Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Algorytmy przetwarzania danych tekstowych

2011/03/B/ST6/01588

Słowa kluczowe:

przetwarzanie danych tekstowych porównywanie oraz uliniawianie ciągów indukowanie automatów skończonych oraz automatów ze stosem dekompozycja języków skończonych procesory graficzne komputery dużej mocy

Deskryptory:

 • ST6_14: Systemy programowania
 • ST6_6: Technologie i systemy informatyczne
 • ST6_12: Przetwarzanie równoległe i rozproszone

Panel:

ST6 - Informatyka i technologie informacyjne: technologie i systemy informacyjne, informatyka, obliczenia naukowe, systemy inteligentne

Jednostka realizująca:

Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Sebastian Deorowicz 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 300 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-29

Zakończenie projektu: 2016-05-28

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Stacja robocza. Za kwotę 10 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (10)
 1. GDC 2: Compression of large collections of genomes IF: 5,078
  Autorzy:
  Sebastian Deorowicz, Agnieszka Danek, Marcin Niemiec
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2015, tom: 5, strony: 11565), Wydawca: Nature Publishing Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/srep11565 - link do publikacji
 2. Efficient algorithms for the longest common subsequence in k-length substrings IF: 0,595
  Autorzy:
  Sebastian Deorowicz, Szymon Grabowski
  Czasopismo:
  Information Processing Letters (rok: 2014, tom: 114, strony: 634-638), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ipl.2014.05.009 - link do publikacji
 3. Use of a Novel Grammatical Inference Approach in Classification of Amyloidogenic Hexapeptides IF: 0,756
  Autorzy:
  Wojciech Wieczorek, Olgierd Unold
  Czasopismo:
  Computational and Mathematical Methods in Medicine (rok: 2016, tom: 2016, strony: 1782732), Wydawca: Hindawi Publishing Corporation
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1155/2016/1782732 - link do publikacji
 4. Comment on: ERGC: An efficient referential genome compression algorithm" IF: 8,136
  Autorzy:
  Sebastian Deorowicz, Szymon Grabowski, Idoia Ochoa, Mikel Hernaez, Tsachy Weissman
  Czasopismo:
  Bioinformatics (rok: 2016, tom: 32, strony: 1115-1117), Wydawca: Oxford University Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1093/bioinformatics/btv704 - link do publikacji
 5. FAMSA: Fast and accurate multiple sequence alignment of huge protein families IF: 5,525
  Autorzy:
  Sebastian Deorowicz, Agnieszka Debudaj-Grabysz, Adam Gudyś
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2016, tom: 6, strony: Article no. 33964), Wydawca: Nature Publishing Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/srep33964 - link do publikacji
 6. An Efficient Parallel Algorithm for Finite Languages Decomposition IF: 2,636
  Autorzy:
  Tomasz Jastrząb, Zbigniew Czech, Wojciech Wieczorek
  Czasopismo:
  Machine Learning (rok: 2015, tom: brak, strony: brak), Wydawca: SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, 3311 GZ DORDRECHT, NETHERLANDS
  Status:
  Złożona
 7. On the construction of directed acyclic word graphs IF: 0,838
  Autorzy:
  Wojciech Wieczorek
  Czasopismo:
  Discrete Applied Mathematics (rok: 2014, tom: nie dotyczy, strony: nie dotyczy), Wydawca: ELSEVIER SCIENCE BV
  Status:
  Złożona
 8. Bit-Parallel Algorithms for the Merged Longest Common Subsequence Problem IF: 0,4
  Autorzy:
  Sebastian Deorowicz, Agnieszka Danek
  Czasopismo:
  International Journal of Foundations of Computer Science (rok: 2013, tom: nie dotyczy, strony: 1281-1298), Wydawca: WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1142/S0129054113500342 - link do publikacji
 9. QuickProbs 2: Towards rapid construction of high-quality alignments of large protein families IF: 5,525
  Autorzy:
  Adam Gudyś, Sebastian Deorowicz
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2017, tom: 7, strony: Article no. 41553), Wydawca: Oxford University Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/srep41553 - link do publikacji
 10. Selected algorithms from the 2013 Toads-and-Frogs Blitz Tournament IF: 0,282
  Autorzy:
  Wojciech Wieczorek, Rafał Skinderowicz, Jan Kozak, Przemysław Juszczuk, Arkadiusz Nowakowski
  Czasopismo:
  ICGA Journal (rok: 2013, tom: 36, strony: 222-227), Wydawca: UNIV MAASTRICHT FACULTY GENERAL SCIENCES
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3233/ICG-2013-36405 - link do publikacji
 1. Fast and Simple Circular Pattern Matching
  Autorzy:
  Robert Susik, Szymon Grabowski, Sebastian Deorowicz
  Konferencja:
  International Conference on Man-Machine Interactions (rok: 2013, ), Wydawca: Springer International Publishing
  Data:
  konferencja 22.10-25.10
  Status:
  Opublikowana
 2. Grammatical Inference for the Construction of Opening Books
  Autorzy:
  Wojciech Wieczorek, Arkadiusz Nowakowski
  Konferencja:
  Second International Conference on Computer Science, Computer Engineering, and Social Media (rok: 2015, ), Wydawca: IEEE Xplore
  Data:
  konferencja September 21-23, 2015
  Status:
  Opublikowana
 3. Induction of Directed Acyclic Word Graph in a Bioinformatics Task
  Autorzy:
  Wojciech Wieczorek, Olgierd Unold
  Konferencja:
  JMLR: Workshop and Conference (rok: 2014, ), Wydawca: JMRL
  Data:
  konferencja 17-19 września 2014
  Status:
  Opublikowana
 4. Parallel Induction of Nondeterministic Finite Automata
  Autorzy:
  Tomasz Jastrząb, Zbigniew J. Czech, Wojciech Wieczorek
  Konferencja:
  Parallel Processing and Applied Mathematics (rok: 2015, ), Wydawca: Springer-Verlag
  Data:
  konferencja 6-9 September
  Status:
  Opublikowana
 5. Bit-Parallel Algorithm for the Block Variant of the Merged Longest Common Subsequence Problem
  Autorzy:
  Agnieszka Danek, Sebastian Deorowicz
  Konferencja:
  International Conference on Man-Machine Interactions (rok: 2013, ), Wydawca: Springer International Publishing
  Data:
  konferencja 22.10-25.10
  Status:
  Opublikowana
 6. Grammatical Inference in the Discovery of Generating Functions
  Autorzy:
  Wojciech Wieczorek, Arkadiusz Nowakowski
  Konferencja:
  Man–Machine Interactions 4 (rok: 2016, ), Wydawca: Springer International Publishing Switzerland
  Data:
  konferencja October 6-9, 2015
  Status:
  Opublikowana
 7. Induction of Non-Deterministic Finite Automata on Supercomputers
  Autorzy:
  Wojciech Wieczorek
  Konferencja:
  JMLR Workshop and Conference (rok: 2012, ), Wydawca: JMLR
  Data:
  konferencja 5.09-8.09
  Status:
  Opublikowana
 8. A parallel algorithm for decomposition of finite languages
  Autorzy:
  T. Jastrzab and Z.J. Czech and W. Wieczorek
  Konferencja:
  International Conference on Parallel Computing (ParCo) (rok: 2016, ), Wydawca: IOS Press
  Data:
  konferencja 1-4 September 2015
  Status:
  Opublikowana
 9. Kalign-LCS — A More Accurate and Faster Variant of Kalign2 Algorithm for the Multiple Sequence Alignment Problem
  Autorzy:
  Sebastian Deorowicz, Agnieszka Debudaj-Grabysz, Adam Gudyś
  Konferencja:
  International Conference on Man-Machine Interactions (rok: 2013, ), Wydawca: Springer International Publishing
  Data:
  konferencja 22.10-25.10
  Status:
  Opublikowana
 10. Subcubic Algorithms for the Sequence Excluded LCS Problem
  Autorzy:
  Sebastian Deorowicz, Szymon Grabowski
  Konferencja:
  International Conference on Man-Machine Interactions (rok: 2013, ), Wydawca: Springer International Publishing
  Data:
  konferencja 22.10-25.10
  Status:
  Opublikowana