Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nanostrukturyzacja powierzchni krystalicznych w wyniku oddziaływania z wiązką jonową

2011/03/B/ST5/01567

Słowa kluczowe:

nanostruktury powierzchniowe wiązka jonowa samoorganizacja STM STS NC-AFM KPFM półprzewodniki izolatory

Deskryptory:

 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Franciszek Krok 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 258 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-14

Zakończenie projektu: 2014-08-13

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zakup oraz adaptacja komory preparacyjnej do układu pomiarowego UHV AFM/STM. Za kwotę 70 000 PLN
 2. Dofinansowanie zakupu układu elektronicznego do mikroskopu STM/AFM. Za kwotę 1 561 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Energy dependence of nanopillars formation on InSb semiconductorsurfaces under gallium FIB and noble gas ions beam irradiationB. IF: 2,538
  Autorzy:
  B. R. Jany, K. Szajna, M. Nikiel, D. Wrana, E. Trynkiewicz, R. Pedrys, F. Krok
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2015, tom: 327, strony: 86-92), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2014.11.140 - link do publikacji
 2. Highly charged ion induced nanostructures at surfaces by strong electronic excitations IF: 8,288
  Autorzy:
  Richard A. Wilhelm, Ayman S. El-Saida, Franciszek Krok, Rene Heller, Elisabeth Gruber, Friedrich Aumayr, Stefan Facsko
  Czasopismo:
  Progress in Surface Science (rok: 2015, tom: 90, strony: 377-395), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.progsurf.2015.06.001 - link do publikacji
 3. Temperature dependent orientation of self-organised nanopatterns on the ion-irradiated TiO2(110) IF: 3,475
  Autorzy:
  M. Kolmer, A. A. Zebari, M. Goryl, F. Buatier de Mongeot, F. Zasada, W. Piskorz, P. Pietrzyk, Z. Sojka, F. Krok and M. Szymonski
  Czasopismo:
  Phys. Rev. B (rok: 2013, tom: 88, strony: 195427 1-9), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevB.88.195427 - link do publikacji
 1. Patterning of ionic insulator surfaces with low energy ion beams
  Autorzy:
  F. Krok, S. R. Saeed, M. Kolmer, and M. Szymonski
  Książka:
  Advances in Nanofabrication: From Lithography to Ion-Beam Sputtering (rok: 2012, tom: 1, strony: 109-134), Wydawca: Pan Stanford Publishing Pte. Ltd.,
  Status:
  Opublikowana