Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nieklasyczne metody statystyczne w systemach zapewnienia jakości

2011/03/B/HS4/05630

Słowa kluczowe:

nieklasyczne metody statystyczne metody nieparametryczne statystyczna kontrola jakości symulacje komputerowe

Deskryptory:

 • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Grzegorz Kończak 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 140 350 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-17

Zakończenie projektu: 2015-08-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Laptop (4 szt.). Za kwotę 20 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (22)
 • Publikacje książkowe (10)
 1. On the use of the Extreme Value Distribution in Monitoring Production Processes
  Autorzy:
  Grzegorz Kończak
  Czasopismo:
  Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica (rok: 2013, tom: 286, strony: 307-315), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
 2. The acceptance control costs for plans by variable in case of distribution characteristic incompatibility with assumptions
  Autorzy:
  Magdalena Chmilińska
  Czasopismo:
  Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica (rok: 2015, tom: 3 (314), strony: 61-67), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18778/0208-6018.314.08 - link do publikacji
 3. Using Stable Distributions for Monitoring Processes, with Unknown Distributions
  Autorzy:
  Magdalena Chmielińska
  Czasopismo:
  Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica (rok: 2014, tom: 3(302), strony: 63-71), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
 4. Wykrywanie zmian struktury kosztów kontroli jakości z wykorzystaniem testów permutacyjnych
  Autorzy:
  Magdalena Chmielińska, Grzegorz Kończak
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne (rok: 2014, tom: 189, strony: 67-76), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 5. Influence of inaccuracy measurement on middle – operating control costs
  Autorzy:
  Magdalena Chmielińska
  Czasopismo:
  Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica (rok: 2013, tom: 286, strony: 351-358), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
 6. On the Method of Comparing Populations Structures Based on the Data in the Contingency Tables
  Autorzy:
  Dominika Polko, Grzegorz Kończak
  Czasopismo:
  Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica (rok: 2014, tom: 3(302), strony: 81-89), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
 7. On the search for conditions for production process optimization
  Autorzy:
  Małgorzata Szerszunowicz
  Czasopismo:
  Mathematical Economics (rok: 2014, tom: 10 (17), strony: 91-102), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 8. Sequence of experimental trials and factorial design of experiment realization costs
  Autorzy:
  Małgorzata Szerszunowicz
  Czasopismo:
  Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica (rok: 2013, tom: 286, strony: 87-93), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
 9. O interpretacji nieparametrycznych modeli regresyjnych
  Autorzy:
  Jacek Stelmach
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne (rok: 2014, tom: 203, strony: 154-162), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 10. O pewnym planie eksperymentu czynnikowego wykorzystującym modele pól losowych
  Autorzy:
  Małgorzata Szerszunowicz
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne (rok: 2014, tom: 203, strony: 163-171), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 11. O testowaniu istotności współczynników korelacji cząstkowej i wielorakiej dla wielowymiarowych tablic wielodzielczych
  Autorzy:
  Grzegorz Kończak
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne (rok: 2014, tom: 189, strony: 40-48), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 12. Symulacyjna analiza wykorzystania testów permutacyjnych w procesach sterowania jakością
  Autorzy:
  Grzegorz Kończak
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne (rok: 2015, tom: 219, strony: 17-27), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 13. Koszty kontroli odbiorczej w przypadku pełnej i niepełnej inspekcji wyrobów ze względu na wiele cech
  Autorzy:
  Magdalena Chmielińska
  Czasopismo:
  Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych (rok: 2014, tom: 2, strony: 122-131), Wydawca: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach
  Status:
  Opublikowana
 14. O pewnej metodzie minimalizacji kosztów planowania eksperymentów
  Autorzy:
  Magdalena Chmielińska, Małgorzata Szerszunowicz
  Czasopismo:
  Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych (rok: 2015, tom: 1, strony: 72-82), Wydawca: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach
  Status:
  Opublikowana
 15. O wpływie wybranych metod selekcji nieliniowych zmiennych objaśniających na jakość modeli regresyjnych
  Autorzy:
  Jacek Stelmach
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne (rok: 2015, tom: 219, strony: 79-96), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 16. On the Resampling Method in Sample Median Estimation
  Autorzy:
  Grzegorz Kończak
  Czasopismo:
  Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica (rok: 2014, tom: 3(302), strony: 51-61), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
 17. Wykorzystanie metody moving block bootstrap w prognozowaniu szeregów czasowych z wahaniami okresowymi
  Autorzy:
  Grzegorz Kończak, Michał Miłek
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne (rok: 2014, tom: 203, strony: 91-100), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 18. O kosztach realizacji planów eksperymentów czynnikowych
  Autorzy:
  Magdalena Chmielińska, Małgorzata Szerszunowicz
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne (rok: 2015, tom: 219, strony: 65-78), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 19. O pewnej modyfikacji testu adaptacyjnego dla równości wartości oczekiwanych
  Autorzy:
  Grzegorz Kończak
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (rok: 2015, tom: 4 (940), strony: 45063), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15678/ZNUEK.2015.0940.0401 - link do publikacji
 20. On the Bootstrap Method of Estimation of Response Surface Function
  Autorzy:
  Małgorzata Szerszunowicz
  Czasopismo:
  Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica (rok: 2014, tom: 9(302), strony: 101-108), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
 21. On the Method of Detecting Changes in Trend Using Permutation Tests
  Autorzy:
  Michał Miłek, Grzegorz Kończak
  Czasopismo:
  Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica (rok: 2015, tom: 1 (311), strony: 39-47), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.18778/0208‐6018.311.05 - link do publikacji
 22. Wykorzystanie transformacji logarytmicznej do monitorowania procesu o nieznanym rozkładzie
  Autorzy:
  Magdalena Chmielińska
  Czasopismo:
  Logistyka (rok: 2013, tom: 4, strony: 42-49), Wydawca: Instytut Logistyki i Magazynowania
  Status:
  Opublikowana
 1. On the use of the balanced half-samples method in the construction of factorial design
  Autorzy:
  Małgorzata Szerszunowicz
  Książka:
  Mathematical Methods in Economics MME2014 (rok: 2014, tom: 1, strony: 1009-1014), Wydawca: Palacký University, Olomouc
  Status:
  Opublikowana
 2. The use of Monte Carlo simulation to support management decision of industrial batch process
  Autorzy:
  Jacek Stelmach
  Książka:
  Proceedings of the 8th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena (rok: 2014, tom: 1, strony: 185-193), Wydawca: Foundation of the Cracow University of Economics
  Status:
  Opublikowana
 3. O wyznaczaniu funkcji powierzchni odpowiedzi na podstawie planu eksperymentu z utraconymi obserwacjami
  Autorzy:
  Małgorzata Szerszunowicz
  Książka:
  Statystycy, ekonometrycy i matematycy Polski Południowej dla rozwoju badań społeczno - ekonomicznych (rok: 2014, tom: brak, strony: 138-146), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
 4. On a method of estimation of response surface function
  Autorzy:
  Małgorzata Szerszunowicz
  Książka:
  Mathematical Methods in Economics 2013 (rok: 2013, tom: 1, strony: 887-892), Wydawca: College of Polytechnics Jihlava
  Status:
  Opublikowana
 5. On applying the genetic algorithm in the aggregation of regression models
  Autorzy:
  Jacek Stelmach
  Książka:
  Proceedings of the 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena (rok: 2015, tom: 1, strony: 215-223), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
 6. On permutation tests with several test statistics to compare two populations
  Autorzy:
  Jacek Stelmach
  Książka:
  Mathematical Methods in Economics 2013 (rok: 2013, tom: 1, strony: 850-855), Wydawca: College of Polytechnics Jihlava
  Status:
  Opublikowana
 7. On the modification of the non-parametric test for comparing locations of two populations
  Autorzy:
  Grzegorz Kończak
  Książka:
  Proceedings of COMPSTAT 2014 21st International Conference on Computational Statistics (rok: 2014, tom: 21, strony: 35-44), Wydawca: The International Statistical Institute/International Association for Statistical Computing
  Status:
  Opublikowana
 8. On the use of genetic algorithms in the selection of predictors of parametric regression models
  Autorzy:
  Jacek Stelmach
  Książka:
  Mathematical Methods in Economics MME2014 (rok: 2014, tom: 1, strony: 968-973), Wydawca: Palacký University, Olomouc
  Status:
  Opublikowana
 9. On Non-classical Methods of Design Experiments Using the R Program
  Autorzy:
  Małgorzata Szerszunowicz
  Książka:
  Knowledge-Economy-Society. Selected Challenges for Statistics in Contemporary Management Science (rok: 2015, tom: brak, strony: 145-155), Wydawca: Publishing House Foundation of the Cracow University of Economics
  Status:
  Opublikowana
 10. The cost of acceptance sampling in case of alternative qualifications of products due to many features
  Autorzy:
  Magdalena Chmielińska
  Książka:
  Mathematical Methods in Economics MME2014 (rok: 2014, tom: 1, strony: 101-105), Wydawca: Palacký University, Olomouc
  Status:
  Opublikowana