Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 514 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Metody stochastyczne w teorii gładkich układów dynamicznych

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Anna Zdunik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 2. Definiowalna dynamika topologiczna i o-minimalność

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Grzegorz Jagiella

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 3. Podstawowe układy mechaniki płynów. Regularność, stabilność, struktura rozwiązań.

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Mucha

  Instytut Matematyczny PAN

 4. Geometryczna, probabilistyczna i analityczna teoria topologicznych grup kwantowych i jej powiązania z algebrami operator...

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Adam Skalski

  Instytut Matematyczny PAN

 5. Niezmienniki topologiczne i miary złożoności w działaniu

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Graff

  Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

 6. Rezidua Jeffrey-Kirwan w zastosowaniu do ekwiwariantnego homomorfizmu Gysina

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Magdalena Zielenkiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 7. Nierówności dla wektorów log-wklęsłych

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Marta Strzelecka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 8. Paryska teoria fluktuacji dla procesów Lévy'ego

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr Irmina Czarna

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 9. Jądra ciepła dla operatora Bessela

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Kamil Bogus

  Politechnika Wrocławska, Wydział Matematyki, Wydział Matematyki

 10. Operatory maksymalne

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Dariusz Kosz

  Politechnika Wrocławska, Wydział Matematyki

 11. Ostre progi prawdopodobieństwa dla zerowania grup kohomologii

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Tomasz Odrzygóźdź

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 12. Wielowymiarowe sito Selberga, k-krotki liczb prawie pierwszych oraz liczby pierwsze w postępach arytmetycznych

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Paweł Karasek

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 13. Teoria węzłów

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Maciej Borodzik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 14. Wzajemne powiązania teorii ergodycznej i dynamiki topologicznej

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Jonatan Gutman

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 15. Skuteczność strategii kontroli zakażeń wobec wewnątrzszpitalnej i międzyszpitalnej transmisji wielolekoopornych szczepów...

  Konkurs: UNISONO , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Monika Piotrowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 16. Nielokalne zagadnienia paraboliczne: regularność rozwiązań, wybuchy, osobliwości

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Biler

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 17. Problemy wyjścia dla odbitych procesów Levy'ego w wycenie kontraktów finansowo-ubezpieczeniowych

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Joanna Tumilewicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 18. Grupy homologii przestrzeni konfiguracyjnych dla cząstek na grafach

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Tomasz Maciążek

  Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk

 19. Nieprzemienna probabilistyka - związki pomiędzy różnymi rodzajami niezależności

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST1

  Kierownik: dr Kamil Szpojankowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 20. Algebraiczne działania torusa: geometria i kombinatoryka

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Jarosław Wiśniewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 21. Complexity of Julia sets

  Konkurs: POLONEZ 3 , panel: ST1

  Kierownik: dr Artem Dudko

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 22. Koncentracja miary

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Michał Strzelecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 23. Konstruktywna aproksymacja na zbiorach algebraicznych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Leokadia Białas-Cież

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 24. Algebraiczne metody w problemie aproksymacji nieliniowych układów sterowalnych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Grigorij Sklyar

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Matematyczno-Fizyczny

 25. Silne kliki w grafach

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST1

  Kierownik: mgr inż. Małgorzata Śleszyńska-Nowak

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 26. Metoda relatywnych entropii dla układów nieliniowych

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Świerczewska-Gwiazda

  Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 27. Oszacowania momentów wektorów losowych

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Marta Strzelecka

  Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 28. Osobliwości przekształceń harmonicznych

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Michał Miśkiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 29. Wektory własne macierzy przypadkowych - teoria i zastosowania

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Wojciech Tarnowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 30. Matematyczna Mechanika Płynów

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Mucha

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 31. Dynamika z punktu widzenia pojedynczych orbit: quasi-kryształy, miary niezmiennicze, złożoność

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Dominik Kwietniak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki

 32. Nierówności z wagą dla operatorów maksymalnych

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Mateusz Rapicki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 33. Rozmaitości i ideały jednorodne z symetriami

  Konkurs: HARMONIA 10 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Szemberg

  Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

 34. Zachowania kolektywne z perspektywy matematyka

  Konkurs: HARMONIA 10 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Mucha

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 35. Niezmienniki topologiczne: struktura przestrzeni i jej odwzorowań

  Konkurs: SHENG 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Graff

  Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

 36. Osobliwa dynamika współoddziałujących cząstek

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST1

  Kierownik: dr Jan Peszek

  Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 37. Słabe rozwiązania równania Monge"a-Ampère"a na rozmaitościach kählerowskich i hermitowskich

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Sławomir Kołodziej

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 38. Analiza struktury grafów skonstruowanych na bazie odwzorowań losowych i przecięć zbiorów losowych.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Jaworski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Matematyki i Informatyki

 39. Etykietowanie i dekompozycje grafów

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr Sylwia Cichacz-Przeniosło

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Matematyki Stosowanej

 40. Stałe Seshadriego, bryły Okounkova i pozytywność

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Szemberg

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

 41. Modele Matematyczne dla Ruchu Pieszych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Massimiliano Rosini

  Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

 42. Stochastyczne rekursje modelowane na transformacie gładzącej

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Buraczewski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 43. Osobliwości i globalne własności nieliniowych równań różniczkowych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Marcin Bobieński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 44. Ideały i działania grup na przestrzeniach polskich

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Michał Morayne

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 45. Równanie typu hesjanowego w geometrii zespolonej

  Konkurs: MAESTRO 4 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Sławomir Kołodziej

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 46. Uogólnione markowskie modele decyzyjne i gry

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. inż. Anna Jaśkiewicz

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 47. Teoria ergodyczna: rozłączność, typowość poprzez niekonwencjonalne twierdzenia ergodyczne oraz związki z teorią liczb...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki

 48. Równania różniczkowe, geometria i fizyka

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Henryk Żołądek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki

 49. Dyfuzja w układach hamiltonowskich.

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST1

  Kierownik: dr Maciej Capiński

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Matematyki Stosowanej

 50. Nowe zagadnienia w teorii rozmaitości Nobelinga

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr Andrzej Nagórko

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki