Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 485 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Bloki konforemne w dwu-wymiarowych teoriach pola.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Zbigniew Jaskólski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii

 2. Odwzorowania ekstremalne w klasie obszarów Reinhardta

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Przemysław Marcin Kliś

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 3. Wpływ zewnętrznych oddziaływań stresowych na układy biologiczne: rozwój i analiza walidacyjna nowych, wieloskalowych mod...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr Zuzanna Katarzyna Szymańska

  Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

 4. Struktury C*-algebr zadanych przez relacje, spektralne i ergodyczne własności operatorów generujących układy dynamiczne...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr Bartosz Kwaśniewski

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Matematyki i Informatyki

 5. Metryczna teoria osobliwości i jej zastosowania

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Guillaume Valette

  Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 6. Analiza struktury grafów skonstruowanych na bazie odwzorowań losowych i przecięć zbiorów losowych.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Jaworski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Matematyki i Informatyki

 7. Efektywne ogólne metody liniowe dla równań różniczkowych zwyczajnych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Michał Mariusz Braś

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Matematyki Stosowanej

 8. Oszacowania wartości oczekiwanych uporządkowanych zmiennych losowych

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr Agnieszka Goroncy

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 9. Hamiltoniany i pola kwantowe

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Dereziński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 10. Zastosowanie stabilnych kategorii wiązek wektorowych do teorii reprezentacji algebr

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Hagen Joerg Meltzer

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Matematyczno-Fizyczny

 11. Kwantyzacja deformacyjna i niedeformacyjna: od nawiasów Poissona do uniwersalnych symetrii.

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Piotr Mieczysław Hajac

  INSTYTUT MATEMATYCZNY PAN

 12. Homologie Hopf-cykliczne dla algebr nieunitalnych z zastosowaniami do algebr dróg

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Piotr Mieczysław Hajac

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 13. Zwięzłe przedstawienia

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk

  Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

 14. Stochastyczne równania różniczkowe wstecz

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Leszek Krzysztof Słomiński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 15. Algebraiczne i topologiczne metody w teorii modeli

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Cyprian Krupiński

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 16. Zastosowania algebr flagowych w ekstremalnej teorii grafów

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Andrzej Grzesik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 17. Teoria reprezentacji oraz sieczne rozmaitości jednorodnych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Mateusz Józef Michałek

  INSTYTUT MATEMATYCZNY PAN

 18. Funkcjonały energii krzywiznowych dla niegładkich podzbiorów przestrzeni euklidesowej.

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Strzelecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 19. Nowe zagadnienia w teorii rozmaitości Nobelinga

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr Andrzej Maksymilian Nagórko

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 20. Algorytmiczny Lokalny Lemat Lovásza jako podwójne zliczanie

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr Jakub Kozik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 21. Losowo zaburzony hierarchiczny Laplasjan i poisson'owksa statystyka jego spektrum

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Alexander Bendikov

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 22. Stochastyczne modele bazujące na transformacie gładzącej

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Dariusz Buraczewski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 23. NIEZMIENNIKI I METODY TOPOLOGII STOSOWANEJ

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Wacław Bolesław Marzantowicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki

 24. Własności rozwiązań równań nielokalnych

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. inż. Tadeusz Kulczycki

  Politechnika Wrocławska, Wydział Matematyki

 25. Arytmetyczne własności reprezentacji Galois i rozmaitości abelowych

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Jerzy Gajda

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki

 26. Odwzorowania dodatnie w fizyce matematycznej

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Dariusz Hilary Chruściński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 27. Własności podniesień grafów

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST1

  Kierownik: mgr inż. Marcin Witkowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Matematyki i Informatyki

 28. Ideały toryczne stowarzyszone z matroidami, grupami, drzewami, oraz inne problemy kombinatoryczne

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Michał Lasoń

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 29. Analiza matematyczna równań termolepkoplastyczności

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Leszek Szymon Bartczak

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 30. Procesy Lévy'ego o całkowicie monotonicznych skokach

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr Mateusz Kwaśnicki

  Politechnika Wrocławska, Wydział Matematyki

 31. Układy Liego i wybrane metody teorii Liego w równaniach różniczkowych

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Roman Grabowski

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 32. Niezmiennicze metody topologiczne i ich zastosowania w nieliniowych równaniach różniczkowych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Sławomir Maciej Rybicki

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 33. Pewne analityczne aspekty grup i ich reprezentacji

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Łukasz Sławomir Garncarek

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 34. Skojarzenia w hipergrafach.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Katarzyna Izabela Mieczkowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki

 35. Matematyczna i numeryczna analiza modeli transportu morfogenu

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Marcin Małogrosz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 36. Symulacje numeryczne dużych odkształceń plastycznych przy pomocy modeli plastycznego płynięcia

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Piotr Minakowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 37. Funkcje maksymalne i operatory całek singularnych w przypadku ciągłym i dyskretnym

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST1

  Kierownik: dr Mariusz Mirek

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 38. Hiperboliczne prawa zachowania: teoria i zastosowania w naukach o ziemi i zdrowiu publicznym

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr Agnieszka Świerczewska-Gwiazda

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 39. Metody i zagadnienia geometryczne w nieliniowych eliptycznych równaniach różniczkowych cząstkowych

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr Anna Maria Zatorska-Goldstein

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 40. Algorytmiczne aspekty wyborów w parlamentach

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: ST1

  Kierownik: dr inż. Piotr Faliszewski

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 41. Metody renormalizacji dla równań eliptycznych i parabolicznych oraz ich zastosowania w teorii odkształceń niesprężystych...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Zygmunt Chełmiński

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 42. Rozmaitości algebraiczne: arytmetyka i geometria

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Adrian Langer

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 43. Geometria Algebraiczna: rozmaitości i struktury

  Konkurs: MAESTRO 4 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Jarosław Antoni Wiśniewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 44. Współpraca z Uniwersytetem w Tuluzie w zakresie Analizy Zespolonej

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Robert Zwonek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 45. O pewnych problemach związanych z iterowanymi systemami funkcyjnymi i ich uogólnieniami

  Konkurs: FUGA 2 , panel: ST1

  Kierownik: dr Filip Grzegorz Strobin

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 46. Geometria dystrybucji Monge'a

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Nurowski

  Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

 47. Dynamika nieliniowych równań ewolucyjnych - podejście topologiczne

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Marian Kryszewski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 48. Geometryczne i topologiczne własności rozmaitosci.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Szczepański

  Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 49. Geometria afiniczna rzeczywista i zespolona.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Tadeusz Jelonek

  INSTYTUT MATEMATYCZNY PAN

 50. Problemy ciągłe: optymalność, złożoność, podatność

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Leszek Plaskota

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki