Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 514 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Dyfuzja anizotropowa w ewolucji powierzchni swobodnych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Rybka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 2. Matematyka pól kwantowych i kwantyzacji

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Dereziński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 3. Zastosowania kombinatoryki nieskończonej i topologii analitycznej w przestrzeniach Banacha i w związanych z nimi struktu...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Koszmider

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 4. Stochastyczne modele oparte na monotonicznych procesach Markowa: analiza warunków stacjonarnych.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Szekli

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 5. Nierówności korelacyjne dla procesów punktowych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Szekli

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 6. Charakterystyka i konstrukcja optymalnych układów doświadczalnych w modelach współoddziaływania

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Augustyn Markiewicz

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

 7. Dynamika nieliniowych równań ewolucyjnych w rezonansie

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr Piotr Kokocki

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 8. Ekstrema i teoria ryzyka dla procesów gaussowskich i Levy'ego

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Dębicki

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 9. Metryczna teoria osobliwości i jej zastosowania

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Guillaume Valette

  Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 10. Odchylenia i funkcje asymptotyczne funkcji całkowitych i meromorficznych.

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr Ewa Ciechanowicz

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Matematyczno-Fizyczny

 11. Śledzenie pseudo-orbit, mieszanie i chaos.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Piotr Oprocha

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Matematyki Stosowanej

 12. Analiza konstrukcji i struktur związanych z badaniem układów C*-dynamicznych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Anatolij Antonevich

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Matematyki i Informatyki

 13. Subnormalność oraz refleksywność pewnych klas operatorów nieograniczonych w przestrzeniach Hilberta

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr Piotr Budzyński

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

 14. Specjalne potencjały Killinga w geometrii Riemanna

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Włodzimierz Jelonek

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

 15. Geometria zbiorów i odwzorowań z osobliwościami

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Guillaume Valette

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 16. Nieprzemienna probabilistyka i analiza harmoniczna z zastosowaniami

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Bożejko

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 17. Arytmetyczne własności reprezentacji Galois i rozmaitości abelowych

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Gajda

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki

 18. C*-algebry i ich interakcje z topologiczną i kwantową dynamiką

  Konkurs: SONATA 9 , panel: ST1

  Kierownik: dr Karen Strung

  Instytut Matematyczny PAN

 19. Nieprzemienna probabilistyka z zastosowaniami.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST1

  Kierownik: prof. zw. dr hab. Marek Bożejko

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 20. Zastosowania algebr flagowych w ekstremalnej teorii grafów

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Andrzej Grzesik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 21. Algebry flagowe dla grafów zorientowanych

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST1

  Kierownik: dr Andrzej Grzesik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 22. Kolorowania Thue"go w grach

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST1

  Kierownik: mgr inż. Michał Zmarz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 23. Teoria reprezentacji oraz sieczne rozmaitości jednorodnych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr Mateusz Michałek

  Instytut Matematyczny PAN

 24. Wybrane zagadnienia z pogranicza nieliniowych równań cząstkowych i geometrycznej teorii miary

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Strzelecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 25. Algebraiczne i topologiczne metody w teorii modeli

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Krupiński

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 26. Energia pola grawitacyjnego: aspekty geometryczne, funkcjonalno-analityczne oraz zastosowania fizyczne

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Kijowski

  Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

 27. Metody geometryczne i ścisła numeryka w dynamice układów hamiltonowskich

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Zgliczyński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki

 28. Geometria struktur statystycznych

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Barbara Opozda

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 29. Współpraca z Uniwersytetem w Tuluzie w zakresie Analizy Zespolonej

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Zwonek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 30. Struktura i reprezentacje algebr plaktycznych

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Łukasz Kubat

  Instytut Matematyczny PAN

 31. Badanie wrażliwości w oparciu o wariancję dla układów równań różniczkowych z opóźnionym argumentem

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST1

  Kierownik: dr Jan Poleszczuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 32. Asymptotyczna teoria reprezentacji

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST1

  Kierownik: dr Maciej Dołęga

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 33. Ideały toryczne stowarzyszone z matroidami, grupami, drzewami, oraz inne problemy kombinatoryczne

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr Michał Lasoń

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 34. Zastosowanie metod informacji kwantowej w grach sygnalizacyjnych

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST1

  Kierownik: dr Piotr Frąckiewicz

  Instytut Matematyczny PAN

 35. Analiza matematyczna równań termolepkoplastyczności

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST1

  Kierownik: dr Leszek Bartczak

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 36. Skokowe procesy Markowa i ich zaburzenia schroedingerowskie

  Konkurs: FUGA 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr inż. Kamil Kaleta

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 37. Warunkowe i niezależnościowe struktury miar probabilistycznych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jacek Wesołowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 38. Analiza harmoniczna w kontekście rozwinięć ortogonalnych

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST1

  Kierownik: dr inż. Tomasz Szarek

  Instytut Matematyczny PAN

 39. Operatory maksymalne w kontekstach rozwinięć ortogonalnych.

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr inż. Tomasz Szarek

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 40. Pewne analityczne aspekty grup i ich reprezentacji

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST1

  Kierownik: dr Łukasz Garncarek

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 41. Procesy Levy'ego i Markowa w przestrzeniach euklidesowych i hiperbolicznych

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Michał Ryznar

  Politechnika Wrocławska, Wydział Matematyki

 42. Asymptotyka macierzy losowych, macierzowo wolna niezależność i układy operatorów

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Romuald Lenczewski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Matematyki

 43. Przestrzenie funkcyjne, geometria przestrzeni Banacha i zastosowania

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Henryk Hudzik

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki

 44. Kombinatoryczne i deskryptywne własności ideałów na zbiorach przeliczalnych.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST1

  Kierownik: dr Adam Kwela

  Instytut Matematyczny PAN

 45. Topologiczne własności atraktorów iterowanych układów funkcyjnych.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST1

  Kierownik: dr Magdalena Nowak

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 46. Wolność i niezależność w algebrze i topologii

  Konkurs: SONATA 4 , panel: ST1

  Kierownik: dr inż. Szymon Głąb

  Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

 47. Nieliniowe równania ewolucji z dyfuzją Lévy'ego.

  Konkurs: SONATA 4 , panel: ST1

  Kierownik: dr Dominika Pilarczyk

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 48. Arytmetyka wielomianów podziału koła

  Konkurs: SONATA 4 , panel: ST1

  Kierownik: dr Bartłomiej Bzdęga

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki

 49. Lorentzowskie Działanie Spektralne

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST1

  Kierownik: dr Michał Eckstein

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 50. Własności pierścieni łącznych z wyróżnioną dodatkową strukturą

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST1

  Kierownik: dr Michał Ziembowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych