Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 152 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Badania nad wpływem techniki GLAD na właśności 3S (czułość, selektywność, stabilność) sensorów gazów o zwiększonej odpow...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST7

  Kierownik: dr Artur Rydosz

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 2. Przenośne programowanie równoległe architektur masywnie wielordzeniowych oraz samoadaptujące się aplikacje

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Łukasz Szustak

  Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

 3. Beta funkcjonalizacja pierwszorzędowych amin alifatycznych na drodze aktywacji C-H

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST5

  Kierownik: dr Nurbey Gulia

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 4. Mechanizmy regulacyjne w powtarzalnej specyfikacji wzoru nerwowego w rozwoju rdzenia kręgowego

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Marcin Zagórski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 5. Percepcja boga a skłonność do podejmowania ryzyka.

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr Aneta Czernatowicz-Kukuczka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 6. Metody zarządzania ewolucją ontologii i ich odwzorowań.

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST6

  Kierownik: dr Marcin Pietranik

  Politechnika Wrocławska

 7. Rola psychologii potocznej w analitycznej filozofii prawa

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS5

  Kierownik: dr Łukasz Kurek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 8. Algorytmy optymalizacji odpornej dla problemów z niepewnymi danymi

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST6

  Kierownik: dr Maciej Drwal

  Politechnika Wrocławska

 9. Badanie urydylacji RNA jako mechanizmu regulacji ekspresji genów u człowieka

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Zbigniew Warkocki

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 10. Poszukiwanie charakterystycznych skal czasowych oraz quasi-periodycznych oscylacji w blazarach: oddzialywanie dysk - dze...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST9

  Kierownik: dr Gopal Bhatta

  Instytutem Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN

 11. Koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej w badaniach interakcji monetarno - fiskalnych w oparciu o teorię gier - anal...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr Joanna Stawska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 12. Synteza i badanie właściwości bioaktywnych nanokompozytów chitozanowych o właściwościach półprzewodzących przetwarzanych...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST8

  Kierownik: dr Marek Piątkowski

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

 13. Sea-snow POPs: wtórny obieg trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) w Arktyce

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST10

  Kierownik: dr Krystyna Kozioł

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 14. Defekty i pułapkowanie nośników ładunku w luminoforach Lu2O3:Ln,M wykazujących długotrwałą poświatę lub trwale magazynuj...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST3

  Kierownik: dr Andrii Shyichuk

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 15. Identyfikacja i analiza funkcjonalna mutacji w genie kodującym białko VDAC3 w plemnikach ze zmniejszoną ruchliwością...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Andonis Karachitos

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 16. W kierunku dokładnej predykcji energetyki stanów spinowych dla kompleksów metali przejściowych w obliczeniach kwantowo-c...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Mariusz Radoń

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 17. Scenariusze nowej fizyki w świetle danych z eksperymentów zapachowych i z poszukiwań ciemnej materii

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST2

  Kierownik: dr Enrico Maria Sessolo

  Narodowe Centrum Badań Jądrowych

 18. Badania mechanizmów transferu energii w ceramikach wykazujących opóźnioną luminescencję

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST5

  Kierownik: dr Paweł Głuchowski

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

 19. Inhibitory tworzenia kompleksu BTLA-HVEM jako potencjalne cele w immunoterapii nowotworów

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST5

  Kierownik: dr Marta Spodzieja

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 20. Ocena toksyczności nanopestycydów względem mikroorganizmów glebowych nie będących celem ich działania

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Sławomir Sułowicz

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 21. Wpływ wybranych nanocząstek na właściwości sprężyste komórek śródbłonka oceniany z wykorzystaniem mikroskopii sił atomow...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST4

  Kierownik: dr Agnieszka Kołodziejczyk

  "Bionanopark" sp. z o.o.

 22. Jak fiołek wonny (Viola odorata L.) broni się przed patogenami i szkodnikami - cyklotydy jako rodzaj roślinnego układu o...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Błażej Ślązak

  Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk

 23. Maskowane substraty bioluminogenne do selektywnego obrazowania parametrów biochemicznych raka

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Jacek Kolanowski

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 24. Prawo do minimalnego wynagrodzenia za pracę jako podstawowe prawo pracownika

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS5

  Kierownik: dr Katarzyna Bomba

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Prawa i Administracji

 25. Rola acylotransferazy diacyloglicerolowej 1 w prozapalnej odpowiedzi neutrofili w przebiegu łuszczycy

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Patrycja Kwiecińska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 26. Polska publiczność teatralna w XIX wieku – rewizje. Historia widzów teatralnych w perspektywie studiów fanowskich

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS2

  Kierownik: dr Agata Łuksza

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 27. Wpływ właściwości wody hydratacyjnej na proces powstawania włókien amyloidowych

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Piotr Bruździak

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 28. Badanie procesów poznawczych związanych z interakcją pomiędzy ruchami gałek ocznych a ruchami ręką wykonywanymi w odpowi...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr Piotr Styrkowiec

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 29. Wpływ siarkowodoru (H2S) wytwarzanego w mitochondriach na mechanizmy związane z przeprogramowaniem makrofagów - rola w m...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Aneta Stachowicz

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 30. Opór i podporządkowanie. Sprawczość religijna rzymskokatolickich kobiet w Polsce

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr Anna Szwed

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 31. Nanostruktury złożone z foldamerów peptydowych

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST5

  Kierownik: dr Monika Szefczyk

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 32. Fenomenologiczne i teoretyczne aspekty nieminimalnych rozszerzeń Modelu Standardowego

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST2

  Kierownik: dr Marcin Badziak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 33. Ewolucja systemów symbiotycznych Fulgoromorpha

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Anna Michalik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 34. Inicjatywy Transformacyjne w andyjskich społecznościach wiejskich. Narracje i strategie zmiany społecznej z perspektywy ...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr Agata Hummel

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 35. Kobieta jako ofiara zabójstwa. Studium kryminologiczne

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS5

  Kierownik: dr Magdalena Grzyb

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 36. Współzależność czynników akustycznych, percepcyjnych i gestów w realizacji różnic subfonemicznych: stopień otwarcia spół...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS2

  Kierownik: dr Karolina Broś

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej

 37. Wywiad naukowo-techniczny PRL: organizacja, funkcje i efektywność oraz współpraca z analogicznymi służbami państw - czło...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr Mirosław Sikora

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 38. Rozbudowane acenoporfirynoidy - politopowe ligandy o dostrajalnych właściwościach koordynacyjnych

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST5

  Kierownik: dr Bartosz Szyszko

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 39. Regulacja różnicowania i plastyczności fenotypowej komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych w warunkach fizjologiczny...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Anna Filip

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 40. Czynniki wpływające na konkurencyjność zróżnicowanych funkcjonalnie bakterii nitryfikacyjnych AOB-NOB w układach ze skró...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST8

  Kierownik: dr Jakub Drewnowski

  Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 41. Rola kinaz PIM w biologii makrofagów związanych z klasycznym chłoniakiem Hodgkina

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Maciej Szydłowski

  Instytut Hematologii i Transfuzjologii

 42. Ocena roli kannabidiolu w regulacji ekspresji białkowych transporterów kwasów tłuszczowych (FAT/CD36, FABPpm i FATP1,4,6...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Ewa Harasim-Symbor

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 43. Badanie nadprzewodnictwa niekonwencjonalnego w cienkich warstwach metalicznych

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST3

  Kierownik: dr Paweł Wójcik

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 44. Nietypowe galaktyki w kontekście kosmologicznym

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST9

  Kierownik: dr Ivana Ebrová

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

 45. Spór o prawdziwość religii w chrześcijańskich i muzułmańskich tekstach polemicznych IX w.

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS1

  Kierownik: dr Michał Sadowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Teologiczny

 46. Trzy pokolenia polskiej transformacji. Analiza przemian społecznych w perspektywie kohortowej.

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr Ireneusz Sadowski

  Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

 47. Nowe warianty genetyczne powodujące azoospermię: analiza całego genomu i funkcjonolne badania in vitro

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Agnieszka Malcher

  Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

 48. Samoorganizacja oraz charakterystyka nanomechaniczna mikrowłókien celulozy

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Adolfo Poma Bernaola

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

 49. Dzieje unii polsko-litewskiej w latach 1492-1569. Od unii dynastycznej do realnej

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr Dominik Szulc

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 50. Degradacja ogniw słonecznych opartych o organiczno-nieorganiczne trihalogenki ołowiu o strukturze perowskitu pod wpływem...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST3

  Kierownik: dr Piotr Piątkowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii