Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Pamięć i widzenie: paradygmaty realizmu w sztukach plastycznych Polski i Europy 1919-1939

2012/07/B/HS2/00300

Słowa kluczowe:

a. tożsamość narodowa sztuka narodowa styl narodowy nacjonalizm (neo)realism (neo)klasycyzm tradycjonalizm historyzm regionalizm tożsamość kulturowa tożsamość zbiorowa tożsamość indywidualna synkretyzm eklektyzm stylizacja parafraza pastisz kultura masowa propaganda polityka kulturalna interwencjonizm państwowy mecenat państwowy teoria sztuki krytyka artystyczna malarstwo grafika rzeźba sztuka monumentalna.

Deskryptory:

 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
 • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historia architektury, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)
 • HS3_11: Etnografia i antropologia kulturowa (w tym: opis kultur tradycyjnych, antropologia magii, kultu i religii, zmiana kulturowa i procesy globalistyczne, antropologia zjawisk społeczno-kulturowych, etnicznych i tożsamościowych)

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Irena Dżurkowa-Kossowska 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 93 360 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-03

Zakończenie projektu: 2016-07-02

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 • Publikacje książkowe (5)
 1. Schulzowskie rysowanie. Artystyczne persyflaże i powinowactwa
  Autorzy:
  Irena Kossowska
  Czasopismo:
  Sztuka i Kultura (rok: 2014, tom: 2, strony: 309-351), Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  Status:
  Opublikowana
 2. Łotewska Łotwa? Sztuka łotewska w Drugiej Rzeczypospolitej
  Autorzy:
  Irena Kossowska
  Czasopismo:
  Konteksty. Polska sztuka ludowa (rok: 2014, tom: nr 3-4, strony: s. 25-38), Wydawca: Instytut Sztuki PAN
  Status:
  Opublikowana
 3. Paradygmat stylu: rzeźba francuska w Warszawie 1935 roku
  Autorzy:
  Irena Kossowska
  Czasopismo:
  Sztuka i Kultura (rok: 2013, tom: 1, strony: 205-238), Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  Status:
  Opublikowana
 4. The Organic Quality of Visual Form: The Artistic Bond between Zdzisław Ruszkowski and Henry Moore
  Autorzy:
  Irena Kossowska
  Czasopismo:
  Ikonotheka (rok: 2015, tom: nr 25, strony: 267-282), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 5. Noor-Eesti: National Self-Identification in Estonian Art and Historiography
  Autorzy:
  Irena Kossowska
  Czasopismo:
  Third Text (rok: 2016, tom: 15, strony: arkusz autorski), Wydawca: University of Johannesburg
  Status:
  Złożona
 6. Flamandowie contra Walonowie? Paradygmaty tożsamości w sztuce belgijskiej
  Autorzy:
  Irena Kossowska
  Czasopismo:
  Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. Antropologia kultury, etnografia, sztuka (rok: 2016, tom: nr 3-4, strony: 533-543), Wydawca: Instytut Sztuki PAN
  Status:
  Opublikowana
 7. Young Estonia: the question of national and cultural self-identification in the visual arts
  Autorzy:
  Irena Kossowska
  Czasopismo:
  Centropa. A Journal of Central European Architecture and Related Arts (rok: 2015, tom: t. 15 nr 3, strony: 255-267), Wydawca: Historians of German and Central European Art and Architecture CAA New Jork
  Status:
  Opublikowana
 1. Łotewskość w oczach Łotyszy i w percepcji Polaków: wystawa sztuki łotewskiej w Warszawie w 1936 r.
  Autorzy:
  Irena Kossowska
  Konferencja:
  Odmienność w kulturze (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Data:
  konferencja 28-29.09.2015
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. "Aureolizm" Zdzisława Ruszkowskiego: Londyn, Wenecja, Loch Maree
  Autorzy:
  Irena Kossowska
  Konferencja:
  Polscy i rosyjscy artyści i architekci w koloniach artystycznych za granicą i na emigracji politycznej 1815-1990 (rok: 2015, ), Wydawca: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata
  Data:
  konferencja Toruń 27-28.07.2013
  Status:
  Opublikowana
 3. Politicized Aesthetics: German Art in Warsaw in 1938
  Autorzy:
  Irena Kossowska
  Konferencja:
  Arena, Agens, Projektionsraum. Künste in Zeiten politischer Zäsuren und gesellschaftlicher Transformation (rok: 2016, ), Wydawca: Humboldt-Universität zu Berlin, Technishe Universität Berlin
  Data:
  konferencja 24-26.09.2015
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 4. Reframing National Identity: Official Art Exhibitions on Tour in Central and Eastern Europe
  Autorzy:
  Irena Kossowska
  Konferencja:
  Terms, 34 CIHA World Congress of Art History, Beijing (rok: 2017, ), Wydawca: Peking University, Beijing
  Data:
  konferencja 06-09.09.2016
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 5. In Search for Cultural Identity: Bruno Schulz, Debora Vogel and Giorgio de Chirico
  Autorzy:
  Irena Kossowska
  Konferencja:
  Second Congress of Jewish Art in Poland – Art in Jewish Society, Museum of the History of Polish Jews POLIN (rok: 2016, ), Wydawca: Tako-Instytut Studiów nad Sztuką Świata
  Data:
  konferencja 24-26.06 2014
  Status:
  Opublikowana
 6. The Insular Taste: The Art of England, Wales, Scotland and Ireland in the 1939 Warsaw
  Autorzy:
  Irena Kossowska
  Konferencja:
  Art of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland & Republic of Ireland in 20th -21st centuries and Polish-British & Irish art relations (rok: 2015, ), Wydawca: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata
  Data:
  konferencja Toruń 09-11.10.2013
  Status:
  Opublikowana
 1. Metaphysical Longing: the Modernist Idiom of Karol Hiller's Visual Work
  Autorzy:
  Irena Kossowska
  Książka:
  Symbolist Roots of Modernism (rok: 2015, tom: 1, strony: 33-46), Wydawca: Ashgate Publishers
  Status:
  Opublikowana
 2. The Paradigm of Style: Exhibition of French Sculpture in Warsaw in 1935
  Autorzy:
  Irena Kossowska
  Książka:
  French Artistic Culture and Interwar Central East Europe (rok: 2017, ), Wydawca: Institute of Art History, Zagreb
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 3. Wprowadzenie: na wschód od Zachodu, na zachód od Wschodu
  Autorzy:
  Irena Kossowska
  Książka:
  Poszukiwanie tożsamości kulturowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 1919-2014 (rok: 2015, tom: 1, strony: 14397), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  Status:
  Opublikowana
 4. Jedenaście rozdziałów w książce Pamięć i widzenie: paradygmaty realizmu w sztukach plastycznych Polski i Europy 1919-1939
  Autorzy:
  Irena Kossowska
  Książka:
  Pamięć i widzenie: paradygmaty realizmu w sztukach plastycznych Polski i Europy 1919-1939 (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 5. Estonia jest krajem maleńkim: sztuka estońska w II i III Rzeczypospolitej
  Autorzy:
  Irena Kossowska
  Książka:
  Poszukiwanie tożsamości kulturowej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej 1919-2014 (rok: 2015, tom: 1, strony: 124-151), Wydawca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  Status:
  Opublikowana