Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Historia stosunków polsko-japońskich w latach 1945-2015

2015/19/B/HS3/02072

Słowa kluczowe:

Japonia Polska historia stosunków stosunki dwustronne polityka zagraniczna

Deskryptory:

 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
 • HS3_3: Historia polityczna (w tym ustroju)
 • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Ewa Pałasz-Rutkowska 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 302 640 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-06-09

Zakończenie projektu: 2019-12-08

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Sengo Nihon ni okeru Porando kenkyu (Badania nad Polską w powojennej Japonii)
  Autorzy:
  Ewa Pałasz-Rutkowska
  Czasopismo:
  "Renikusa" (rok: 2020, tom: 10, strony: 500-511), Wydawca: University of Tokyo
  Status:
  Opublikowana
 2. Działalność polskich misji zakonnych w Japonii
  Autorzy:
  Ewa Pałasz-Rutkowska
  Czasopismo:
  "Przegląd Orientalistyczny" (rok: 2017, tom: nr 3 – 4, strony: 423-438), Wydawca: Polskie Towarzystwo Orinetalistyczne
  Status:
  Opublikowana
 3. On the opposite sides of the Iron Curtain? Bilateral political activity of Poland and Japan after 1957
  Autorzy:
  Ewa Pałasz- Rutkowska
  Czasopismo:
  Silva Iaponicarum" (rok: 2019, tom: 56/57/58/59, strony: 242-266), Wydawca: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Katedra Orientalistyki, Zakład Japonistyki
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/sijp.2020.56/57/58/59.14 - link do publikacji
 4. Profesor Jolanta Tubielewicz (1931-2003)
  Autorzy:
  Ewa Pałasz-Rutkowska
  Czasopismo:
  "Przegląd Orientalistyczny" (rok: 2020, tom: 1, strony: 69-77), Wydawca: Polskie Towarzystwo Orientalistyczne
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.33896/POrient.2020.1.5 - link do publikacji
 5. Polish diaspora in Japan
  Autorzy:
  Ewa Pałasz- Rutkowska
  Czasopismo:
  "Rocznik Orientalistyczny" (rok: 2019, tom: t. 72, z. 1, strony: 72-84), Wydawca: Komitet Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk i Dom Wydawniczy Elipsa
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.24425/ro.2019.129439 - link do publikacji
 6. Polska i Japonia po II wojnie światowej. W 60. Rocznicę wznowienia stosunków oficjalnych,
  Autorzy:
  Ewa Pałasz-Rutkowska
  Czasopismo:
  "Prace Historyczne", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego (rok: 2017, tom: 144(4), strony: 793-809), Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
 1. książka: Suplement
  Autorzy:
  Jędrzej Greń (opracowanie)
  Książka:
  Suplement do Historii stosunków polsko-japonskich, t. II: 1945-2019 (rok: 2019, ), Wydawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny, Katedra Japonistyki
  Status:
  Opublikowana
 2. monografia: Historia stosunków polsko-japońskich, t. II: 1945-2019
  Autorzy:
  Ewa Pałasz-Rutkowska
  Książka:
  Historia stosunków polsko-japońskich, t. II: 1945-2019 (rok: 2019, tom: II, strony: 684 strony, 50 ark.), Wydawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny, Katedra Japonistyki
  Status:
  Opublikowana
 3. Kultura japońska w Polsce. Instytucje i miłośnicy
  Autorzy:
  Ewa Pałasz-Rutkowska
  Książka:
  Japonia w perspektywie transkulturowej (rok: 2020, tom: I, strony: 21-42), Wydawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny Katedra Japonistyki,
  Status:
  Opublikowana