Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 514 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Osobliwe rozwiązania równań chemotaksji oraz nielepkiej hydro- i aerodynamiki.

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST1

  Kierownik: dr Tomasz Cieślak

  Instytut Matematyczny PAN

 2. Miary relatywne i ich zastosowania do modelowania sygnałów

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Jacek Leśkow

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

 3. Funkcje analityczne zmiennej rzeczywistej i operatory różniczkowe

  Konkurs: MAESTRO 5 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Leszek Skrzypczak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki

 4. METODY ANALITYCZNE W BADANIACH ARYTMETYCZNYCH

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Jerzy Kaczorowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki

 5. Osobliwości i niezmienniki w geometrii symplektycznej i afinicznej.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. inż. Wojciech Domitrz

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 6. Modelowanie matematyczne nowotworów mózgu pochodzenia glejowego i ich odpowiedzi na terapie

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Magdalena Bogdańska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 7. Procesy Bessela i bezkolizyjne układy cząstek

  Konkurs: SONATA 6 , panel: ST1

  Kierownik: dr inż. Jacek Małecki

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 8. Układy hiperboliczne w fizyce i biologii

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Gwiazda

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 9. Aspekty ilościowe równań ewolucyjnych: podejście operatorowe

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Yuriy Tomilov

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 10. Dualna kombinatoryka wielomianów Jacka

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Śniady

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki

 11. Problemy ekstremalne w teorii hipergrafów

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Ruciński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki

 12. Nieliniowe zagadnienia brzegowe

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Leszek Gasiński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki

 13. Nierówności martyngałowe i koncentracyjne

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Michał Strzelecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 14. Geometria dużej skali działań grup

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Damian Sawicki

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 15. Teorio-modelowe i algebraiczne własności rozdzielczo domkniętych G-ciał.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Daniel Hoffmann

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 16. Równania paraboliczne w przestrzeniach Holdera ze zmiennym wykładnikiem

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST1

  Kierownik: dr Piotr Bies

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 17. Wybór modelu dla danych wielowymiarowych za pomocą metody SLOPE - własności teoretyczne i zastosowania.

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Bogdan

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 18. Modelowanie matematyczne lekooporności w terapiach nowotworowych.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST1

  Kierownik: dr inż. Mariusz Bodzioch

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Matematyki i Informatyki

 19. Uczenie statystyczne dla łańcuchów Markowa

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Gabriela Ciołek

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 20. Ograniczone, niezmiennicze relacje równoważności

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Tomasz Rzepecki

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 21. Królewskie miary niehiperboliczne oraz zastosowania pseudometryk Feldmana-Katoka i Besicovitcha

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Martha Łącka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 22. Topologia przestrzeni konfiguracyjnych dla cząstek na grafach

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Tomasz Maciążek

  Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk

 23. Matematyka podejść wieloskalowych w naukach o życiu i naukach społecznych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Mirosław Lachowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 24. Metody analityczne w teorii liczb

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Jerzy Kaczorowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki

 25. Otwarte problemy teorii waluacji w charakterystyce dodatniej

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Franz-Viktor Kuhlmann

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Matematyczno-Fizyczny

 26. Układy cząstek, czasy przebywania i procesy samopodobne

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Łukasz Treszczotko

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 27. Nielokalne zagadnienia ewolucji powierzchni międzyfazowych

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Rybka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 28. Analiza Zespolona Wielu Zmiennych a Teoria Operatorów

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Łukasz Kosiński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 29. Równania typu Monge'a-Ampere'a i ich zastosowania.

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Sławomir Kołodziej

  Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki

 30. Dynamika topologiczna uogólnionych układów B-wolnych

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Aurelia Dymek

  Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki

 31. Dodatniość wiązek liniowych na powierzchniach algebraicznych

  Konkurs: SONATINA 2 , panel: ST1

  Kierownik: dr Łucja Farnik

  Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

 32. Podejście analityczne w dynamice konforemnej

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Świątek

  Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 33. Zagadnienia strukturalne w teorii hipergrafów gęstych i losowych

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Ruciński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki

 34. Geometria i zmiany geometrycznych struktur na rozmaitości algebraicznych

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Adrian Langer

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 35. Wielowartościowa dynamika kombinatoryczna dla skończonych przestrzeni topologicznych.

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Michał Lipiński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki

 36. Metody transportu optymalnego w geometrii zespolonej

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: ST1

  Kierownik: mgr Szymon Myga

  Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki

 37. Procesy transportu w biologii matematycznej

  Konkurs: HARMONIA 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Świerczewska-Gwiazda

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 38. Geometryczna i Miarowa Teoria Grup 2

  Konkurs: HARMONIA 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr Damian Osajda

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 39. Nierówności dla nieprzemiennych martyngałów

  Konkurs: SHENG 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Adam Osękowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 40. Działania grup i teoria modeli

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Piotr Kowalski

  Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Matematyki i Informatyki

 41. Nieliniowe formy całkowe związane ze skokowymi procesami Markowa

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Pietruska-Pałuba

  Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 42. Logika ciągła i jej algebraiczne zastosowania

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Aleksander Iwanow

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 43. Efektywne ogólne metody liniowe dla równań różniczkowych zwyczajnych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr Michał Braś

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Matematyki Stosowanej

 44. Funktory ściśle wielomianowe i hipoteza Lusztiga.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr Marcin Chałupnik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 45. Funkcjonały od odbitych procesów gaussowskich i Lévy"ego: własności asymptotyczne

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Dębicki

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 46. Podstawowe zagadnienia teorii informacji kwantowej oraz dyskryminacji stanów i operacji kwantowych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Łuczak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki i Informatyki

 47. Strukturalne własności systemów trójek

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr Mariusz Meszka

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Matematyki Stosowanej

 48. Bloki konforemne w dwu-wymiarowych teoriach pola.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Jaskólski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii

 49. Addytywne kolorowania grafów

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST1

  Kierownik: dr Jakub Przybyło

  AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Wydział Matematyki Stosowanej

 50. Aksjomatyzacje rozmaitości i quasirozmaitości

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr inż. Michał Stronkowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych