Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Interakcje roślin inwazyjnych z mikroorganizmami glebowymi

2011/03/B/NZ8/00008

Słowa kluczowe:

grzyby arbuskularne mikroorganizmy glebowe rośliny inwazyjne różnorodność gatunkowa grzybów arbuskularnych mikoryza arbuskularna właściwości chemiczne gleby

Deskryptory:

 • NZ8_11: Botanika
 • NZ8_2: Ekologia
 • NZ8_13: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

NZ8 - Podstawy wiedzy o życiu na poziomie środowiskowym: biologia ewolucyjna, biologia populacyjna, biologia środowiskowa, systematyka

Jednostka realizująca:

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Szymon Zubek 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 296 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-21

Zakończenie projektu: 2016-06-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 1. Few effects of invasive plants Reynoutria japonica, Rudbeckia laciniata and Solidago gigantea on soil physical and chemical properties IF: 3,976
  Autorzy:
  Anna M. Stefanowicz, Małgorzata Stanek, Marcin Nobis, Szymon Zubek
  Czasopismo:
  Science of the Total Environment (rok: 2017, tom: 574, strony: 938-946), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.scitotenv.2016.09.120 - link do publikacji
 2. Species-specific effects of plant invasions on activity, biomass, and composition of soil microbial communities IF: 3,069
  Autorzy:
  Anna M. Stefanowicz, Małgorzata Stanek, Marcin Nobis, Szymon Zubek
  Czasopismo:
  Biology and Fertility of Soils (rok: 2016, tom: 52, strony: 841-852), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00374-016-1122-8 - link do publikacji
 3. Czy symbiotyczne grzyby arbuskularne moga sprzyjać inwazji roślin ?
  Autorzy:
  Szymon Zubek
  Czasopismo:
  Kosmos (rok: 2012, tom: 61, strony: 657-666), Wydawca: Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  http://kosmos.icm.edu.pl/PDF/2012/657.pdf - link do publikacji
 4. Invasive plants affect arbuscular mycorrhizal fungi abundance and species richness as well as the performance of native plants grown in invaded soils IF: 3,069
  Autorzy:
  Szymon Zubek, Marta L. Majewska, Janusz Błaszkowski, Anna M. Stefanowicz, Marcin Nobis, Paweł Kapusta
  Czasopismo:
  Biology and Fertility of Soils (rok: 2016, tom: 52, strony: 879-893), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00374-016-1127-3 - link do publikacji
 5. The growth and phosphorus acquisition of invasive plants Rudbeckia laciniata and Solidago gigantea are enhanced by arbuscular mycorrhizal fungi IF: 3,252
  Autorzy:
  Marta L. Majewska , Kaja Rola, Szymon Zubek
  Czasopismo:
  Mycorrhiza (rok: 2017, tom: 27, strony: 83-94), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00572-016-0729-9 - link do publikacji
 6. Root-inhabiting fungi in alien plant species in relation to invasion status and soil chemical properties IF: 1,438
  Autorzy:
  Marta L. Majewska, Janusz Błaszkowski , Marcin Nobis, Kaja Rola, Agnieszka Nobis, Daria Łakomiec, Paweł Czachura, Szymon Zubek
  Czasopismo:
  Symbiosis (rok: 2015, tom: 65, strony: 101–115), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s13199-015-0324-4 - link do publikacji