Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1250 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Życie łowców-zbieraczy. Działania człowieka w świetle świadectw archeologicznych i palaeośrodowiskowych z okresu późnego...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Iwona Sobkowiak-Tabaka

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 2. Normowanie miejskiej rzeczywistości w Toruniu w średniowieczu i wczesnej nowożytności

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Julia Możdżeń

  Towarzystwo Naukowe w Toruniu

 3. Religijne pisma polemiczne z lat 1692-1702 - kulturowe dziedzictwo europejskiej myśli pietystycznej w kontekście wielowy...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Liliana Lewandowska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Biblioteka Uniwersytecka

 4. Skarb groszy praskich z okolic Wałbrzycha

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Borys Paszkiewicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 5. In medio castrorum. Statuaryczno-epigraficzny pejzaż centralnej części rzymskiego obozu w Novae

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Tadeusz Sarnowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 6. Czy władcy meroiccy byli budowniczymi twierdz? Budowle obronne a zmiany polityczne w Górnej Nubii w okresie upadku Meroe...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Mariusz Drzewiecki

  Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk

 7. Zaginiony spis ludności w języku nahuatl z zasobów Biblioteki Jagiellońskiej: tłumaczenie i krytyczne opracowanie szesna...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Julia Madajczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 8. Szklane żetony z Okresu Wypływów Rzymskich. Analiza archeologiczno - archeometryczna szklanych pionków z Polski.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS3

  Kierownik: Marta Krzyżanowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 9. Praca i religia na pograniczu estońsko-rosyjskim w perspektywie historycznej. Antropologia chrześcijaństwa a prawosławna...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Agata Ładykowska

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 10. Birth control cultures in Poland (1945-1989)

  Konkurs: POLONEZ 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Agata Ignaciuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 11. Inskrypcje na ścianach kościołów w Banganarti jako źródło do studiów nad społeczeństwem i kulturą Nubii chrześcijanskiej...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Adam Łajtar

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 12. Nowa rodzina baskijska? Tradycja, polityka kulturowa i nowe formy życia rodzinnego

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Katarzyna Mirgos

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kultury Europejskiej

 13. Annual Fairs in Greater Poland from the Late Middle Ages to the Deluge (1385-1655)

  Konkurs: POLONEZ 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Anna Orłowska

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 14. Migracje rycerskie do Czech w epoce Przemyślidów i pierwszych Luksemburgów (ok. 1150 - 1350)

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Marcin Pauk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 15. Wojna przeżywana i opowiadana od nowa. Interpretacja polskiego zapisu indywidualnych doświadczeń traumatycznych pierwsze...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Marcin Jarząbek

  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Historyczny

 16. Społeczny i polityczny porządek miasta komunalnego na obrzeżach Europy w XII-XVI w.

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Roman Czaja

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 17. Herezje dualistyczne w dziejach Europy Południowo-Wschodniej IX-XV w.

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Georgi Minczew

  Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum

 18. Historia zasiedlenia jaskiń Doliny Sąspowskiej od paleolitu po nowożytność w świetle niepublikowanych źródeł z badań wyk...

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: HS3

  Kierownik: dr Małgorzata Kot

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 19. Bałkańsko-Egejski Projet Dendrochronologiczny: Zastosowanie dendrochronologii w badaniach cywilizacji Europy Pd.-Wsch. i...

  Konkurs: MAESTRO 8 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Tomasz Ważny

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Sztuk Pięknych

 20. Alberyk z Trois-Fontaines i trzynastowieczna cysterska wizja wspólnoty historyczno-kulturowej Europy/Christianitas

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS3

  Kierownik: dr Antoni Grabowski

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 21. "Nowoczesność, jakość i estetyka" wyposażenia gospodarstw domowych. Wpisywanie ideologii w artefakty kultury materialnej...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS3

  Kierownik: dr Patryk Wasiak

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 22. Od polityki partyjnej do antypolityki. Katolicka myśl i aktywność polityczna w Polsce od 1945 do 1948 r. Perspektywa por...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS3

  Kierownik: Przemysław Pazik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 23. Mityczne genealogie rodzin arystokratycznych w Grecji epoki archaicznej i klasycznej

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS3

  Kierownik: Katarzyna Kostecka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 24. Kadra akademicka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1919-1939

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS3

  Kierownik: Agnieszka Kania

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Humanistyczny

 25. Ideologiczno-estetyczne transformacje systemów reprezentacji w komunistycznej Albanii

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS3

  Kierownik: Agata Rogoś

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 26. Dyskusje wokół chronologii biblijnej w kulturze umysłowej Śląska i Górnych Łużyc (1550-1650): Abraham Buchholzer, Leonha...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS3

  Kierownik: dr Michał Choptiany

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 27. Anioł w domu, mrówka w fabryce. Alternatywny modele emancypacyjne dostępne dla robotnic fabrycznych Królestwa Polskiego ...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS3

  Kierownik: Alicja Urbanik-Kopeć

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 28. Frontier Wanderings. Church Decoration in the Aswan Region and in Lower Nubia (6th-15th century).

  Konkurs: POLONEZ 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Gertrud van Loon

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 29. Late Pleniglacial environmental changes and hunter-gatherer societies in the Western Carpathians

  Konkurs: POLONEZ 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr György Lengyel

  Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

 30. Religie i ich rzeczy. Analiza porównawcza wczesnośredniowiecznych przedmiotów związanych z religijnością odkrytych na te...

  Konkurs: SONATINA 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Paweł Szczepanik

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych

 31. Akty unii polsko-litewskiej z lat 1499-1501. Dokumenty i studia.

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Lidia Korczak

  Polska Akademia Umiejętności

 32. Środowiskowe warunki funkcjonowania osady palafitowej Serteya II na Wyżynie Smoleńskiej w kontekście globalnych i lokaln...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Piotr Kittel

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 33. Rozliczenia z korupcją polityczną i nadużywaniem stanowisk w Polsce i Niemieckiej Republice Demokratycznej w latach osie...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS3

  Kierownik: Jakub Szumski

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 34. Bałkańskie procesy migracyjne w XIX wieku. Przypadek Bułgarii oraz Serbii.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr Krzysztof Popek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 35. Multidyscyplinarne studia mikroregionalne nad środkowym paleolitem południowo-zachodniej części Gór Czatkalskich (zachod...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Karol Szymczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Archeologii

 36. Kościół katolicki wobec komunizmu - doświadczenie Polski i Czechosłowacji 1944/45-1989.

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr Łukasz Kamiński

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 37. Monumentalność w Tak'alik Ab'aj. Geneza antropogenicznych gleb w okresie preklasycznym na stanowisku archeologicznym w p...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS3

  Kierownik: Michał Gilewski

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Badań Andyjskich

 38. Dziedzictwo kulturowe w procesie przemian: turystyka, taniec i zmiana społeczno-ekonomiczna na Kubie

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS3

  Kierownik: Ruxandra Ana

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce

 39. U PROGU INDUSTRIALIZACJI - OCENA DOBROSTANU MIESZKAŃCÓW NOWOŻYTNEGO WROCŁAWIA W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: dr Paweł Dąbrowski

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 40. Przemiany w relacjach interkulturowych społeczności lokalnych średniowiecznej Sycylii po podboju normańskim w świetle ba...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Sławomir Moździoch

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 41. Lokalizacja bitwy pod Gaugamelą w świetle badań multidyscyplinarnych

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Michał Marciak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 42. Historia grobami pisana. Przemiany w średniowiecznym obrządku pogrzebowym mieszkańców Małopolski

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS3

  Kierownik: Anna Kubica-Grygiel

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 43. Rezydencja jako autoprezentacja miejskich elit. Architektura i dekoracja Domu Orfeusza w Nea Paphos, antycznej stolicy C...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Monika Rekowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce

 44. Rzymianie na wschód od Eufratu: interdyscyplinarne badania nad kulturowymi, ekonomicznymi, militarnymi i politycznymi as...

  Konkurs: UWERTURA 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Michał Marciak

  Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny

 45. Stolica Apostolska wobec kryzysu władzy królewskiej Jana Kazimierza Wazy oraz elekcji Michała Korybuta Wiśniowieckiego (...

  Konkurs: SONATINA 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Dorota Gregorowicz

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny

 46. Badania w syberyjskiej "Dolinie Królów" i okres wczesnoscytyjski w Azji Centralnej

  Konkurs: SONATINA 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Łukasz Oleszczak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 47. The water, the sand and the folk: understanding the role of water in the social life of the oasis-cities of Shan Shan Ki...

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS3

  Kierownik: Kasper Hanus

  Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk

 48. Pamięć krajobrazu zanikających miejscowości z terenu dawnych Prus Wschodnich - materialny wymiar przerwania ciągłości os...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS3

  Kierownik: Anna Majewska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

 49. Poprzez ciało w ruchu. Antropologiczne studium ucieleśnionych doświadczeń i zmiany tożsamości uczestniczek kultury fitne...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr Dominika Czarnecka

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 50. Między Petersburgiem a Berlinem. Rzeczpospolita w świetle stosunków prusko-rosyjskich w dobie konfederacji barskiej i pi...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr Dorota Dukwicz

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk