Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Charakterystyka kaskady enzymatycznych reaktorów membranowych w hydrolizie biopolimerów

2011/03/B/ST8/06029

Słowa kluczowe:

enzymatyczna hydroliza biopolimerów kaskada reaktorów enzymatycznych kinetyka reakcji enzymatycznej membranowa separacja produktów ciśnieniowe techniki membranowe model układu zintegrowanego biorafineria bioprodukt

Deskryptory:

 • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Andrzej Noworyta 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 497 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-07

Zakończenie projektu: 2015-12-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Aparat HPL (zestaw do chromatografii). Za kwotę 190 000 PLN
 2. Pompy ciśnieniowe. Za kwotę 20 000 PLN
 3. Kolumna do HPLC. Za kwotę 6 000 PLN
 4. Moduły membranowe. Za kwotę 8 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Dairy wastewater utilization:separation of whey proteins in membrane and chromatografic processes IF: 1,173
  Autorzy:
  M.Lech, A.Niesobska, A.Trusek-Holownia
  Czasopismo:
  Desalin. Wat. Treatm. (rok: 2016, tom: 57, strony: 23326-23334), Wydawca: Taylor&Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/19443994.2015.1117823 - link do publikacji
 2. Modelowanie enzymatycznej hydrolizy białek
  Autorzy:
  A. Noworyta, M. Lech, A. Trusek-Hołownia
  Czasopismo:
  Inżynieria Aparatura Chemiczna (rok: 2015, tom: 54 (4), strony: 189-190), Wydawca: Sigma-NOT Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych
  Status:
  Opublikowana
 3. Protein enzymatic hydrolysis integrated with ultrafiltration: thermolysin application in obtaining peptides IF: 4,321
  Autorzy:
  A. Trusek-Hołownia, M. Lech, A. Noworyta
  Czasopismo:
  Chem. Eng. J. (rok: 2016, tom: 305, strony: 54-60), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
 4. Zagospodarowanie odpadowej serwatki w kierunku aktywnych peptydów
  Autorzy:
  A. Trusek-Hołownia, A. Przybył, A. Noworyta
  Czasopismo:
  Inżynieria Aparatura Chemiczna (rok: 2014, tom: 55 (4), strony: 314-315), Wydawca: Sigma-NOT, Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych
  Status:
  Opublikowana
 5. New Kinetic Approach to the Enzymatic Hydrolysis of Proteins – A Case of Thermolysin Catalyzed Albumin
  Autorzy:
  Anna Trusek-Holownia, Andrzej Noworyta
  Czasopismo:
  International Journal of Biological, Food, Veterinary and Agricultural Engineering (rok: 2014, tom: 8 (2), strony: 44567), Wydawca: World Academy of Science, Engineering and Technology
  Status:
  Opublikowana
 6. Wykorzystanie filtracji membranowej w separacji białek pochodzącej z serwatki koziej oraz ich hydrolizatów
  Autorzy:
  M. Lech, A. Trusek-Hołownia
  Czasopismo:
  Inżynieria Aparatura Chemiczna (rok: 2015, tom: 54 (3), strony: 101-103), Wydawca: Sigma-NOT, Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych
  Status:
  Opublikowana
 7. Dobór metod analitycznych do monitorowania procesu enzymatycznej hydrolizy białek
  Autorzy:
  K. Labus, A. Niesobska, A. Trusek-Hołownia
  Czasopismo:
  Inżynieria Aparatura Chemiczna (rok: 2015, tom: 54 (4), strony: 170-171), Wydawca: Sigma-NOT, Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych
  Status:
  Opublikowana
 8. A model of kinetics of the enzyme hydrolysis of biopolymers - a concept for determination of hydrolysate composition IF: 1,959
  Autorzy:
  A. Trusek-Holownia, A. Noworyta
  Czasopismo:
  Chemical Engineering and Processing (rok: 2015, tom: 89, strony: 54-61), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cep.2015.01.008 - link do publikacji
 1. Influence of substrate membrane retention on process efficiency of protein hydrolysis
  Autorzy:
  A. Trusek-Hołownia, A. Noworyta, Ł. Radosiński
  Konferencja:
  The 6th Membrane Conferences Permea (rok: 2013, ), Wydawca: Polish Membrane Society
  Data:
  konferencja 15-19.09.2013
  Status:
  Opublikowana
 2. Enzymatic hydrolysis of albumin from bovine serum using pepsin as biocatalyst
  Autorzy:
  K.Labus, A.Niesobska, A.Trusek-Holownia
  Konferencja:
  40th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, atranské Matliare, Slovakia (rok: 2013, ), Wydawca: Slovak Society of Chemical Engineering
  Data:
  konferencja 27-31.05.2013
  Status:
  Opublikowana
 3. Nanofiltracja peptydów powstałych po hydrolizie serwatki koziej
  Autorzy:
  M. Lech, A. Trusek-Hołownia
  Konferencja:
  Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców - Creative time (rok: 2015, ), Wydawca: M. Kuczera, K. Piech
  Data:
  konferencja 5-7.05
  Status:
  Opublikowana
 4. Kinetics of protein hydrolysis catalyzed by pepsin
  Autorzy:
  K. Labus, A, Trusek-Hołownia, A. Noworyta
  Konferencja:
  42 International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering (rok: 2015, ), Wydawca: Proceedings
  Data:
  konferencja 25-29.05
  Status:
  Opublikowana
 5. Nanofiltration of peptides obtained from whey proteins hydrolysis
  Autorzy:
  M. Lech, A. Trusek-Hołownia
  Konferencja:
  42 International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering (rok: 2015, ), Wydawca: Proceedings
  Data:
  konferencja 25-29.05
  Status:
  Opublikowana
 6. Reakcja enzymatycznej hydrolizy biopolimerów
  Autorzy:
  A. Noworyta, A. Trusek-Hołownia
  Konferencja:
  XXI Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej (rok: 2013, ), Wydawca: ZAPOL
  Data:
  konferencja 2-6.09.2013
  Status:
  Opublikowana
 1. Chromatograficzny rozdział białek serwatkowych
  Autorzy:
  A. Niesobska, A. Trusek-Hołownia
  Książka:
  Prace Naukowe Wydziału Chemicznego. Prace Badawcze Studentów (rok: 2013, tom: 11, strony: 105-111), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Status:
  Opublikowana
 2. Wydajność hydrolizy białek serwatkowych w reakcji z trypsyną
  Autorzy:
  Alicja Przybył, Anna Trusek-Hołownia
  Książka:
  Prace Naukowe Wydziału Chemicznego Politechniki Wroclawskiej. Prace Badawcze Studentów. (rok: 2014, tom: 12, strony: 65-70), Wydawca: Oficyna PWr
  Status:
  Opublikowana
 3. Hydroliza albuminy przez termolizynę
  Autorzy:
  Justyna Szelichowicz, Anna Trusek-Hołownia
  Książka:
  Prace Naukowe Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Prace Badawce Studentów. (rok: 2014, tom: 12, strony: 77-84), Wydawca: Oficyna PWr
  Status:
  Opublikowana