Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kryzysy w procesie integracji europejskiej i sposoby ich przezwyciężania

2012/05/B/HS5/01077

Słowa kluczowe:

kryzys aksjologiczny kryzys legitymizacji kryzys modelu demokracjii kryzys społeczny kryzys finansowo-ekonomiczny kryzys strukturalny kryzys modernizacji kryzys komunikacji Polska wobec kryzysów w UE UE na arenie międzynarodowej kryzysy w procesie integracji europejskiej z perspektywy historycznej

Deskryptory:

 • HS5_7: Systemy i ruchy polityczne oraz stosunki międzynarodowe
 • HS5_2: Prawo konstytucyjne, prawa człowieka, prawo i instytucje międzynarodowe
 • HS5_9: Polityka społeczna (w tym: polityka dotycząca ludności, zagadnienia zabezpieczenia społecznego, tzw. trzeci sektor, pomoc społeczna, gerontologia społeczna, governance i instytucje dialogu społecznego)

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Konstanty Wojtaszczyk 

Liczba wykonawców projektu: 32

Konkurs: OPUS 3 - ogłoszony 2012-03-15

Przyznana kwota: 348 240 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-03-18

Zakończenie projektu: 2015-09-17

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (27)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Dylematy unijnej polityki sąsiedztwa oraz wyzwania dla polityki zewnetrznej UE na Bliskim Wschodzie, Afryce Półkocnej i Ameryce Łacińskiej
  Autorzy:
  Małgorzata Mizerska-Wrotkowska
  Czasopismo:
  Przegląd Europejski (rok: 2015, tom: 1(35), strony: 122-141), Wydawca: Instytut Europeistyki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Opublikowana
 2. Implementacja polityk unijnych w Polsce i pozostałych krajach członkowskich, z perspektywy kryzysu w UE
  Autorzy:
  Renata Mieńkowska-Norkiene
  Czasopismo:
  Przegląd Europejski (rok: 2015, tom: 2 (36), strony: 70-89), Wydawca: Instytut Europeistyki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Opublikowana
 3. Information on demand. Evaluation of the European Union's information policy done by journalists
  Autorzy:
  Marta Jas-Koziarkiewicz
  Czasopismo:
  Przegląd Europejski (rok: 2015, tom: 4 (38), strony: 45164), Wydawca: Instytut Europeistyki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Opublikowana
 4. The crisis of legitimacy of the EU from the perspective of intergovernmentalism
  Autorzy:
  Łukasz Zamęcki
  Czasopismo:
  Przegląd Europejski (rok: 2015, tom: 4 (38), strony: 110-119), Wydawca: Instytut Europeistyki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Opublikowana
 5. The image of the EU in Polish magazines. Based on the analysis of the contents of Polityka", Wprost" and Newsweek" published in 2013
  Autorzy:
  Ewa Stasiak-Jazukiewicz
  Czasopismo:
  Przegląd Europejski (rok: 2015, tom: 4 (38), strony: 68-89), Wydawca: Instytut Europeistyki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Opublikowana
 6. Nowe modele instytucjonalnego zarządzania w UE jako odpowiedź na kryzys
  Autorzy:
  Piotr Wawrzyk
  Czasopismo:
  Przegląd Europejski (rok: 2015, tom: 3 (37), strony: 17 stron), Wydawca: Instytut Europeistyki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Złożona
 7. Dezintegracja, konsolidacja czy status quo? Kryzys modernizacji w Unii Europejskiej a poszukiwanie nowego paradygmatu integracji
  Autorzy:
  Kamil Ławniczak
  Czasopismo:
  Przegląd Europejski (rok: 2014, tom: 4 (34), strony: 27-46), Wydawca: Instytut Europeistyki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Opublikowana
 8. Kryzys innowacyjności w Europie
  Autorzy:
  Tomasz Grzegorz Grosse
  Czasopismo:
  Przegląd Europejski (rok: 2015, tom: 1(35), strony: 11963), Wydawca: Instytut Europeistyki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Opublikowana
 9. Przezwyciężanie kryzysu poprzez poszerzanie zakresu przedmiotowego udziału grup biznesu w podejmowaniu i realizacji decyzji w UE
  Autorzy:
  Jarosław Filip Czub
  Czasopismo:
  Przegląd Europejski (rok: 2015, tom: 2 (36), strony: 45223), Wydawca: Instytut Europeistyki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Opublikowana
 10. The European social model - between crisis and system's adaptability
  Autorzy:
  Jadwiga Nadolska
  Czasopismo:
  Przegląd Europejski (rok: 2015, tom: 4(38), strony: 28-53), Wydawca: Instytut Europeistyki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Opublikowana
 11. The state of democracy in the European Union in scenarios: federation, empire and Europe à la carte
  Autorzy:
  Marta Witkowska
  Czasopismo:
  Przegląd Europejski (rok: 2015, tom: 4 (38), strony: 90-108), Wydawca: Instytut Europeistyki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Opublikowana
 12. Kryzys w strefie euro i sposoby jego przezwyciężania
  Autorzy:
  Katarzyna Żukrowska
  Czasopismo:
  Przegląd Europejski (rok: 2015, tom: 3 (37), strony: 33 strony), Wydawca: Instytut Europeistyki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Złożona
 13. Kryzys modernizacyjny a działania Unii Europejskiej na rzecz wzrostu gospodarczo-społecznego
  Autorzy:
  Justyna Miecznikowska
  Czasopismo:
  Przegląd Europejski (rok: 2015, tom: 1(35), strony: 96-121), Wydawca: Instytut Europeistyki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Opublikowana
 14. Prawne i instytucjonalne podstawy polityki informacyjnej Unii Europejskiej
  Autorzy:
  Marta Jas-Koziarkiewicz
  Czasopismo:
  Przegląd Europejski (rok: 2015, tom: 2 (36), strony: 26-57), Wydawca: Instytut Europeistyki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Opublikowana
 15. "Kryzysys w procesie integracji europejskiej i sposoby ich przezwyciężania" - wprowadzenie do problematyki badań
  Autorzy:
  Konstanty Adam Wojtaszczyk, Jadwiga Nadolska, Jarosław Czub
  Czasopismo:
  Przegląd Europejski (rok: 2014, tom: 3 (33), strony: 45192), Wydawca: Instytut Europeistyki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Opublikowana
 16. Kryzys demokracji w Europie
  Autorzy:
  Tomasz Grzegorz Grosse
  Czasopismo:
  Przegląd Europejski (rok: 2014, tom: 3(33), strony: 25-52), Wydawca: Instytut Europeistyki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Opublikowana
 17. Kto jedzie na gapę? Napięcie aksjologiczne pomiędzy solidaryzmem a neoliberalizmem w Unii Europejskiej doby kryzysu
  Autorzy:
  Wojciech Lewandowski
  Czasopismo:
  Przegląd Europejski (rok: 2015, tom: 2 (36), strony: 58-69), Wydawca: Instytut Europeistyki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Opublikowana
 18. Przezwyciężanie kryzysu w procesie integracji europejskiej poprzez zmiany regulacji dotyczących udziału obywateli UE w podejmowaniu i realizacji decyzji
  Autorzy:
  Marta Witkowska
  Czasopismo:
  Przegląd Europejski (rok: 2015, tom: 1(35), strony: 64-95), Wydawca: Instytut Europeistyki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Opublikowana
 19. Struktura organizacyjna instytucji unijnych – analiza efektywności w dobie kryzysu
  Autorzy:
  Jolanta Szymańska
  Czasopismo:
  Przegląd Europejski (rok: 2015, tom: 2 (36), strony: 90-116), Wydawca: Instytut Europeistyki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Opublikowana
 20. Wpływ uwarunkowań systemu politycznego UE na charakter zmiany w procesie integracji europejskiej
  Autorzy:
  Anna Wierzchowska
  Czasopismo:
  Przegląd Europejski (rok: 2014, tom: 4 (34), strony: 49-68), Wydawca: Instytut Europeistyki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Opublikowana
 21. Wychodzenie z kryzysu ekonomicznego 2008+
  Autorzy:
  Katarzyna Żukrowska
  Czasopismo:
  Przegląd Europejski (rok: 2015, tom: 3 (37), strony: 24 strony), Wydawca: Instytut Europeistyki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Złożona
 22. Institutional organisation of the European Union in the time of crisis – horizontal division of power and functions
  Autorzy:
  Monika Poboży
  Czasopismo:
  Przegląd Europejski (rok: 2015, tom: 4 (38), strony: 54-66), Wydawca: Instytut Europeistyki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Opublikowana
 23. Kryzys legitymizacji Unii Europejskiej z perspektywy konstruktywistycznej
  Autorzy:
  Tomasz Kownacki
  Czasopismo:
  Przegląd Europejski (rok: 2014, tom: 4 (34), strony: 45255), Wydawca: Instytut Europeistyki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Opublikowana
 24. Przezwyciężanie kryzysu w procesie integracji europejskiej, poprzez zmiany regulacji dotyczących rozliczalności w podejmowaniu decyzji w UE, w wymiarze makroekonomicznym i fiskalnym
  Autorzy:
  Anna Sroka
  Czasopismo:
  Przegląd Europejski (rok: 2015, tom: 3 (37), strony: 45222), Wydawca: Instytut Europeistyki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Opublikowana
 25. Uwarunkowania kryzysu tożsamości Unii Europejskiej w zakresie polityki zewnętrznej
  Autorzy:
  Anna Skolimowska
  Czasopismo:
  Przegląd Europejski (rok: 2014, tom: 3 (33), strony: 55-73), Wydawca: Instytut Europeistyki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Opublikowana
 26. Wyznaczniki kryzysu społecznego w Europie
  Autorzy:
  Krzysztof Szewior
  Czasopismo:
  Przegląd Europejski (rok: 2015, tom: 1(35), strony: 34-63), Wydawca: Instytut Europeistyki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Opublikowana
 27. Przezwyciężanie kryzysu poprzez zmiany regulacji dotyczących udziału władzy lokalnej i regionalnej w podejmowaniu i realizacji decyzji w UE
  Autorzy:
  Rafał Bieniada
  Czasopismo:
  Przegląd Europejski (rok: 2015, tom: 3 (37), strony: 11 stron), Wydawca: Instytut Europeistyki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Złożona
 1. -
  Autorzy:
  Konstanty Adam Wojtaszczyk (red.)
  Książka:
  Crises in the Process of European Integration and Approaches to their Management (rok: 2015, tom: -, strony: 125), Wydawca: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
  Status:
  Opublikowana
 2. -
  Autorzy:
  Konstanty Adam Wojtaszczyk, Jadwiga Nadolska (red.)
  Książka:
  Kryzysy w procesie integracji europejskiej i sposoby ich przezwyciężania (rok: 2015, tom: -, strony: 438), Wydawca: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
  Status:
  Opublikowana