Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Decyzje dotyczące outsourcingu a modele biznesu polskich przedsiębiorstw w kontekście koncepcji granic organizacji

2013/09/D/HS4/00583

Słowa kluczowe:

outsourcing model biznesu podejmowanie decyzji granice organizacji łańcuch wartości

Deskryptory:

 • HS4_8: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne, koncepcje i metody zarządzania

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Jakub Drzewiecki 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 96 822 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-06

Zakończenie projektu: 2018-07-05

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer przenośny. Za kwotę 4 500 PLN
 2. Skaner mobilny. Za kwotę 800 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (11)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Enterprise size and changes introduced to business models of polish enterprises applying outsourcing – results of research
  Autorzy:
  Jakub Drzewiecki
  Czasopismo:
  Research on Enterprise in Modern Economy (rok: 2018, tom: 2, strony: 44697), Wydawca: Wydawnictwo Politechnki Gdańskiej
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.19253/reme.2018.02.001 - link do publikacji
 2. Outsourcing a wartość w modelach biznesu polskich przedsiębiorstw – wyniki badań
  Autorzy:
  Jakub Drzewiecki
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zarządzanie (rok: 2018, tom: 351, strony: 74-84), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  Status:
  Opublikowana
 3. Sposoby realizacji outsourcingu stosowanego w polskich przedsiębiorstwach – wyniki badań
  Autorzy:
  Jakub Drzewiecki
  Czasopismo:
  Organizacja i Kierowanie (rok: 2018, tom: 1 (180), strony: 113-129), Wydawca: Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk oraz Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
 4. Zmienność modelu biznesowego w kontekście innowacyjności organizacji
  Autorzy:
  Jakub Drzewiecki
  Czasopismo:
  Management Forum (rok: 2016, tom: Vol. 4 nr 1, strony: 44881), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/mf.2016.1.02 - link do publikacji
 5. Opportunities, threats and variability of business models of Polish businesses adapting outsourcing – research results
  Autorzy:
  Jakub Drzewiecki
  Czasopismo:
  Modern Management Review (rok: 2016, tom: 23 (4), strony: 59-71), Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej
  Status:
  Opublikowana
 6. Outsourcing Maturity: Conceptual Framework, And Its Impact On Outsourcing Effectiveness IF: 1,058
  Autorzy:
  Jakub Drzewiecki, Grzegorz Krzos
  Czasopismo:
  Transformations in Business & Economics (rok: 2020, tom: Vol. 19, No. 2A, strony: 448-468), Wydawca: Vilnius University
  Status:
  Opublikowana
 7. Outsourcing w kontekście obszarów funkcjonalnych polskich przedsiębiorstw - wyniki badań
  Autorzy:
  Jakub Drzewiecki
  Czasopismo:
  Zarządzanie. Teoria i praktyka (rok: 2015, tom: 12 (2), strony: 44883), Wydawca: Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
 8. Zmienność modeli biznesu polskich przedsiębiorstw stosujących outsourcing - wyniki badań
  Autorzy:
  Jakub Drzewiecki
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Sieci międzyorganizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów (rok: 2016, tom: 421, strony: 102-113), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/pn.2016.421.09 - link do publikacji
 9. Empirical verification of a model of relationships between: organizational boundaries, business model change and outsourcing scope and maturity IF: 1,168
  Autorzy:
  Jakub Drzewiecki
  Czasopismo:
  European Research Studies Journal (rok: 2021, tom: XXIV, Issue 1, strony: b.d.), Wydawca: International Strategic Management Association (ISMA)
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 10. Outsourcing application effectiveness in Polish enterprises – research results
  Autorzy:
  Jakub Drzewiecki
  Czasopismo:
  Przegląd Organizacji (rok: 2017, tom: 12, strony: 67-75), Wydawca: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK)
  Status:
  Opublikowana
 11. Propozycja parametryzacji zmian ilościowych w modelach biznesowych przedsiębiorstw z branży gastronomicznej
  Autorzy:
  Jakub Drzewiecki, Jan Rogala
  Czasopismo:
  Nauki o Zarządzaniu. Management Sciences (rok: 2017, tom: 1 (30), strony: 54-60), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15611/noz.2017.1.06 - link do publikacji
 1. Outsourcing and changes of business models of Polish enterprises – research results
  Autorzy:
  Jakub Drzewiecki
  Konferencja:
  Hradec Economic Days (rok: 2018, ), Wydawca: University of Hradec-Kralove
  Data:
  konferencja 30-31.01.2018
  Status:
  Opublikowana
 2. The maturity of outsourcing used within Polish enterprises - research results
  Autorzy:
  Jakub Drzewiecki
  Konferencja:
  35th Conference of the International Business Information Management Association (rok: 2020, ), Wydawca: International Business Information Management Association
  Data:
  konferencja 1-2.04.2020
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. n/d
  Autorzy:
  Jakub Drzewiecki
  Książka:
  Outsourcing jako narzędzie zmiany modelu biznesu: perspektywa Business Model Canvas (rok: 2019, tom: b.d, strony: 1-363), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 2. Percepcja szans i zagrożeń w polskich przedsiębiorstwach w kontekście wykorzystania outsourcingu – rezultaty badań
  Autorzy:
  Jakub Drzewiecki
  Książka:
  Wybrane aspekty zarządzania procesami, projektami i ryzykiem w przedsiębiorstwie , Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Przyjęta do publikacji