Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 44 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Kształtowanie się odpowiedzialności za błąd medyczny na gruncie amerykańskiego systemu prawnego w latach 1794-1860. Stud...

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS5

  Kierownik: Marcin Michalak

  Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji

 2. Przemiany społeczno-polityczne a dynamika i kierunki polityki publicznej - Analiza czynników determinujących politykę oc...

  Konkurs: FUGA 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr Krzysztof Niedziałkowski

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 3. Ustrój konstytucyjny wolnych miast Europy w XIX i XX w. (1806-1939) na tle konstytucjonalizmu wolnych miast polskich (Gd...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Tadeusz Maciejewski

  Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji

 4. Odnaleziony raptularz Juliusza Słowackiego z podróży na Wschód jako romantyczne dzieło synkretyczne oraz źródło literack...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Maria Kalinowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 5. Polityka historyczna w Polsce, Niemczech i Rosji. Analiza miejsc pamięci

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Michał Łuczewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 6. Odpowiedzialność karna za czyny zabronione popełnione za granicą. Podstawy historyczne, filozoficzne i normatywne.

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS5

  Kierownik: Dominik Zając

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 7. Uwarunkowania procesu demokratyzacji na Bliskim Wschodzie - przypadek Jordanii

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS5

  Kierownik: Artur Malantowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 8. Kara, pamięć i polityka: rozliczenia z przeszłością od czasów II wojny światowej

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Andrzej Paczkowski

  Instytut Studiów Politycznych PAN

 9. Zaangażowanie, emocje pozytywne i negatywne a skuteczność polityki historycznej

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Patryk Wawrzyński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

 10. Kultury penalne. Kontekst kulturowy polityki kryminalnej i reform prawa karnego. Analiza prawno penologiczna, historyczn...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Jarosław Utrat-Milecki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

 11. Inżynieria społeczna. Projekty kształtowania państw narodowych i ich obraz w historiografii i pamięci historycznej: Chor...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Piotr Madajczyk

  Instytut Studiów Politycznych PAN

 12. Drogi i bezdroża do niemieckich cmentarzy wojennych z okresu drugiej wojny światowej w Polsce

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Joanna Szymoniczek

  INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH PAN

 13. Pamięć i widzenie: paradygmaty realizmu w sztukach plastycznych Polski i Europy 1919-1939

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Irena Dżurkowa-Kossowska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 14. Wizje narodu w polskich podręcznikach do nauki historii - porównawcze badania antropologiczne

  Konkurs: MAESTRO 3 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Wojciech Burszta

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 15. Rewolucja 1905-1907 i to, co polityczne. Procesy mobilizacji politycznej u progu nowoczesności w Królestwie Polskim w św...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS3

  Kierownik: Wiktor Marzec

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 16. Kryzysy w procesie integracji europejskiej i sposoby ich przezwyciężania

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Konstanty Wojtaszczyk

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

 17. Polityka pamięci jako element kształtowania nowej tożsamości w czasie tranzycji z systemu autorytarnego

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Joanna Marszałek-Kawa

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

 18. Przywództwo polityczne na Bałkanach w XIX i XX wieku - typologia, uwarunkowania historyczne i kulturowe

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Mirosław Dymarski

  POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

 19. Władza królewska i sakrament Eucharystii. Studium z dziejów syntezy religii i polityki w ottońsko-salickiej kulturze pol...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: Paweł Figurski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 20. Performatywna strefa 'Kolonii Godności", niemieckiej enklawy w Chile, w kontekście historycznym i politycznym

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Ziółkowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 21. Pamięć zbiorowa weteranów I wojny światowej w międzywojennej Polsce i Czechosłowacji. Studium porównawcze wspólnot pamię...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: Marcin Jarząbek

  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Historyczny

 22. Źródła historyczne polskiego prawa zobowiązań

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Tomasz Giaro

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 23. Pamięć społeczna a post-imperialne dziedzictwo rosyjskie w Polsce

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Głowacka-Grajper

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Socjologii

 24. Fenomenologia państwa. Wprowadzenie krytyczno-historyczne

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Andrzej Gniazdowski

  Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 25. Zabytki architektury i polityka historyczna w komunistycznej Polsce - przypadek Krakowa 1945-78

  Konkurs: SONATA 16 , panel: HS3

  Kierownik: dr Mikołaj Getka-Kenig

  Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk

 26. Pamięć o represjach sowieckich na post- wielokolonialnym Rosyjskim Dalekim Wschodzie

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS6

  Kierownik: dr Zuzanna Bogumił

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 27. Wykładnia prawa podatkowego w kontekście upływu czasu

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Wojciech Morawski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji

 28. Intelektualna biografia Aleksandra Weissberga-Cybulskiego (1901 - 1964) i jego środowiska

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Irena Gross

  Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

 29. Protokoły pierwszego parlamentu Iranu 1906-1908. Tłumaczenie i analiza językowo-literacka i historyczna.

  Konkurs: SONATA 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr Stanisław Jaśkowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 30. Zbrodnia katyńska i zbrodnia na Wołyniu w polskiej polityce pamięci (1990-2019)

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS5

  Kierownik: Katarzyna Głowacka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 31. Neoklasyczno-realistyczna analiza polityki Japonii wobec problemów historycznych

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Karol Żakowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 32. Nowe polskie muzea historyczne

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS2

  Kierownik: dr Maria Kobielska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 33. Pogranicze jako transition space. Strategie artystyczne i kuratorskie wobec granicy polsko-niemieckiej w kontekście poli...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Marta Smolińska

  Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa

 34. Zaniedbane źródła. Społeczno-polityczna historia Polski na podstawie rękopisów liturgicznych (do początku XIV wieku)....

  Konkurs: SONATINA 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Paweł Figurski

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 35. Muzyka czasu przemian: wyraz wolności w polskiej i litewskiej muzyce przed i po 1989 roku

  Konkurs: DAINA 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Janicka-Słysz

  Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

 36. Tadeusz Łomnicki (1927-1992). Życie aktora.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Maria Napiontek

  Instytut Sztuki PAN

 37. Miejsce i rola uchwał rocznicowych Sejmu i Senatu RP w polskiej polityce pamięci

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS5

  Kierownik: dr Bartłomiej Secler

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 38. Zygmunt Mycielski (1907-1987) - między muzyką a polityką

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS2

  Kierownik: dr Beata Bolesławska-Lewandowska

  Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

 39. Kultury historyczne w procesie przemian: uzgadnianie pamięci, historii i tożsamości we współczesnej Europie Środkowej i ...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Tomasz Stryjek

  Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

 40. Rola emocji w oddziaływaniu narracji pamięci. Badania wielopoziomowe

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr Patryk Wawrzyński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii

 41. Lektury rosyjskiego liberała w drugiej połowie XIX wieku

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Mikołaj Banaszkiewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 42. Wobec piętna i niewidzialności. Polityka tożsamości Vietnam Women's Memorial Project

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS3

  Kierownik: Monika Żychlińska

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 43. Historyczne i współczesne międzynarodowe aspekty operacji "Wisła" w 1947 r.: współpraca polityczna i wojskowa Polski, ZS...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Motyka

  INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYCH PAN

 44. Historia stosunków polsko-japońskich w latach 1945-2015

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Ewa Pałasz-Rutkowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny