Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Otrzymywanie i charakterystyka trójwymiarowych struktur półprzewodnikowych metodami bezmatrycowymi

2011/03/B/ST5/03243

Słowa kluczowe:

półprzewodniki nanocząstki nanokompozyty fotokataliza heterogniczna kataliza heterogeniczna

Deskryptory:

 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna
 • ST5_2: Materiały o strukturze ciała stałego

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Adriana Zaleska-Medynska 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 368 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-29

Zakończenie projektu: 2015-08-28

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zestaw do badania aktywności fotokatalitycznej wposazony w źródło światła UV-Vis, listwę optyczną, filtry optyczne, fotoreaktor. Za kwotę 50 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 1. Visible light photoactivity of TiO2 loaded with monometallic (Au or Pt) and bimetallic (Au/Pt) nanoparticles IF: 2,469
  Autorzy:
  Anna Gołąbiewska, Wojciech Lisowski, Marcin Jarek, Grzegorz Nowaczyk, Anna Zielińska-Jurek, Adriana Zaleska
  Czasopismo:
  Applied Surface Science (rok: 2014, tom: 317, strony: 1131-1142), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.apsusc.2014.09.039 - link do publikacji
 2. Ionic liquids for nano- and microstructures preparation. Part 1: Properties and multifunctional role IF: 9,419
  Autorzy:
  Justyna Łuczak, Marta Paszkiewicz, Anna Krukowska, Anna Cybula, Adriana Zaleska
  Czasopismo:
  Advances in Colloid and Interface Science (rok: 2015, tom: b.d., strony: b.d.), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cis.2015.08.010 - link do publikacji
 3. Preparation and characterization of Au/Pd modified-TiO2 photocatalysts for phenol and toluene degradation under visible light - the effect of calcination temperature IF: 1,611
  Autorzy:
  Anna Cybula, Grzegorz Nowaczyk , Marcin Jarek, Adriana Zaleska
  Czasopismo:
  Journal of Nanomaterials (rok: 2014, tom: 2014, strony: 9 pages), Wydawca: Hindawi
  Status:
  Opublikowana
 4. Surface Properties and Photocatalytic Activity of KTaO3, CdS, MoS2 Semiconductors and Their Binary and TernarySemiconductor Composites IF: 2,638
  Autorzy:
  Beata Bajorowicz, Anna Cybula, Michał J. Winiarski, Tomasz Klimczuk, Adriana Zaleska
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2014, tom: 19, strony: 15339-15360), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules190915339 - link do publikacji
 5. Ionic liquids for nano- and microstructures preparation. Part 2: Application in synthesis IF: 9,419
  Autorzy:
  Justyna Łuczak, Marta Paszkiewicz, Anna Krukowska, Anna Cybula, Adriana Zaleska
  Czasopismo:
  Advances in Colloid and Interface Science (rok: 2015, tom: b.d., strony: b.d.), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.cis.2015.08.006 - link do publikacji
 6. The ILs-assisted hydrothermal synthesis of TiO2 spheres: the effect of ionic liquids on morphology and photoactivity of TiO2 IF: 7,49
  Autorzy:
  Marta Paszkiewicz, Justyna Łuczak, Wojciech Lisowski, Paulina Patyk, Adriana Zaleska-Medynska
  Czasopismo:
  Appl. Catal. B (rok: 2015, ), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Złożona
 1. Hydrotermalna synteza mikrocząstek TiO2 wspomagana cieczami jonowymi
  Autorzy:
  M. Paszkiewicz, J. Łuczak, M. Marchelek, A. Zaleska
  Konferencja:
  Postępy w badaniach i zastosowaniach fotokatalizatorów na bazie ditlenku tytanu (rok: 2014, ), Wydawca: Zachodniopomorski uniwersytet w Szczecinie
  Data:
  konferencja 8-9-07.2014
  Status:
  Opublikowana
 2. KTaO3-based nanocomposites for air treatment
  Autorzy:
  A. Zaleska, A.Cybula, M. Marchelek, B. Bajorowic, P. Mazierski, T. Klimczuk
  Konferencja:
  8th European Meeting on solar Chemistry and Photocatalysis: environmental Applications (rok: 2014, ), Wydawca: bd
  Data:
  konferencja 24-28 czerwiec 2014
  Status:
  Opublikowana
 3. Otrzymywanie i charakterystyka TiO2 modyfikowanego nanocząstkami metali szlachetnych typu Au/Pt
  Autorzy:
  A. Gołąbiewska, A. Zielinska-Jurek, M. Jarek, A. Zaleska
  Konferencja:
  Postępy w badaniach i zastosowaniach fotokatalizatorów na bazie ditlenku tytanu (rok: 2014, ), Wydawca: Zachodniopomorski Uniwersytet technologiczny
  Data:
  konferencja 8-9.07.2014
  Status:
  Opublikowana
 4. The effect of preparation route on structure and photocatalytic properties of bimetallic nanoparticles (Au/Pd, and Au/Pt) deposited at TiO2 surface
  Autorzy:
  A.Zaleska , A.Gołąbiewska , A.Cybula , M.M. Pohl , J.W.Sobczak , A.Zielińska-Jurek , Angelika Brückner
  Konferencja:
  8th European Meeting on solar Chemistry and Photocatalysis: environmental Applications (rok: 2014, ), Wydawca: bd
  Data:
  konferencja 25-28 czerwiec 2014
  Status:
  Opublikowana
 5. Third generation photoactive materials
  Autorzy:
  Marchelek M., Cybula A., Fijałkowska N., Cackowska M., Chodak K., Klimczuk T., Gazda M., Zaleska A
  Konferencja:
  International Conference on Photocatalytic and Advanced Oxidation Technologies for Treatment of Water, Air, Soil and Surfaces PAOT-2 (rok: 2013, ), Wydawca: Redox Technologies, Inc.
  Data:
  konferencja 9-12 września 2013
  Status:
  Opublikowana
 6. Modification of TiO2 hollow microspheres with small metal nanoparticles (Cu, Bi, Ru) by radiolysis
  Autorzy:
  A. Gołąbiewska, M. Nischk, P. Mazierski, H. Remita, N. Kouame, M.G. Mendez, A. Zaleska
  Konferencja:
  IPS-20: the 20th International Conference on Conversion and Storage of Solar Energy (rok: 2014, ), Wydawca: Helmholtz-Zentrum Berlin, Germany
  Data:
  konferencja 27.07-01.08.14
  Status:
  Opublikowana
 7. The effect of source TiO2 and calcination temperature on the structure and photocatalytic activity of Au/Pd-TiO2 under visible light
  Autorzy:
  A. Cybula, G. Nowaczyk, M. M. Pohl, A. Zaleska
  Konferencja:
  IPS-20: the 20th International Conference on Conversion and Storage of Solar Energy (rok: 2014, ), Wydawca: Helmholtz-Zentrum Berlin, Germany
  Data:
  konferencja 27.07-01.08.14
  Status:
  Opublikowana
 8. Wpływ temperatury kalcynacji i matrycy TiO2 na strukturę oraz aktywność fotokatalityczną Au/Pd-TiO2 pod wpływem światła widzialnego
  Autorzy:
  A. Cybula, G. Nowaczyk, A. Brucker, S. Jurga, A. Zaleska
  Konferencja:
  Postępy w badaniach i zastosowaniach fotokatalizatorów na bazie ditlenku tytanu (rok: 2014, ), Wydawca: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Data:
  konferencja 8-9.07.2014
  Status:
  Opublikowana
 9. Właściwości powierzchniowe i fotokatalityczne nanokompozytów typu KTaO3-CdS-MoS2
  Autorzy:
  B. Bajorowicz, A. Cybula, T. Klimczuk, A. Zaleska
  Konferencja:
  Postępy w badaniach i zastosowaniach fotokatalizatorów na bazie ditlenku tytanu (rok: 2014, ), Wydawca: Zachodnipomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Data:
  konferencja 8-9.07.2014
  Status:
  Opublikowana