Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 514 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Hamiltoniany i pola kwantowe

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Dereziński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Wydział Fizyki

 2. Konfiguracje podrozmaitości

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Tomasz Szemberg

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

 3. Geometria skończenie wymiarowych modułów

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Zwara

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 4. Metody topologiczne w problemach wariacyjnych z symetrią

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Wacław Marzantowicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Matematyki i Informatyki

 5. Odwzorowania dodatnie w fizyce matematycznej

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Chruściński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 6. Algorytmiczny Lokalny Lemat Lovásza jako podwójne zliczanie

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr Jakub Kozik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 7. Zachowanie się własności pierścieni i modułów przy wyróżnionych konstrukcjach

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Jerzy Matczuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 8. Istotna samosprzężoność macierzy Jacobiego na drzewach

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Szwarc

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 9. Zastosowania algebr flagowych w ekstremalnej teorii grafów

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Andrzej Grzesik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 10. Metody kombinatoryczne w geometrii algebraicznej oraz algebrze przemiennej

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST1

  Kierownik: dr Mateusz Michałek

  Instytut Matematyczny PAN

 11. Problem Littlewooda w Z/pZ, słabe zbiory Sidona oraz stopień regularności równań

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Schoen

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki

 12. Teoria modeli i dynamika topologiczna

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Krupiński

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 13. Oswojoność problemów macierzowych i koalgebr, problemy Birkhoffa i sieciowe systemy pierwiastków

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Daniel Simson

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 14. Geometryczne i topologiczne własności rozmaitosci.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Szczepański

  Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 15. Metody geometryczne i komputerowo wspierane dowody w dynamice równań różniczkowych cząstkowych

  Konkurs: MAESTRO 8 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Zgliczyński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 16. Osobliwości rozwiązań i profile asymptotyczne w modelach nielokalnych

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Karch

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 17. Geometryczne i homologiczne problemy teorii reprezentacji algebr

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Bobiński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 18. Asymptotyczne własności ekstremów lokalnie samopodobnych i wielowymiarowych procesów gaussowskich

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Kamil Tabiś

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 19. Własności podniesień grafów

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST1

  Kierownik: mgr inż. Marcin Witkowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Matematyki i Informatyki

 20. Układy Liego: teoria, uogólnienia i zastosowania

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Grabowski

  INSTYTUT MATEMATYCZNY PAN

 21. Zastosowania teorii zbiorów subanalitycznych i definiowalnych do nierówności wielomianowych i aproksymacji wielomianowej...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST1

  Kierownik: dr Rafał Pierzchała

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 22. Dyskretna analiza harmoniczna

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr Mariusz Mirek

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki

 23. Hiperboliczne prawa zachowania: teoria i zastosowania w naukach o ziemi i zdrowiu publicznym

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr Agnieszka Świerczewska-Gwiazda

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 24. Małe struktury polskie

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST1

  Kierownik: dr Jan Dobrowolski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 25. Geometryczna teoria funkcji i jej zastosowania w dynamice operatorowej

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Sylwester Zając

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 26. Analiza modeli strukturalnych dynamiki populacyjnej w przestrzeniach metrycznych

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST1

  Kierownik: dr Agnieszka Ulikowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 27. Anomalna dynamika złożonych systemów fizycznych i biologicznych - modelowanie stochastyczne i statystyczna identyfikacja...

  Konkurs: MAESTRO 3 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Aleksander Weron

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 28. Matematyczne modele kwazikryształów

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Miękisz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 29. Zbiory rekurencyjne dla spacerów losowych zdefiniowanych przez miary z niskimi momentami.

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST1

  Kierownik: dr Wojciech Cygan

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 30. Teorie efektywne w mechanice kwantowej wielu ciał

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST1

  Kierownik: dr Marcin Napiórkowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 31. Pierścienie Coxa rozwiązań osobliwości ilorazowych

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST1

  Kierownik: dr Maria Donten-Bury

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 32. Operatory kompozycji na przestrzeni funkcji gładkich

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST1

  Kierownik: dr Adam Przestacki

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Matematyki i Informatyki

 33. Eliptyczne i paraboliczne równania różniczkowe cząstkowe z miarami.

  Konkurs: SONATA 4 , panel: ST1

  Kierownik: dr Tomasz Klimsiak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 34. Teoria ergodyczna i jej zastosowania w dynamice, arytmetyce i algebrze

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: ST1

  Kierownik: dr Dominik Kwietniak

  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Matematyki i Informatyki

 35. Miary niezmiennicze, entropia i inne parametry wzrostu w klasycznych i nieklasycznych układach dynamicznych

  Konkurs: MAESTRO 4 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Tomasz Downarowicz

  Instytut Matematyczny PAN

 36. Metody układów dynamicznych i geometrii fraktalnej w badaniu sieci złożonych

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Julia Romanowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 37. Rozwinięcia ortogonalne w analizie harmonicznej

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. inż. Adam Nowak

  Instytut Matematyczny PAN

 38. Analiza równania populacyjnego uwzględniającego strukturę wielkościową populacji i selektywną śmiertelność

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Jędrzej Jabłoński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 39. Model Cuckera-Smale'a z osobliwą wagą komunikacyjną

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Jan Peszek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 40. Matematyczna analiza modeli formowania się kolonii bakteryjnych

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Rafał Celiński

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 41. Odpowiedniość Ogusa-Vologodsky'ego dla rozmaitości osobliwych

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Maciej Zdanowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 42. Zagadnienia spektralne w algebrach Banacha.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Przemysław Ohrysko

  Instytut Matematyczny PAN

 43. Geometria rozwiązań równań i układów równań różniczkowych typu eliptycznego.

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST1

  Kierownik: dr Tomasz Adamowicz

  Instytut Matematyczny PAN

 44. Asymptotyki rozkładu supremum iterowanych procesów gaussowskich

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST1

  Kierownik: dr Marek Arendarczyk

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 45. Wielomiany ograniczone

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST1

  Kierownik: dr Maria Michalska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki i Informatyki

 46. Rozmaitości o trywialnej pierwszej klasie Cherna

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: ST1

  Kierownik: dr Michał Kapustka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 47. Metody rzeczywiste dla zespolonych nieliniowych równań eliptycznych i vice versa

  Konkurs: SONATA 6 , panel: ST1

  Kierownik: dr Sławomir Dinew

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 48. Działania grup skończonych na rozmaitościach, metody i zastosowania topologii współzmienniczej w kontekście twierdzeń ty...

  Konkurs: FUGA 3 , panel: ST1

  Kierownik: dr Zbigniew Błaszczyk

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki

 49. Asymptotyczne własności rozkładu funkcjonałów od pól gaussowskich

  Konkurs: FUGA 3 , panel: ST1

  Kierownik: dr Kamil Kosiński

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 50. Przepływy złożone

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Gwiazda

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki