Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 570 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Reprezentacje grupy podstawowej i geometria rozmaitości algebraicznych

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Adrian Langer

  Instytut Matematyczny PAN

 2. Geometryczna i miarowa teoria grup

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: ST1

  Kierownik: dr Damian Osajda

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 3. Algebra różnicowa i kohomologie grup

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Piotr Kowalski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 4. Operatory kompozycji i inkluzji na abstrakcyjnych przestrzeniach Hardy'ego

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST1

  Kierownik: Michał Rzeczkowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki

 5. Operatory maksymalne w kontekstach rozwinięć ortogonalnych.

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr Tomasz Szarek

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 6. Nierówności dla wektorów log-wklęsłych

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST1

  Kierownik: Marta Strzelecka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 7. Metody geometryczne i ścisła numeryka w dynamice układów hamiltonowskich

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Piotr Zgliczyński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 8. Ergodyczne i topologiczne własności układów dynamicznych z uogólnioną specyfikacją

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST1

  Kierownik: Martha Łącka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 9. Teorie bez własności drzewa pierwszego rodzaju.

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr Jan Dobrowolski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 10. Paryska teoria fluktuacji dla procesów Lévy'ego

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr Irmina Czarna

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 11. Odwzorowania dodatnie w fizyce matematycznej

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Dariusz Chruściński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 12. Jądra ciepła dla operatora Bessela

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST1

  Kierownik: Kamil Bogus

  Politechnika Wrocławska, Wydział Matematyki

 13. Metoda bezpośrednia dedykowana poszukiwaniu całek pierwszych jednorodnych układów hamiltonowskich

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST1

  Kierownik: Wojciech Szumiński

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Fizyki i Astronomii

 14. Operatory różniczkowe nad algebrami nieprzemiennymi.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Andrzej Sitarz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 15. Dyfuzja Arnolda w ograniczonym problemie trzech ciał

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Maciej Capiński

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Matematyki Stosowanej

 16. Teorio-modelowe i algebraiczne własności rozdzielczo domkniętych G-ciał.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST1

  Kierownik: Daniel Hoffmann

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 17. Analiza nieliniowych układów równań różniczkowych cząstkowych motywowanych biologią matematyczną lub mechaniką ośrodków ...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST1

  Kierownik: dr Jan Burczak

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 18. Układy Liego i wybrane metody teorii Liego w równaniach różniczkowych

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Janusz Grabowski

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 19. Metody kombinatoryczne w geometrii algebraicznej i algebrze przemiennej

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: ST1

  Kierownik: dr Mateusz Michałek

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 20. Teoria węzłów

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Maciej Borodzik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 21. Uogólnione równania Langevina i dynamika ułamkowa

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Marcin Magdziarz

  Politechnika Wrocławska, Wydział Matematyki

 22. Metody sterowania stochastycznego z zastosowaniami

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Łukasz Stettner

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 23. Nieliniowe zagadnienia różniczkowe w uogólnionych przestrzeniach Sobolewa i Orlicza

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Iwona Chlebicka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 24. Deskryptywna teoria mnogości: struktura i dynamika grup polskich

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST1

  Kierownik: dr Aleksandra Kwiatkowska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 25. Jądra ciepła: konstrukcja i oszacowania

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST1

  Kierownik: dr Tomasz Grzywny

  Politechnika Wrocławska

 26. Nielokalne zagadnienia paraboliczne: regularność rozwiązań, wybuchy, osobliwości

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Piotr Biler

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 27. Zastosowanie metod probabilistycznych w niektórych zagadnieniach fizyki matematycznej.

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Tomasz Komorowski

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 28. Wybór modelu dla danych wielowymiarowych za pomocą metody SLOPE - własności teoretyczne i zastosowania.

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Bogdan

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 29. Koncentracja miary

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST1

  Kierownik: dr Michał Strzelecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 30. Ograniczone, niezmiennicze relacje równoważności

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST1

  Kierownik: Tomasz Rzepecki

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 31. Grupy o niedodatniej krzywiźnie kombinatorycznej

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST1

  Kierownik: dr Damian Osajda

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 32. Geometryczna teoria funkcji i przekształceń w przestrzeniach euklidesowych i przestrzeniach metrycznych z miarą

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Tomasz Adamowicz

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 33. Analityczne i probabilistyczne metody badania modeli biologicznych

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Ryszard Rudnicki

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 34. Dwuniezmiennicze metryki na grupach: geometria i dynamika

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Światosław Gal

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 35. Dynamika i ograniczone kohomologie

  Konkurs: SONATINA 2 , panel: ST1

  Kierownik: dr Michał Marcinkowski

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 36. Normalność, determinizm, punkty generyczne i różne pojęcia nieskorelowania w działaniach grup ze średnią

  Konkurs: HARMONIA 10 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Tomasz Downarowicz

  Politechnika Wrocławska, Wydział Matematyki

 37. Krzywe osobliwe na powierzchniach algebraicznych

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST1

  Kierownik: dr Piotr Pokora

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 38. Rozmaitości typu Calabi-Yau

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Michał Kapustka

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 39. Geometria funkcji wymiernych i meromorficznych

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Wojciech Kucharz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 40. Stochastyczne równania różniczkowe wstecz z odbiciem i opcjonalnymi barierami

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST1

  Kierownik: Maurycy Rzymowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Matematyki i Informatyki

 41. Porządek i geometria

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: ST1

  Kierownik: dr Piotr Micek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 42. Metody słabej zbieżności dla równań fizyki i biologii matematycznej

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST1

  Kierownik: Tomasz Dębiec

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 43. Schematy Hilberta z wielogradacją

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: ST1

  Kierownik: Tomasz Mańdziuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 44. Chaos, fraktale, dynamika nie tylko konforemna

  Konkurs: OPUS 17 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Michał Rams

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 45. Metody teoriomnogościowe w dynamice i teorii liczb

  Konkurs: SONATA BIS 9 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. William Mance

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki

 46. Geometria układów całkowalnych

  Konkurs: SONATA BIS 9 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Wojciech Kryński

  Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

 47. Arytmetyczne i geometryczne podejście do asymptotycznych niezmienników w algebrze i geometrii algebraicznej

  Konkurs: OPUS 18 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Tomasz Szemberg

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 48. Problemy klasyfikacji w dynamice topologicznej i teorii ergodycznej

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Dominik Kwietniak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 49. Dynamika topologiczna w problemie Big Data

  Konkurs: OPUS 18 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Marian Mrozek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 50. Metody topologiczne analizy geometrycznej

  Konkurs: OPUS 18 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Paweł Goldstein

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki