Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Koncepcja marketingu przedsiębiorców (entrepreneurial marketing) a wczesna internacjonalizacja MSP. Uwarunkowania, elementy i skutki

2015/19/B/HS4/01728

Słowa kluczowe:

marketing przedsiębiorców przedsiębiorstwa wcześnie umiędzynarodowione biznes międzynarodowy

Deskryptory:

 • HS4_9: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne, koncepcje i metody zarządzania, logistyka
 • HS4_13: Ekonomia międzynarodowa

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Izabela Kowalik 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 192 920 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-06-22

Zakończenie projektu: 2020-06-21

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. MAXQDA oprogramowanie do analizy treści wywiadów indywidualnych.
 2. NViVo or ATLAS Ti, Software for conducting content analysis. Za kwotę 2 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Customer Orientation in the International New Ventures from Poland – Empirical Study Results
  Autorzy:
  Izabela Kowalik
  Czasopismo:
  Przedsiębiorczość i Zarządzanie (rok: 2017, tom: XVIII zesz.12, strony: 163-176), Wydawca: Wydawnictwo SAN
  Status:
  Opublikowana
 2. Network Knowledge Gathering Approaches of the international new ventures. Approaches and preconditions
  Autorzy:
  L. Danik, I.Kowalik
  Czasopismo:
  International Journal of Management and Economics (rok: 2020, tom: 56(2), strony: 44581), Wydawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.2478/ijme-2020-0014 - link do publikacji
 3. Decision Making and Entrepreneurial Orientation of SME: A Focus on the Polish International New Ventures
  Autorzy:
  I.Kowalik, L.Danik, A.Pleśniak, E.Duliniec
  Czasopismo:
  International Journal of Applied Behavioral Economics (rok: 2021, tom: 10 (2), strony: 20-34), Wydawca: IGI Global
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4018/IJABE.2021040102 - link do publikacji
 4. Marketing activity of international new ventures – application of the EMICO framework IF: 2
  Autorzy:
  Izabela Kowalik, Lidia Danik
  Czasopismo:
  Journal of Business and Industrial Marketing (rok: 2018, tom: n.a., strony: n.a.), Wydawca: Emerald
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1108/JBIM-02-2018-0079 - link do publikacji
 5. SPECIALIZED MARKETING CAPABILITIES AND FOREIGN EXPANSION OF THE INTERNATIONAL NEW VENTURES IF: 3,12
  Autorzy:
  Izabela Kowalik, Lidia Danik, Barbara Francioni
  Czasopismo:
  Journal of Small Business Management (rok: 2020, tom: na, strony: na), Wydawca: Taylor&Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/00472778.2020.1750621 - link do publikacji
 6. Market sensing of the International New Ventures - strategies and determinants IF: 2,51
  Autorzy:
  Izabela Kowalik, Monika Pieniak, Ewa Baranowska-Prokop
  Czasopismo:
  European Journal of International Management (rok: 2021, tom: na, strony: na), Wydawca: Inderscience
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.1504/EJIM.2021.10037145 - link do publikacji
 7. Efektuacja, marketing przedsiębiorców i wczesna internacjonalizacja przedsiębiorstw
  Autorzy:
  Elżbieta Duliniec
  Czasopismo:
  Marketing i Rynek (rok: 2017, tom: 42979, strony: 83-89), Wydawca: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
  Status:
  Opublikowana
 8. INTERNATIONAL NEW VENTURES' LEARNING PROCESSES AND THEIR ROLE IN INTERNATIONAL MARKETING
  Autorzy:
  Izabela Kowalik
  Czasopismo:
  International Journal of Economic Behaviour (rok: 2018, tom: 8, strony: 117-132), Wydawca: Faculty of Business and Administration University of Bucharest
  Status:
  Opublikowana
 9. PROMOTION TOOLS APPLIED BY POLISH INVS ON FOREIGN MARKETS
  Autorzy:
  Lidia Danik, Katarzyna Kowalska
  Czasopismo:
  International Journal of Economic Behaviour (rok: 2018, tom: 8, strony: 101-115), Wydawca: Faculty of Business and Administration Universty of Bucharest
  Status:
  Opublikowana
 10. The entrepreneurial marketing orientation of International New Ventures: conceptual model and research framework
  Autorzy:
  Izabela Kowalik
  Czasopismo:
  Marketing i Rynek (rok: 2016, tom: 42705, strony: 44883), Wydawca: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
  Status:
  Opublikowana
 1. Internationalization Indices and Success Perception of Polish Born Globals
  Autorzy:
  Tomasz Sikora, Ewa Baranowska-Prokop
  Konferencja:
  International Conference on Applied Economics (rok: 2018, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 08.07.2018
  Status:
  Opublikowana
 2. Entrepreneurial Marketing of International New Ventures: Application of Sales and Promotion Tools
  Autorzy:
  Izabela Kowalik, Lidia Danik, Barbara Francioni
  Konferencja:
  European Marketing Academy (EMAC) 2018 (rok: 2018, ), Wydawca: University of Strathclyde
  Data:
  konferencja 29 maja-2 czerwca 2018
  Status:
  Opublikowana
 3. Impact of International Environment on the Entrepreneurial Marketing Orientation of Small and Medium Enterprises
  Autorzy:
  A.Oleksiuk, A.Pleśniak, I. Kowalik
  Konferencja:
  CENTRAL AND EASTERN EUROPE IN THE CHANGING BUSINESS ENVIRONMENT (rok: 2020, ), Wydawca: University of Economics in Bratislava, and University of Economics in Prague
  Data:
  konferencja 26-27.10.2020
  Status:
  Opublikowana
 4. Relationship between Competitive Strategies of Small and Medium-Sized Polish International New Ventures and their Market Performance: Cluster Analysis Approach
  Autorzy:
  Tomasz Sikora, Ewa Baranowska-Prokop
  Konferencja:
  International Conference on Applied Economics (rok: 2020, ), Wydawca: Springer
  Data:
  konferencja 07.07.2019
  Status:
  Opublikowana
 5. SMEs' decision making and entrepreneurial orientation. A focus on the Polish international new ventures
  Autorzy:
  Izabela Kowalik, Lidia Danik, Agnieszka Pleśniak, Elżbieta Duliniec
  Konferencja:
  1st Interdisciplinary Workshop on Strategic Decision- Making in International Context" (rok: 2020, ), Wydawca: Urbino University Press
  Data:
  konferencja 27 lutego 2020
  Status:
  Opublikowana
 1. Monografia - 7 rozdziałów
  Autorzy:
  I.Kowalik - redaktor i autor rozdziałów; L.Danik, E.Duliniec, E.Baranowska-Prokop, A.Pleśniak,T.Sikora, E.Pawęta - autorzy rozdziałów
  Książka:
  Entrepreneurial marketing and international new ventures. Antecedents, elements and outcomes (rok: 2020, tom: n.a., strony: 1-195), Wydawca: Routledge, Taylor&Francis
  Status:
  Opublikowana
 2. Network cooperation of Polish international new ventures. Importance of domestic and foreign partners
  Autorzy:
  Lidia Danik
  Książka:
  Entrepreneurship, Economic Development and Public Policy - in Search of Synergies (rok: 2019, tom: na, strony: 19-32), Wydawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Status:
  Opublikowana