Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Odnaleziony raptularz Juliusza Słowackiego z podróży na Wschód jako romantyczne dzieło synkretyczne oraz źródło literackie i ikonograficzne do badań nad historią i kulturą XIX wieku

2014/15/B/HS2/01360

Słowa kluczowe:

twórczość Juliusza Słowackiego - podróż Juliusza Słowackiego do Grecji i na Bliski Wschód - poemat dygresyjny - polityka polskiej emigracji na Bliskim Wschodzie - romantyczne podróże do Grecji - Ziemi Święta w romantycznej recepcji

Deskryptory:

 • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)
 • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Maria Kalinowska 

Liczba wykonawców projektu: 12

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 541 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-10

Zakończenie projektu: 2019-02-09

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Publikacje książkowe (8)
 1. Wiersze z podróży - w odnalezionym raptularzu Juliusza Słowackiego IF: 5
  Autorzy:
  Zbigniew Przychodniak
  Czasopismo:
  "Sztuka Edycji" (rok: 2017, tom: 1, strony: 69-84), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UMK
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.12775/SE.2017.0005 - link do publikacji
 2. Between Historical Reality and Poetic Imagination: The Space and Time of the 1821 Greek Uprising in Polish Romanticism IF: 0,09
  Autorzy:
  Maria Kalinowska
  Czasopismo:
  Historein (rok: 2022, tom: 21, strony: w przygotowaniu), Wydawca: Cultural and Intellectual History Society (Athens)
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Juliusz Słowacki in the Holy Land in 1837 IF: 0,21
  Autorzy:
  Elżbieta Jastrzębowska
  Czasopismo:
  Palestine Exploration Quartarly (rok: 2022, tom: 154, strony: w przygotowaniu), Wydawca: The Palestine Exploration Fund
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 4. I asked him about the secret he knew… (Juliusz Słowacki) Konstantinos Kanaris and his Fights in Polish Romantic Poetry
  Autorzy:
  Maria Kalinowska
  Czasopismo:
  Scandinavian Journal of Modern Greek Studies (rok: 2022, tom: -, strony: brak informacji), Wydawca: Scandinavian Society of Modern Greek Studies
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 5. The National and Universal Significance of the 1821 Greek Revolution: The Perspective of Polish Romantic Philhellenes
  Autorzy:
  Maria Kalinowska
  Czasopismo:
  The Historical Review / La Revue Historique (rok: 2021, tom: XVIII, strony: 45185), Wydawca: Section of Neohellenic Research of the Institute of Historical Research of the National Hellenic Research Foundation
  Status:
  Opublikowana
 6. Juliusz Slowacki's Notebook from His Travels to Greece and the East as a Romantic Open and Syncretic Work. Translating a Journey into poetry
  Autorzy:
  Maria Kalinowska, Ewa Łukaszyk
  Czasopismo:
  Colloquia Comparativa Litterarum (rok: 2022, tom: 8, strony: w przygotowaniu), Wydawca: Sofia University St. Kliment Ohridski"
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Raptularz podróży wschodniej J. Słowackiego - przestrzeń pamięci poetyckiej
  Autorzy:
  Zbigniew Przychodniak
  Książka:
  Pamięć Juliusza Słowackiego, red. O. Krysowski, N. Szerszeń (rok: 2021, tom: -, strony: 43-64), Wydawca: wyd. UW
  Status:
  Opublikowana
 2. Rysunki Słowackiego z podróży na Wschód jako portale pamięci
  Autorzy:
  Urszula Makowska
  Książka:
  Pamięć Juliusza Słowackiego, red. O. Krysowski, N. Szerszeń (rok: 2021, tom: -, strony: 65-81), Wydawca: wyd. UW
  Status:
  Opublikowana
 3. Podróż z Neapolu do Ziemi Świętej (Journey from the Holy Land to Naples)
  Autorzy:
  Maria Kalinowska
  Książka:
  The Literary Encyclopoedia (rok: 2022, tom: -, strony: nie dotyczy), Wydawca: The Literary Dictionary Company Limited
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 4. Juliusz Słowacki and the pyramids in 1836
  Autorzy:
  Adam Łukaszewicz
  Książka:
  Egypt 2021: Perspectives of Research (rok: 2022, ), Wydawca: IKŚiO PAN
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 5. ,,The Eastern Diary": Juliusz Słowacki's travel notebook from his journey to Greece, Egypt and the Holy Land
  Autorzy:
  Maria Kalinowska, Milena Chilińska
  Książka:
  RÊVE: THE VIRTUAL EXHIBITION. EUROPEAN ROMANTICISMS IN ASSOCIATION (rok: 2022, tom: -, strony: -), Wydawca: Romanticism. The Core Working Group (A pan-European organization bringing together individual researchers, scholarly associations and heritage institutions studying Romantic literature and culture)
  Status:
  Opublikowana
 6. -
  Autorzy:
  Małgorzata Borowska, Maria Kalinowska, Milena Chilińska i in.
  Książka:
  Wolność albo śmierć. Polscy filhelleni i powstanie greckie 1821. Wydano w roku 200 rocznicy Powstania Greckiego / Freedom or Death. Polish Philhellenes and the Greek Uprising of 1821. Published on the Bicentenary of the Greek Revolution (rok: 2021, tom: -, strony: s. 164), Wydawca: wyd. UW
  Status:
  Opublikowana
 7. -
  Autorzy:
  Redaktorzy naukowi t. II: M. Kalinowska, U. Makowska, Z. Przychodniak, M. Troszyński i D. Kaja. Redaktorzy naukowi t. III: M. Kalinowska, E. Kiślak i Z. Przychodniak
  Książka:
  Raptularz wschodni Juliusza Słowackiego. Edycja – studia – komentarze (t. I: Podobizna autografu; t. II: Edycja – komentarz – objaśnienia; t. III: Studia i interpretacje)) (rok: 2019, tom: I-III, strony: t. I - 160 s.; t. II - 648 s.; t. III - 502 s.), Wydawca: DiG, Wydział Artes Liberales, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Status:
  Opublikowana
 8. Palm trees on the fringe of the desert. Some ancient and modern reminiscences of Dendera
  Autorzy:
  Adam Łukaszewicz
  Książka:
  Crossing Time and Space to Commemorate Hanna Szymańska, ed. K. Myśliwiec, A. Ryś (rok: 2020, tom: Travaux de l'Institut des Cult, strony: 159-166), Wydawca: IKŚiO PAN, Harrassowitz Verlag
  Status:
  Opublikowana