Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ocena zanieczyszczenia Wisły w rejonie Warszawy substancjami czynnymi leków oraz ich metabolitami

2011/03/B/NZ7/00751

Słowa kluczowe:

leki w środowisku UPLC-MS/MS antybiotyki geny kodujące oporność mikroorganizmów

Deskryptory:

 • NZ7_2: Zagrożenia środowiskowe
 • NZ7_14: Farmacja, farmakoterapia, farmakologia

Panel:

NZ7 - Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, etyka, medycyna pracy, farmakoekonomika

Jednostka realizująca:

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Grzegorz Nałęcz-Jawecki 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 407 770 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-22

Zakończenie projektu: 2015-08-21

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Inkubator z chłodzeniem. Za kwotę 16 000 PLN
 2. Zestaw do elektroforezy poziomej. Za kwotę 14 000 PLN
 3. Zestaw chromatografii SPE. Za kwotę 10 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. The development of the LC-MS/MS metod based on s9 biotransformation for detection of metabolites of selected beta-adrenolytics in surface water. IF: 1,862
  Autorzy:
  91.Stankiewicz A., Giebułtowicz J., Stefański M., Sikorska K., Wroczyński P., Nałęcz-Jawecki G.
  Czasopismo:
  Environmental Toxicology and Pharmacology (rok: 2015, tom: 39, strony: 906-916), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
 2. Occurrence of antidepressant residues in the sewage-impacted Vistula and Utrata rivers and in tap water in Warsaw (Poland) IF: 2,482
  Autorzy:
  Giebułtowicz J., Nałęcz-Jawecki G.
  Czasopismo:
  Ecotoxicology and Environmental Safety (rok: 2014, tom: 104, strony: 103-109), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
 3. Occurrence of immunosuppressive drugs and their metabolites in the sewage-impacted Vistula and Utrata Rivers and in tap water from the Warsaw region (Poland) IF: 3,34
  Autorzy:
  Giebułtowicz J., Nałęcz-Jawecki G.
  Czasopismo:
  Chemosphere (rok: 2016, tom: 148, strony: 137-147), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
 4. Occurrence of cardiovascular drugs in the sewage-impacted Vistula River and in tap water in the Warsaw region (Poland) IF: 2,76
  Autorzy:
  Giebułtowicz J., Stankiewicz A., Wroczyński P., Nałęcz-Jawecki G.
  Czasopismo:
  Environmental Science and Pollution Research (rok: 2016, tom: 23, strony: 24337-24349), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
 1. Opracowanie metody LC-MS/MS oznaczania ilościowego leków sercowo-naczyniowych w wodzie powierzchniowej
  Autorzy:
  Giebułtowicz J., Stankiewicz A., Wroczyński P., Nałęcz-Jawecki G.
  Konferencja:
  XXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
  Data:
  konferencja 18-21.09.2013
  Status:
  Opublikowana