Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Performatywna strefa 'Kolonii Godności", niemieckiej enklawy w Chile, w kontekście historycznym i politycznym

2021/43/B/HS2/00360

Słowa kluczowe:

Colonia Dignidad Villa Baviera Paul Schäfer współczesna historia i polityka chilijska Zimna Wojna akcje protestacyjne sekta religijna łamanie praw człowieka performatywność kultura posttraumatyczna

Deskryptory:

  • HS2_14: Kulturoznawstwo (w tym: współczesne studia kulturowe i antropologiczno-kulturowe)
  • HS2_12: Teatrologia i sztuki performatywne (aktorstwo, taniec i in.)

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Grzegorz Ziółkowski 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 22 - ogłoszony 2021-09-15

Przyznana kwota: 325 511 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-07-07

Zakończenie projektu: 2025-07-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.