaczmarek
  Konferencja:
  1st Central European Conference of Regenerative Medicine (rok: 2015, ), Wydawca: Aksolotl
  Data:
  konferencja 14-15 March 2015
  Status:
  Opublikowana
 4. Materiały kolagenowe o właściwościach magnetycznych
  Autorzy:
  S. Grabska, A. Sionkowska
  Konferencja:
  VII Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych (rok: 2017, ), Wydawca: Drukarnia Uniwrsytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Data:
  konferencja 1-2.04.2017
  Status:
  Opublikowana
 5. Mechanical; tests on hair conditioned with products containing collagen, chitosan and hyaluronic acid
  Autorzy:
  K. Kurnik, S. Grabska, A. Sionkowska
  Konferencja:
  1st International Conference Chemistry for b\eauty and Health "Beauty-Torun'2018" (rok: 2018, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UMK
  Data:
  konferencja 13-16.06.2018
  Status:
  Opublikowana
 6. Mieszaniny biopolimerowe w zastosowaniach biomedycznych i kosmetycznych
  Autorzy:
  A. Sionkowska
  Konferencja:
  61 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2018, ), Wydawca: Drukarnia cyfrowa DELTA
  Data:
  konferencja 17-21.09.2018
  Status:
  Opublikowana
 7. Modyfikowanie właściwości biomateriałów kolagenowych dodatkiem chitozanu, hydroksyapatytu oraz polialkoholu winylowego
  Autorzy:
  J. Kozłowska, A. Sionkowska, A. Blachowska
  Konferencja:
  X Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Bachotek (rok: 2016, ), Wydawca: UMK Toruń
  Data:
  konferencja 21-24.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 8. Porównanie właściwości fizykochemicznych chitozanu i kwasu hialuronowego
  Autorzy:
  S. Grabska, A. Sionkowska, K. Lewandowska
  Konferencja:
  Targi pracy Wydział Chemii UMK (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwo UMK
  Data:
  konferencja 22.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 9. Structure and miscibility of chitosan/hyaluronic acid blends,
  Autorzy:
  K. Lewandowska, A. Sionkowska, S. Grabska
  Konferencja:
  12th International Conference of the European Chitin Society, 13th International Conference on Chitin and Chitosan (rok: 2015, ), Wydawca: EUCHIS
  Data:
  konferencja 30.08-2.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 10. The properties of thin films obtained from mixtures of collagen and hyaluronic acid with penicilin addition
  Autorzy:
  B. Kaczmarek, A.Sionkowska, E. Markiewicz
  Konferencja:
  XI Copernican International Young Scientists Conference (rok: 2017, ), Wydawca: Drukarnia Uniwersytetu Mikołąja Kopernika w Toruniu
  Data:
  konferencja 28-30.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 11. Wpływ rodzaju rozpuszczalnika na strukturę mieszanin chitozanu z kwasem hialuronowym: badania mikroskopowe SEM
  Autorzy:
  B. Kaczmarek, K. Lewandowska, A. Sionkowska, S. Grabska
  Konferencja:
  58. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku (rok: 2015, ), Wydawca: PTCH
  Data:
  konferencja 21-25.09.2015.
  Status:
  Opublikowana
 12. Właściwości powierzchniowe mieszanin chitozanu i kwasu hialuronowego
  Autorzy:
  S. Grabska, A. Sionkowska, K. Lewandowska, B. Kaczmarek
  Konferencja:
  IX Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwo UMK
  Data:
  konferencja 24-26.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 13. Zastosowanie polimerów naturalnych w kosmetykach
  Autorzy:
  A. Sionkowska, S. Grabska, B. Kaczmarek
  Konferencja:
  VII Krajowe sympozjum: Naturalne i syntetyczne produkty zapachowe i kosmetyczne (rok: 2018, ), Wydawca: Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej
  Data:
  konferencja 2-7.07.2018
  Status:
  Opublikowana
 14. Biological properties of chitosan/collagen/hya-luronic acid composites
  Autorzy:
  B. Kaczmarek, A. Sionkowska, M. Hermann, M. Alini.
  Konferencja:
  Creating life in 3D : Conference on Frontiers in Material and Life Sciences (rok: 2015, ), Wydawca: CEITEC
  Data:
  konferencja 2-4.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 15. Materiały kolagenowe modyfikowane dodatkiem nanocząstek nieorganicznych
  Autorzy:
  J. Kozłowska, A. Sionkowska
  Konferencja:
  NanoBioMateriały-teoria i praktyka, Toruń (rok: 2016, ), Wydawca: UMK Toruń
  Data:
  konferencja 2-3.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 16. Mechanical properties of collagen/silk fibroin composites
  Autorzy:
  A. Sionkowska, M. Michalska
  Konferencja:
  3.1st Central European Conference of Regenerative Medicine (rok: 2015, ), Wydawca: Aksolotl
  Data:
  konferencja 14-15 March 2015
  Status:
  Opublikowana
 17. Otrzymywanie i charakterystyka filmów polimerowych CTS/Coll?HA z dodatkiem i bez dodatku amoksycyliny
  Autorzy:
  E. Markiewicz, A. Sionkowska, B. Kaczmarek
  Konferencja:
  Chemia dla urody i zdrowia 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Pracownia Sztuk Plastycznych Toruń
  Data:
  konferencja 8-10-06.2017
  Status:
  Opublikowana
 18. Właściwości powierzchniowe mieszanin kolagenu i kwasu hialuronowego,
  Autorzy:
  A. Sionkowska, K. Lewandowska, A. Liszewska, M. Michalska
  Konferencja:
  IX Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Toruń, 24-26 czerwiec 2015, (rok: 2015, ), Wydawca: Wydawnictwo UMK
  Data:
  konferencja 24-26.06.2015
  Status:
  Opublikowana
 19. 1. Characterization of 3D collagen materials with magnetic properties. 2. Mechanical properties of 3D biopolymer naterials with addition of magnetic nanoparticles
  Autorzy:
  S. Grabska, A. Sionkowska
  Konferencja:
  5th International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials (rok: 2017, ), Wydawca: Tbilisi State University
  Data:
  konferencja 5-7.07.2017
  Status:
  Opublikowana
 20. Characterization of thin collagen/hyaluronic acid blend films
  Autorzy:
  A. Sionkowska , K. Lewandowska, S. Grabska, A. Liszewska
  Konferencja:
  International Conference Sustainable Materials Science and Technology (rok: 2015, ), Wydawca: ScienceKNOW Conferences C.B
  Data:
  konferencja Paris (France), 15-17 July
  Status:
  Opublikowana
 21. Charakterystyka skafoldów na bazie chitozanu, kolagenu oraz kwasu hialuronowego - badana biologiczne
  Autorzy:
  B. Kaczmarek, A. Sionkowska, K. Łukowicz, A.M. Osyczka, M. Gołyńska, T. Szponder, I.Polkowska
  Konferencja:
  BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. Materiały konferencyjne (rok: 2017, ), Wydawca: Politechnika Poznańska
  Data:
  konferencja 2.12.2017
  Status:
  Opublikowana
 22. Collagen/chitosan porous scaffolds with improved biostability for tissue engineering
  Autorzy:
  J. Kozłowska, A. Sionkowska, A. Blachowska
  Konferencja:
  Creating life in 3D, Conference on Frontiers in Material and Life Sciences BRNO (rok: 2015, ), Wydawca: CEITEC Brno
  Data:
  konferencja 2-4.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 23. Film forming properties on the surface of hair covered by hair conditioners with collagen, chitosan and hyaluronic acid
  Autorzy:
  S. Grabska, K. Kurnik, A. Sionkowska
  Konferencja:
  1st International Conference Chemistry for b\eauty and Health "Beauty-Torun'2018" (rok: 2018, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UMK
  Data:
  konferencja 13-16.06.2018
  Status:
  Opublikowana
 24. L-ascorbic acid release from polymeric matrixes
  Autorzy:
  B. Kaczmarek, A. Sionkowska, A. Bladzixch
  Konferencja:
  The Julilee 10-th International Conference "Electronic processes in organic and inorganic materials" ICEPOM-10 (rok: 2016, ), Wydawca: NAS Ukraine
  Data:
  konferencja 23-27.05.2016
  Status:
  Opublikowana
 25. Mechanical Properties of Collagen/Hydroxyapatite Based Materials
  Autorzy:
  J. Kozłowska, A. Sionkowska
  Konferencja:
  27th European Conference on Biomaterials, Kraków (rok: 2015, ), Wydawca: ESB
  Data:
  konferencja 30.08-3.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 26. Mieszalność układów dwu- itrójskładnikowych na bazie chitozanu, kwasu hialuronowego i kolagenu
  Autorzy:
  S. Grabska, A. Sionkowska, K.Lewandowska
  Konferencja:
  IV Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii (rok: 2016, ), Wydawca: Wydział Chemii UŁ
  Data:
  konferencja 12-13.05.2016
  Status:
  Opublikowana
 27. Natural Polymer Blends: Thermal and Mechanical Behavior
  Autorzy:
  D. Antonioli, M. Laus, A. Sionkowska
  Konferencja:
  9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TIMES OF POLYMERS AND COMPOSITES (rok: 2018, ), Wydawca: American Institute of Physics
  Data:
  konferencja 17–21 June 2018
  Status:
  Opublikowana
 28. The influence of cross-linking agents onmechanical proeprties of silk fibroin/collagen 3D scaffolds
  Autorzy:
  A. Sionkowska, M.Michalska, M.Walczak, K. Smiechowski
  Konferencja:
  International Conference on Protein Stabilisation (rok: 2016, ), Wydawca: Gebze Technical University
  Data:
  konferencja 9-11.05.2016
  Status:
  Opublikowana
 29. Wpływ odsziaływań międzycząsteczkowych na właściwości fizykochemiczne mieszanin chitozanu z kwasem hialuronowym
  Autorzy:
  K. Lewandowska, A. Sionkowska, S. Grabska
  Konferencja:
  XX Konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego (rok: 2014, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo chitynowe
  Data:
  konferencja 24.09 do 26.09
  Status:
  Opublikowana
 30. Wytrącanie fosforanu wapnia w matrycach na bazie chitozanu, kolagenu oraz kwasu hialuronowego sieciowanych EDC/NHS - badania in vitro materiałów 3D
  Autorzy:
  B. Kaczmarek, A. Sionkowska, J. Kozłowska, K. Łukowicz, A.M. Osyczka
  Konferencja:
  Chemia dla urody i zdrowia 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Pracownia Sztruk Plastycznych Toruń
  Data:
  konferencja 8-10.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 31. Badania spektroskopowe 9FTIR), termiczne i morfologia mieszanin zawierających kwas hialuronowy i chitozan
  Autorzy:
  K. Lewandowska, A. Sionkowska, S. Grabska
  Konferencja:
  Fizykochemia granic faz Lublin 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: PETIT-Skład-Druk-Oprawa Lublin
  Data:
  konferencja 23-26.04.2017
  Status:
  Opublikowana
 32. Characterization of biomaterials based on chiotosan, collagen and hyaluronic acid cross-linked by tannic acid addition
  Autorzy:
  B. Kaczmarek, A. Sionkowska, K. Małecka
  Konferencja:
  5 Berlinen Chemie Symposium. Chemie in Praxis (rok: 2016, ), Wydawca: JCF Berlin
  Data:
  konferencja 12-13.04.2016
  Status:
  Opublikowana
 33. Kompozyty biopolimerowe jako matryce do uwalniania substancji aktywnych
  Autorzy:
  B. Kaczmarek, A. Sionkowska, A. Bladzich
  Konferencja:
  IV Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii (rok: 2016, ), Wydawca: Wydział Chemii UŁ
  Data:
  konferencja 12-13.05.2016
  Status:
  Opublikowana
 34. Mechanical properties of chitosan/collagen/ hyaluronic acid composites
  Autorzy:
  B. Kaczmarek, A. Sionkowska
  Konferencja:
  III Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii, 27-28.04.2015, Łódź (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet Łodzki
  Data:
  konferencja 27-28.04.2015
  Status:
  Opublikowana
 35. Polysaccharides from natural sources for biomedical and cosmetic applications
  Autorzy:
  A. Sionkowska, B. Kaczmarek
  Konferencja:
  13th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience (rok: 2017, ), Wydawca: Czech Chemical Society
  Data:
  konferencja 8-10 November
  Status:
  Opublikowana
 36. Preparation and characterisation of collagen/chitosan films with magnetic properties
  Autorzy:
  A. Sionkowska, S. Grabska, K. Lewandowska, A. Kołodziejczak
  Konferencja:
  The 9t'n lnternationel Conference on Modification,Degradation and Stabilization of Pólymers (rok: 2016, ), Wydawca: Industrial Chemistry Research Institute
  Data:
  konferencja 4-8.09.2016
  Status:
  Opublikowana
 37. Preparation and characterization of biopolymer films with magnetic properties
  Autorzy:
  K. Lewandowska, A. Sionkowska, S. Grabska
  Konferencja:
  22nd Conference New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives, Malbork, Poland (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chitynowe
  Data:
  konferencja 14-16.09. 2016
  Status:
  Opublikowana
 38. The characterization of chitosan/gelatin scaffolds cross-linked by starch dialdehyde addition
  Autorzy:
  B. Kaczmarek, A. Sionkowska, E. Markiewicz, F. Monteiro, A. Carvalho, K. Łukowicz, A.M. Osyczka
  Konferencja:
  5th International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials (rok: 2017, ), Wydawca: Tbilisi State University
  Data:
  konferencja 5-7.07.2017
  Status:
  Opublikowana
 39. The influence of UV radiation on biopolymer mixtures
  Autorzy:
  S. Grabska, A. Sionkowska, A. Kołodziejczak-Czubachowska
  Konferencja:
  XI Copernican International Young Scientists Conference (rok: 2017, ), Wydawca: Drukarnia Uniwersytetu Mikołąja Kopernika w Toruniu
  Data:
  konferencja 28-30.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 40. The properties of collagen/chitosan porous matrices in the presence of small amount of poly(ethylene)glycol
  Autorzy:
  J. Kozłowska, A. Sionkowska
  Konferencja:
  25th Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, Rytro, Poland (rok: 2016, ), Wydawca: Scientific Publishing House AKAPIT
  Data:
  konferencja 13-16.10.2016
  Status:
  Opublikowana
 41. The surface properties of thin films based on mixtures on chitosan, hyaluronic acid and colagen
  Autorzy:
  S. Grabska, A. Sionkowska, K.Lewandowska
  Konferencja:
  5 Berlinen Chemie Symposium. Chemie in Praxis (rok: 2016, ), Wydawca: JCF Berlin
  Data:
  konferencja 12-13.04.2016
  Status:
  Opublikowana
 42. Thermal and mechanical properties on the blends of chitosan, collagen and hyaluronic acid
  Autorzy:
  D. Antonioli, M.. Laus, B. Kaczmarek, A. Sionkowska
  Konferencja:
  Chemistry for beauty and health 2017 (rok: 2018, ), Wydawca: Pracownia Sztuk Plastycznych Toruń
  Data:
  konferencja 8-10.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 43. Wpływ nanocząstek magnetycznych na zdolność pęcznienia oraz zawartość wody w materiałach 3D otrzymanych z polimerów naturalnych
  Autorzy:
  S. Grabska, A. Sionkowska
  Konferencja:
  Chemia dla urody i zdrowia 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Pracownia Sztuk Plastycznych Toruń
  Data:
  konferencja 8-10.06.2017
  Status:
  Opublikowana
 44. Wpływ sieciowania na właściwości mechaniczne błon polimerowych na bazie mieszanin kolagenu/chitozanu i kwasu hialuronowego
  Autorzy:
  M. Michalska, A. Sionkowska, M. Walczak, O.Kubacka
  Konferencja:
  IV Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii (rok: 2016, ), Wydawca: Wydział Chemii UŁ
  Data:
  konferencja 12-13.05.2016
  Status:
  Opublikowana
 45. Wpływ skrobii dialdehydowej na właściwości filmów polimerowych na bazie kolagenu, chitozanu i kwasu hialuronowego
  Autorzy:
  M. Michalska, A. Sionkowska, M. Walczak, O. Kubacka
  Konferencja:
  III Poznańskie Sympozjum Młodych Naukowców (rok: 2016, ), Wydawca: Wydział Chemii UAM Poznań
  Data:
  konferencja 5.11.2016
  Status:
  Opublikowana
 46. Właściwości nawilżające kwasu hialuronowego o różnym ciężarze cząsteczkowym
  Autorzy:
  A. Sionkowska, P. Niemirówko
  Konferencja:
  Chemia dla urody i zdrowia 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Pracownia Sztuk Plastycznych Toruń
  Data:
  konferencja 8-10.06.2017.
  Status:
  Opublikowana
 47. Filmy biopolikmerowe o właściwościach magnetycznych
  Autorzy:
  S. Grabska, A. Sionkowska
  Konferencja:
  BioOrg 2017 - II Ogólnopolskie Seminarium Chemii Bioorganicznej, Organicznej i Biomateriałów, Poznań. (rok: 2017, ), Wydawca: Politechnika Poznańska
  Data:
  konferencja 2.12.2017
  Status:
  Opublikowana
 48. New materials based on biopolymer blends for medical and cosmetic applications
  Autorzy:
  A. Sionkowska
  Konferencja:
  16th EPF European Polymer Congress (rok: 2017, ), Wydawca: European Polymer Federation
  Data:
  konferencja 2-7.07.2017
  Status:
  Opublikowana
 49. PEG-NHS as a cross-linking sgent for collagen/elastin matrices
  Autorzy:
  J. Skopiśska-Wiśniewska, A. Sionkowska, J. Kozłowska
  Konferencja:
  International Conference on Protein Stabilisation (rok: 2016, ), Wydawca: Gebze Technical University
  Data:
  konferencja 9-11.05.2016
  Status:
  Opublikowana
 50. Preparation and characterization of collagen thin films with thymol additives as antimicrobial agent for medical applications
  Autorzy:
  M. Michalska, A. Sionkowska, M. Walczak
  Konferencja:
  Power of microbes in industry and environment 2016, Krk, Croatia (rok: 2016, ), Wydawca: -
  Data:
  konferencja 28.09-1.10.2016
  Status:
  Opublikowana
 51. Preparation and characterization of collagen/chitosan thin film with addition of silver nanoparticles
  Autorzy:
  A. Sionkowska, M. Michalska, M. Walczak, K. Lewandowska, O. Kubacka
  Konferencja:
  22nd Conference New aspects on chemistry and application of chitin and its derivatives, Malbork, Poland (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chitynowe
  Data:
  konferencja 14-16.09. 2016
  Status:
  Opublikowana
 52. The Vitamin B1 release from collagen, chitosan and hyalutronic acid blends
  Autorzy:
  B. Kaczmarek, A. Sionkowska, A.. Bladzich
  Konferencja:
  25th Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, Rytro, Poland (rok: 2016, ), Wydawca: Scientific Publishing House AKAPIT
  Data:
  konferencja 13-16.10.2016
  Status:
  Opublikowana
 53. The moisturizing effect of emulsions withthe natural polymers addition
  Autorzy:
  K. Nadolna, B. Kaczmarek, A. Sionkowska
  Konferencja:
  1st International Conference Chemistry for b\eauty and Health "Beauty-Torun'2018" (rok: 2018, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UMK
  Data:
  konferencja 13-16.06.2018
  Status:
  Opublikowana
 54. Właściwości powierzchniowe filmów na bazie mieszaniny chitozanu, kolagenu oraz kwasu hialuronowego z dodatkiem gentamycyny
  Autorzy:
  B. Kaczmarek, A. Sionkowska, M. Michalska
  Konferencja:
  III Poznańskie Sympozjum Młodych Naukowców (rok: 2016, ), Wydawca: Wydział Chemii UAM Poznań
  Data:
  konferencja 5.11.2016
  Status:
  Opublikowana
 55. Właściwości termiczne mieszanin chitozanu i kwasu hialuronowego
  Autorzy:
  K. Lewandowska, A. Sionkowska, S. Grabska
  Konferencja:
  XXI Konferencja Polskiego Towarzystwa Chitynowego (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo chitynowe
  Data:
  konferencja 16.09-19.09.
  Status:
  Opublikowana
 56. Zastosowanie badań wiskozymetrycznych do oceny mieszalności roztworów polimerów naturalnych
  Autorzy:
  A. Sionkowska, S. Grabska, K. Lewandowska
  Konferencja:
  III Poznańskie Sympozjum Młodych Naukowców (rok: 2016, ), Wydawca: Wydział Chemii UAM Poznań
  Data:
  konferencja 5.11.2016
  Status:
  Opublikowana