Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Geny oporności na antybiotyki w wodach powierzchniowych

2011/03/B/NZ9/00070

Słowa kluczowe:

metagenomika antybiotykooporność beta-laktamazy

Deskryptory:

 • NZ9_8: Mikrobiologia środowiskowa
 • NZ7_2: Zagrożenia środowiskowe

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Ryszard Koczura 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 599 790 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-14

Zakończenie projektu: 2016-04-13

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputery PC (2 szt.). Za kwotę 5 127 PLN
 2. Termocykler z gradientem temperatury. Za kwotę 28 600 PLN
 3. Zestaw do oznaczania biologicznego zapotrzebowania tlenu (BZT). Za kwotę 15 000 PLN
 4. Zestaw do pomiarów mikrospektrofotometrycznych. Za kwotę 36 500 PLN
 5. Zestaw do reakcji PCR w czasie rzeczywistym (real-time PCR). Za kwotę 122 500 PLN
 6. Wieloparametrowy miernik przenośny do oznaczania fizycznych parametrów wody. Za kwotę 9 400 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (11)
 1. Abundance of class 1 integrase and sulfonamide resistance genes in a river water and sediments is affected by anthropogenic pressure and environmental factors IF: 3,232
  Autorzy:
  Koczura R., Mokracka J., Taraszewska A., Łopacińska N.
  Czasopismo:
  Microbial Ecology (rok: 2016, tom: -, strony: 44569), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00248-016-0843-4 - link do publikacji
 2. Evaluation of Brilliance ESBL Agar and Brilliance CRE Agar for isolation and enumeration of ESBL- and carbapenemaseproducing Enterobacteriaceae from surface water and wastewater samples IF: 1,659
  Autorzy:
  Mokracka J., Koczura R., Mocek M., Klimek M., Makowska N.
  Czasopismo:
  Letters in Applied Microbiology , Wydawca: Society for Applied Microbiology / Wiley
  Status:
  Złożona
 1. Geny integrazy klasy 1 w metagenomie osadu rzeki Warty
  Autorzy:
  Koczura R., Taraszewska A., Makowska N., Mokracka J.
  Konferencja:
  V Warsztaty Naukowe Instytutu Biologii Eksperymentalnej UAM (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Data:
  konferencja 19,06
  Status:
  Opublikowana
 2. Geny oporności na tetracykliny u bakterii występujących w osadzie rzeki Warty
  Autorzy:
  Koczura R., Klimek M., Mokracka J.
  Konferencja:
  XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Mikrobiologów
  Data:
  konferencja 25-27.09
  Status:
  Opublikowana
 3. Resistance integrons and antibiotic resistance genes in bacteria of water environments
  Autorzy:
  Makowska N., Koczura R., Mokracka J.
  Konferencja:
  IIIrd Young Scientists Conference, World Water Day (rok: 2014, ), Wydawca: Conference Organizing Committee
  Data:
  konferencja 13-14.03.2014
  Status:
  Opublikowana
 4. Występowanie genów integrazy klasy 1 i oporności na tetracykliny w metagenomie wody rzeki Warty
  Autorzy:
  Koczura R., Mokracka J., Semkowska A., Makowska N.
  Konferencja:
  III Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii UAM "Wyzwania współczesnej biologii, biotechnologii, bioinformatyki i ochrony środowiska" (rok: 2014, ), Wydawca: Wydawnictwo Kontekst
  Data:
  konferencja 10-12.04.2014
  Status:
  Opublikowana
 5. Geny kodujące β-laktamazy u pałeczek Escherichia coli wyhodowanych z wody rzeki Warty
  Autorzy:
  Koczura R., Czerwoniec P., Mokracka J.
  Konferencja:
  IV Polski Kongres Genetyki (rok: 2013, ), Wydawca: Fundacja Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  Data:
  konferencja 10-13.09
  Status:
  Opublikowana
 6. Geny oporności na antybiotyki β-laktamowe w metagenomie wody i osadu dennego rzeki Warty
  Autorzy:
  Mokracka J., Koczura R., Kulczak H., Mocek M.
  Konferencja:
  XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Mikrobiologów
  Data:
  konferencja 25-27.09
  Status:
  Opublikowana
 7. Integrons in wastewater and surface waters
  Autorzy:
  Koczura R., Mokracka J.
  Konferencja:
  1st International Caparica Conference in Antibiotic Resistance (rok: 2015, ), Wydawca: Proteomass Scientific Society
  Data:
  konferencja 26-28.01
  Status:
  Opublikowana
 8. Charakterystyka opornych na antybiotyki β-laktamowe pałeczek Enterobacteriaceae występujących w wodach powierzchniowych
  Autorzy:
  Koczura R., Kowala A., Pieronkiewicz A., Kulczak H., Klimek M., Mocek M., Frankowska V., Makowska N., Mokracka J.
  Konferencja:
  V Warsztaty Naukowe Instytutu Biologii Eksperymentalnej UAM (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Data:
  konferencja 19,06
  Status:
  Opublikowana
 9. Evaluation of Brilliance ESBL Agar and Brilliance CRE Agar for isolation of ESBL- and carbapenemase-producing Enterobacteriaceae from water and wastewater samples
  Autorzy:
  Mokracka J., Koczura R., Mocek M., Klimek M., Makowska N.
  Konferencja:
  1st International Caparica Conference in Antibiotic Resistance (rok: 2015, ), Wydawca: Proteomass Scientific Society
  Data:
  konferencja 26-28.01
  Status:
  Opublikowana
 10. Tetracycline resistance genes in the metagenome of the water of Warta river and Kierskie Lake, Poland
  Autorzy:
  Koczura R., Semkowska A., Mokracka J.
  Konferencja:
  1st International Caparica Conference in Antibiotic Resistance (rok: 2015, ), Wydawca: Proteomass Scientific Society
  Data:
  konferencja 26-28.01
  Status:
  Opublikowana
 11. Występowanie genów oporności na sulfonamidy w metagenomie osadu rzeki Warty
  Autorzy:
  Koczura R., Łopacińska N., Makowska N., Mokracka J.
  Konferencja:
  V Warsztaty Naukowe Instytutu Biologii Eksperymentalnej UAM (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Data:
  konferencja 19,06
  Status:
  Opublikowana