Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zachowania polskich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji w świetle szkoły przedsiębiorczości międzynarodowej

2012/07/B/HS4/00701

Słowa kluczowe:

przedsiębiorczość międzynarodowa internacjonalizacja małe i średnie przedsiębiorstwa zachowania strategiczne zarządzanie międzynarodowe biznes międzynarodowy

Deskryptory:

 • HS4_8: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne, koncepcje i metody zarządzania
 • HS4_12: Ekonomia międzynarodowa

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Krzysztof Wach 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 297 440 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-18

Zakończenie projektu: 2018-07-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Bezprzewodowy prezenter z futerałem. Za kwotę 500 PLN
 2. HD fury. Za kwotę 1 000 PLN
 3. urzadzenie wielofunkcyjne laser kolor. Za kwotę 2 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (18)
 • Publikacje książkowe (6)
 1. Determinanty tempa internacjonalizacji przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem born global
  Autorzy:
  Nelly Daszkiewicz
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (Lista B, 10 pkt.) (rok: 2016, tom: 271, strony: 44758), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 2. Exploring the Role of Ownership in International Entrepreneurship: How does Ownership Affect Internationalisation of Polish Firms?
  Autorzy:
  Krzysztof Wach
  Czasopismo:
  Entrepreneurial Business and Economics Review (SCOPUS, ESCI WoS, Lista B, 12 pkt.) (rok: 2017, tom: 5(4), strony: 205-223), Wydawca: Universytet Ekonomiczny w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15678/EBER.2017.050410 - link do publikacji
 3. Otoczenie międzynarodowe jako czynnik internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw
  Autorzy:
  Krzysztof Wach
  Czasopismo:
  Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego (Lista B, 12 pkt.) (rok: 2016, tom: 30(1), strony: 44762), Wydawca: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
 4. Terytorialny zakres internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw: wyniki ankietyzacji
  Autorzy:
  Nely Daszkiewicz
  Czasopismo:
  Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego (Lista B, 12 pkt.) (rok: 2016, tom: 30(1), strony: 21-29), Wydawca: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
 5. International Startups from Poland: Born Global or Born Regional?
  Autorzy:
  Marek Maciejewski, Krzysztof Wach
  Czasopismo:
  Journal of Management and Business Administration Central Europe (czasopimo indeksowane w SCOPUS, 40 pkt.) (rok: 2019, tom: 27(1), strony: 60-83), Wydawca: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7206/jmba.ce.2450-7814.247 - link do publikacji
 6. Miary internacjonalizacji przedsiębiorstw - przegląd wybranych koncepcji i badań
  Autorzy:
  Bożena Pera
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomiczne w Katowicach (Lista B, 10 pkt.) (rok: 2017, tom: 319, strony: 184-198), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 7. Incremental versus Rapid Internationalisation of Firms: Results of Exploratory Investigation from Poland
  Autorzy:
  Krzysztof Wach
  Czasopismo:
  Entrepreneurial Business and Economics Review (SCOPUS, ESCI WoS, Lista B, 12 pkt.) (rok: 2015, tom: 3(4), strony: 37-48), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15678/EBER.2015.030403 - link do publikacji
 8. Orientacja przedsiębiorcza a wiedza w początkowym i dojrzałym etapie procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw
  Autorzy:
  Krzysztof Wach
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (Lista B, 10 pkt.) (rok: 2017, tom: 319, strony: 268-292), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 9. Strategiczne myślenie w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw
  Autorzy:
  Krzysztof Wach
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (Lista B, 10 pkt.) (rok: 2016, tom: 271, strony: 28-43), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 10. Entrepreneurial Orientation, Knowledge Utilization and Internationalization of Firms IF: 2,592
  Autorzy:
  Krzysztof Wach, Agnieszka Głodowska, Marek Maciejewski
  Czasopismo:
  Sustainability (rok: 2018, tom: 10(12), strony: 4711), Wydawca: MDPI
  Status:
  Złożona
  Doi:
  10.3390/su10124711 - link do publikacji
 11. How Entrepreneurial Orientation Stimulates Different Types of Knowledge in the Internationalisation Process of Firms from Poland?
  Autorzy:
  Agnieszka Głodowska, Marek Maciejewski, Krzysztof Wach
  Czasopismo:
  Entrepreneurial Business and Economics Review (70 pkt. czasopismo indeksowane w Scopus) (rok: 2019, tom: 7(1), strony: 61-73), Wydawca: UEK
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15678/EBER.2019.070104 - link do publikacji
 12. Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw rodzinnych z perspektywy przedsiębiorczości międzynarodowej
  Autorzy:
  Nelly Daszkiewicz
  Czasopismo:
  Przedsiębiorczość i Zarządzanie (Lista B, 14 pkt.) (rok: 2014, tom: XV, strony: 243–252), Wydawca: Społeczna Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowana
 13. Inward FDI and Entrepreneurship Rate: Empirical Evidence on Selected Effects of FDI in Visegrad Countries
  Autorzy:
  Krzysztof Wach, Liwiusz Wojciechowski
  Czasopismo:
  Journal of Economics and Management (Lista B, 12 pkt.) (rok: 2016, tom: 24(2), strony: 42-54), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.22367/jem.2016.24.04 - link do publikacji
 14. Pomiar internacjonalizacji przedsiębiorstwa z perspektywy przedsiębiorczości międzynarodowej
  Autorzy:
  Krzysztof Wach
  Czasopismo:
  Przedsiębiorczość i Zarządzanie (14 pkt. na liście B) (rok: 2016, tom: XVII, 10, cz. 1, strony: 109-127), Wydawca: Społeczna Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowana
 15. The International Environment and Its Influence on the Entrepreneurial Internationalization of Firms: The Case of Polish Businesses
  Autorzy:
  Agnieszka Głodowska, Bożena Pera, Krzysztof Wach
  Czasopismo:
  Problemy Zarządzania (ESCI WoS, 11 pkt., Lista B) (rok: 2016, tom: 14, nr 3, t. 2, strony: 107– 130), Wydawca: Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7172/1644-9584.62.7 - link do publikacji
 16. The Size and the Strategic International Orientation: The Use of EPRG Model among Polish Family and Non-Family Firms
  Autorzy:
  Krzysztof Wach, Liwiusz Wojciechowski
  Czasopismo:
  Przedsiębiorczość i Zarządzanie (Lista B, 14 pkt.) (rok: 2014, tom: XV, z. 7, cz. 1, strony: 143-156), Wydawca: Społeczna Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowana
 17. What determines entrepreneurial orientation of Polish internationalized Firms?
  Autorzy:
  Krzysztof Wach
  Czasopismo:
  Journal of Management and Financial Sciences (Lista B, 13 pkt.) (rok: 2017, tom: X(30), strony: 43-65), Wydawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
 18. Impact of Cultural and Social Norms on Entrepreneurship in the EU: Cross-Country Evidence based on GEM Survey Results
  Autorzy:
  Krzysztof Wach
  Czasopismo:
  Zarządzanie w Kulturze (Lista B, 14 pkt.) (rok: 2015, tom: 16(1), strony: 15-29), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/20843976ZK.15.002.3037 - link do publikacji
 1. Entrepreneurship in International Business: International Entrepreneurship as the Intersection of Two Fields
  Autorzy:
  Krzysztof Wach, Carsten Wehrmann
  Książka:
  International Entrepreneurship and Corporate Growth in Visegrad Countries, red. A.S. Gubik, K. Wach (rok: 2014, tom: -, strony: 44826), Wydawca: University of Miskolc
  Status:
  Opublikowana
 2. [Cała książka - rozdz. 1-6]
  Autorzy:
  K. Wach (red. + aut.), N. Daszkiewicz, A. Głodowska, M. Maciejewski, B. Pera, L. Wojciechowski
  Książka:
  Internationalisation of Firms in the Perspective of International Entrepreneurship (rok: 2018, tom: -, strony: 1-220), Wydawca: PWN
  Status:
  Opublikowana
 3. Percepcja otoczenia w biznesie międzynarodowym – przegląd literatury (rozdział 1)
  Autorzy:
  Agnieszka Głodowska
  Książka:
  Od biznesu międzynarodowego do globalnej gospodarki – wyzwania i problemy w wybranych obszarach, red. J. Kos-Łabędowicz, S.Talar (rok: 2017, tom: -, strony: 44891), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 4. Przedsiębiorczość międzynarodowa jako nowy kierunek badań w obrębie teorii internacjonalizacji przedsiębiorstwa (rozdział 28)
  Autorzy:
  Krzysztof Wach
  Książka:
  Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego, red. S. Wydymus, M. Maciejewski (rok: 2014, tom: -, strony: 433-446), Wydawca: CeDeWu
  Status:
  Opublikowana
 5. [cała książka - rozdz. 1-6]
  Autorzy:
  K. Wach (red. i aut.), N. Daszkiewicz, A. Głodowska, M. Maciejewski, B. Pera, L. Wojciechowski
  Książka:
  Internacjonalizacja przedsiębiorstw w perspektywie przedsiębiorczości międzynarodowej (rok: 2018, tom: -, strony: 1-237), Wydawca: PWN
  Status:
  Opublikowana
 6. Przedsiębiorczość międzynarodowa jako nowy obszar badań w teorii internacjonalizacji
  Autorzy:
  Nelly Daszkiewicz
  Książka:
  Nowe Procesy w Gospodarce Światowej. Wnioski dla Polski, red. A. Budnikowski, A. Kuźnar, (rok: 2014, tom: -, strony: 207-219), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głownej Handlowej
  Status:
  Opublikowana