Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 20 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Relacje między producentami a detalistami a tworzenie przewag konkurencyjnych

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Marzanna Witek-Hajduk

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 2. Konkurencyjność celów komercyjnych i dobroczynnych w zarządzaniu przedsiębiorstwami

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS4

  Kierownik: Mateusz Rak

  Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Finansów i Zarządzania

 3. Decyzje dotyczące outsourcingu a modele biznesu polskich przedsiębiorstw w kontekście koncepcji granic organizacji

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Jakub Drzewiecki

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 4. Zachowania polskich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji w świetle szkoły przedsiębiorczości międzynarodowej...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Wach

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 5. Charakterystyka przedsiębiorcy a decyzje inwestycyjne na polskim rynku kapitałowym

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Rafał Morawczyński

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 6. Ewaluacja społecznie odpowiedzialnej działalności przedsiębiorstw

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Agata Lulewicz-Sas

  POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

 7. Wpływ europejskich organizacji biznesu na kształtowanie polityk publicznych Unii Europejskiej

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Urszula Kurczewska

  Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Katedra Studiów Politycznych

 8. Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) na budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlowych w konte...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Magdalena Stefańska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 9. Strategia adaptacji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w okresie społeczno-gospodarczej destabilizacji.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Janusz Teczke

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 10. Informatycy w centrach outsourcingu usług dla biznesu w Polsce. Socjologiczne studium doświadczenia pracy

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS6

  Kierownik: Szymon Pilch

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

 11. Modele biznesu przedsiębiorstw rodzinnych: Rodzina jako zasób strategiczny na różnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa r...

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Safin

  Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

 12. Identyfikacja zjawisk i prawidłowości w modelach biznesu regionalnych linii lotniczych

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: HS4

  Kierownik: Stefan Chabiera

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania

 13. Ekosystem Biznesu Sektora Dóbr i Usług Środowiskowych w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS4

  Kierownik: dr Adam Sulich

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 14. PRAKTYKI SPOŁECZNE PRZEDSIĘBIORSTW I UJAWNIANIE INFORMACJI NA ICH TEMAT: ROLA ZAANGAŻOWANIA INTERESARIUSZY

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Joanna Krasodomska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa

 15. Zintegrowane raportowanie - nowy model komunikowania dokonań, zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności wyzwaniem dla p...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Łukasz Sułkowski

  Społeczna Akademia Nauk

 16. Integracja i transfer wiedzy z organizacji naukowych i badawczych do przedsiębiorstw

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Dariusz Trzmielak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania

 17. Przedsiębiorczość kobiet: Model zależności między procesami zachodzącymi w obszarze biznes-rodzina a osiągnięciami firmy...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Eugeniusz Kąciak

  Akademia Leona Koźmińskiego

 18. Model biznesu w przedsiębiorstwach uzdrowiskowych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Adam Szromek

  Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

 19. Strategie i narzędzia budowania pozafinansowej wartości biznesu w mediach społecznościowych - badania eksperymentalne na...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Małgorzata Karpińska-Krakowiak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 20. Koncepcja marketingu przedsiębiorców (entrepreneurial marketing) a wczesna internacjonalizacja MSP. Uwarunkowania, eleme...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Izabela Kowalik

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej