Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Przywództwo polityczne na Bałkanach w XIX i XX wieku - typologia, uwarunkowania historyczne i kulturowe

2011/03/B/HS3/01453

Słowa kluczowe:

przywództwo polityka władza tradycja Bałkany XIX-XX wiek

Deskryptory:

 • HS3_3: Historia polityczna (w tym ustroju)
 • HS3_2: Historia społeczna
 • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historia architektury, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Mirosław Dymarski 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 61 650 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-02

Zakończenie projektu: 2015-08-01

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. The Ottoman Tradition as the Model Culture of Power in the Balkans in the 19th-20th c.
  Autorzy:
  Mirosław Dymarski
  Czasopismo:
  Historijski zbornik (rok: 2015, tom: LXVIII, strony: 23), Wydawca: Društvo za hrvatsku povijest (Chorwackie Towarzystwo Historyczne Zagrzeb)
  Status:
  Złożona
 2. Historical and Cultural Determinants of the Development of Democracy in the Balkans in the 19th and 20th c.
  Autorzy:
  Mirosław Dymarski
  Czasopismo:
  Prilozi za opshtestveni nauki (rok: 2016, ), Wydawca: MANU-Macedońska Akademia Nauk
  Status:
  Złożona
 3. Typologia i uwarunkowania historyczno-kulturowe przywództwa politycznego na Bałkanach.
  Autorzy:
  Mirosław Dymarski
  Czasopismo:
  Balcanica Posnaniensia (rok: 2015, tom: XXII, strony: 44951), Wydawca: Instytut Historii UAM
  Status:
  Złożona
 4. Greckie przywództwo polityczne w drugiej połowie XX wieku - uwarunkowania i charakter.
  Autorzy:
  Mirosław Dymarski
  Czasopismo:
  Politeja (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersystet Jagielloński
  Status:
  Złożona
 5. Nikola Pašić (1845-1926) – serbski radykalny konserwatysta
  Autorzy:
  Mirosław Dymarski
  Czasopismo:
  Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU (rok: 2016, tom: XXIV, strony: 44940), Wydawca: Polska Akademia Umiejętności
  Status:
  Złożona
 6. Polityka słowiańska' przywódców politycznych na Bałkanach w XIX i XX wieku.
  Autorzy:
  Mirosław Dymarski
  Czasopismo:
  Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne (rok: 2015, tom: 11, strony: 44950), Wydawca: Instytut Filologii Słowiańskiej UJ
  Status:
  Złożona
 7. RECEPCJA OSMAŃSKIEGO SYSTEMU RZĄDÓW W PAŃSTWACH BAŁKAŃSKICH W XIX-XX WIEKU
  Autorzy:
  Mirosław Dymarski
  Czasopismo:
  BALCANICA POSNANIENSIA XXI (rok: 2014, tom: XXI, strony: 137-150), Wydawca: Wydawnictwo Instytutu Historii UAM
  Status:
  Opublikowana
 8. Serbian political leadership: archetype and modernity.
  Autorzy:
  Mirosław Dymarski
  Czasopismo:
  Studia z Dziejów Rosji i Europy Wschodniej (rok: 2015, tom: L, strony: 44949), Wydawca: Instytut Historii PAN
  Status:
  Złożona
 1. Społeczeństwo a przywództwo polityczne w Bułgarii. Dylematy kulturowe rozwoju demokracji.
  Autorzy:
  Mirosław Dymarski
  Konferencja:
  Kształtowanie się ładu demokratycznego w państwach Europy Środkowej i Bałkanów. Szanse i zagrożenia (rok: 2015, ), Wydawca: UW
  Data:
  konferencja 15.04.2015
  Status:
  Przyjęta do publikacji