Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Roztocze - starożytna terra incognita? (Mikroregion osadniczy w rejonie Ulowa na Roztoczu Środkowym w pradziejach i jego tło. Studium interdyscyplinarne)

2013/09/B/HS3/03352

Słowa kluczowe:

Roztocze Środkowe pradzieje rekonstrukcja osadnictwa rekonstrukcja środowiska epoka kamienia epoka brązu okres rzymski okres wędrówek ludów badania interdyscyplinarne

Deskryptory:

 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologia wczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna)
 • ST10_7: Geomorfologia, glacjologia, zmiany globalne i regionalne oraz rozwój krajobrazu Ziemi
 • ST10_12: Geodezja, kartografia, systemy informacji geograficznej, teledetekcja

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE, Wydział Humanistyczny

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Barbara Niezabitowska-Wiśniewska 

Liczba wykonawców projektu: 14

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 599 246 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-06

Zakończenie projektu: 2017-11-05

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (8)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Archaeological research results of the settlement micro-region in the area of Ulów in Middle Roztocze in the light of the project "Roztocze - the ancient terra incognita?..."
  Autorzy:
  Barbara Niezabitowska-Wiśniewska
  Czasopismo:
  Folia Quaternaria (rok: 2017, tom: 85, strony: 17288), Wydawca: Polska Akademia Umiejętności
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/21995923FQ.17.001.8143 - link do publikacji
 2. Skeletal remains from the cemeteries of the Ulów settlement complex (3rd-5th century AD) – anthropological analysis
  Autorzy:
  Jacek Szczurowski
  Czasopismo:
  Folia Quaternaria (rok: 2017, tom: 85, strony: 109-116), Wydawca: Polska Akademia Umiętności
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/21995923FQ.17.005.8147 - link do publikacji
 3. The chronology of site 3 in Ulów (Tomaszów Lubelski district, East Poland): the relevance of anthracological analysis for radiocarbon dating at a multicultural site IF: 1,28
  Autorzy:
  Magdalena Moskal-del Hoyo, Marek Krąpiec, Barbara Niezabitowska-Wiśniewska
  Czasopismo:
  Radiocarbon (rok: 2017, tom: 59, Nr 5, strony: 1399–1413), Wydawca: Cambridge University Press
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1017/RDC.2017.74 - link do publikacji
 4. Use-wear analysis of flint artefacts from the barrows of the Corded Ware Culture in Ulów
  Autorzy:
  Katarzyna Pyżewicz
  Czasopismo:
  Folia Quaternaria (rok: 2017, tom: 85, strony: 117-134), Wydawca: Polska Akademia Umiejętności
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/21995923FQ.17.006.8148 - link do publikacji
 5. Geological and geomorphologic conditions and traces of prehistoric and historic human settlements in the vicinity of Ulów (Roztocze region, southeastern Poland)
  Autorzy:
  Jan Rodzik, Barbara Niezabitowska-Wiśniewska, Jerzy Nitychoruk, Janusz Budziszewski, Michał Jakubczak
  Czasopismo:
  Studia Quaternaria (rok: 2017, tom: 34, no. 2, strony: 83-97), Wydawca: Institute of Geological Sciences Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/squa-2017-0007 - link do publikacji
 6. The oldest traces of human settlement in the vicinity of Ulów in Middle Roztocze (SE Poland)
  Autorzy:
  Tadeusz Wiśniewski
  Czasopismo:
  Folia Quaternaria (rok: 2017, tom: 85, strony: 49-64), Wydawca: Polska Akademia Umiejętności
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/21995923FQ.17.002.8144 - link do publikacji
 7. Abiotic environmental conditions of former settlement in the vicinity of Ulów in Roztocze (SE Poland)
  Autorzy:
  Jan Rodzik, Jerzy Nitychoruk
  Czasopismo:
  Folia Quaternaria (rok: 2017, tom: 85, strony: 65-79), Wydawca: Polska Akademia Umiejętności
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/21995923FQ.17.003.8145 - link do publikacji
 8. Plant exploitation by the inhabitants of the Wielbark culture settlement complex near the village Ulów, SE Poland, at the background of the natural environment
  Autorzy:
  Irena Agnieszka Pidek, Krystyna Wasylikowa, Magdalena Moskal-del Hoyo
  Czasopismo:
  Folia Quaternaria (rok: 2017, tom: 85, strony: 81-108), Wydawca: Polska Akademia Umiejętności
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/21995923FQ.17.004.8146 - link do publikacji
 1. Ulów, stanowisko 7 - nowe cmentarzysko kultury wielbarskiej na Roztoczu Środkowym - z badań nad kontaktami kultury wielbarskiej i kultury czerniachowskiej
  Autorzy:
  Barbara Niezabitowska-Wiśniewska
  Konferencja:
  Kontakty ponadregionalne kultury wielbarskiej. Przemiany kulturowe w okresie wpływów rzymskich na Pomorzu (rok: 2015, ), Wydawca: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
  Data:
  konferencja 20-21.10.2011
  Status:
  Opublikowana
 1. Two antique gold coins from Ulów in Roztocze
  Autorzy:
  Aleksander Bursche, Barbara Niezabitowska-Wiśniewska
  Książka:
  STUDIA BARBARICA. Profesorowi Andrzejowi Kokowskiemu w 65. rocznicę urodzin (rok: 2018, tom: II, strony: 248-267), Wydawca: UMCS
  Status:
  Opublikowana
 2. Ulów (pow. tomaszowski, woj. lubelskie), stanowisko 7, obiekt 124 – czyli raz jeszcze w kwestii glinianych guzów typu Bernašivka
  Autorzy:
  Barbara Niezabitowska-Wiśniewska
  Książka:
  Światowit Supplement Series B: Barbaricum, Ubi tribus faucibus fluenta Vistulae fluminis ebibuntur. Jerzy Okulicz-Kozaryn in memoriam (rok: 2015, tom: 11, strony: 489-524), Wydawca: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana
 3. Miniaturowe naczynka wykonane na kole z cmentarzysk kultury wielbarskiej w Ulowie na Roztoczu
  Autorzy:
  Barbara Niezabitowska-Wiśniewska
  Książka:
  IN MEDIO POLONIAE BARBARICAE. Agnieszka Urbaniak in memoriam. Monumenta Archaeologica Barbarica, Series Gemina, Tomus III (rok: 2014, tom: III, strony: 163-173), Wydawca: Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica; Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowana