Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

"Odbudować przeszłość, aby odzyskać przyszłość": Narracje życia kobiet w komunizmie

2013/10/M/HS3/00482

Słowa kluczowe:

historia/pamięć komunizmu historie życia życia kobiet Europa Środkowo-Wschodnia

Deskryptory:

 • HS3_2: Historia społeczna
 • HS3_11: Etnografia i antropologia kulturowa (w tym: opis kultur tradycyjnych, antropologia magii, kultu i religii, zmiana kulturowa i procesy globalistyczne, antropologia zjawisk społeczno-kulturowych, etnicznych i tożsamościowych)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Izabela Skórzyńska 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: HARMONIA 5 - ogłoszony 2013-06-14

Przyznana kwota: 90 607 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-05-15

Zakończenie projektu: 2018-05-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Publikacje książkowe (10)
 1. Memorial Regimes and Memory Updates in Post-communist Romania
  Autorzy:
  Claudia Florentina Dobre
  Czasopismo:
  "Sensus Historiae" (rok: 2017, tom: 2(27), strony: 115-130), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Epigram
  Status:
  Opublikowana
 2. Regaining the future by rebuilding the past? Women's narratives of life during communism
  Autorzy:
  Skórzyńska Izabela, Jonda Bernadette, Wachowiak Anna, Dobre Claudia Florentina
  Czasopismo:
  Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne (rok: 2015, tom: Vol. XVIII, strony: 12724), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Epigram
  Status:
  Opublikowana
 1. Między etyką troski i sprawiedliwości. Kobiece narracje osobiste wobec polsko-niemieckich/autochtonicznych relacji na Ziemiach Odzyskanych w pierwszym dziesięcioleciu po zakończeniu II wojny światowej
  Autorzy:
  Izabela Skórzyńska
  Książka:
  "Ziemie Odzyskane". W poszukiwaniu nowych narracji (rok: 2018, tom: 1, strony: s. 355-390), Wydawca: Instytut Historii UAM
  Status:
  Opublikowana
 2. Cz. 2. Zwyczajne światy kobiet PRL-u. Narracje (post)komunistyczne
  Autorzy:
  Anna Wachowiak (współautorka monografii)
  Książka:
  Światy kobiet. Nowe spojrzenie na narracje i doświadczenia polskich kobiet (rok: 2018, tom: 1, strony: 35-58), Wydawca: Texter
  Status:
  Opublikowana
 3. Daily Life in The Second Circle of Suffering. Case Study: the family of Pantelimon Chirila
  Autorzy:
  Claudia Florentina Dobre
  Książka:
  Histories (Un)spoken. Strategies of Survival and Social-Proffesional Integration in Political Prisoners' Families in Communist Central and Eastern Europe in the '50s and '60s (rok: 2018, tom: 1, strony: 262-280), Wydawca: Lit Verlag
  Status:
  Opublikowana
 4. Stapanind viitorul prin asumarea trecutululi: discursul femini despre viata in comunism. Trei dimensiuni ale unei cercetari provind istoria si memoria femeirol in timpul comunismului
  Autorzy:
  Skórzyńska Izabela, Wachowiak Anna
  Książka:
  Identitati Sociale, Culturale, Etnice si Religioase in Comunism (rok: 2015, tom: brak, strony: 192-206), Wydawca: POLIROM (red. Budeanca Cosmin, Olteanu Florentin)
  Status:
  Opublikowana
 5. Women and communism: The Complexity of Relationship Between Researcher and Narrator Sharing the Same Experience of the Past
  Autorzy:
  Skórzyńska Izabela, Jonda Bernadette, Wachowiak Anna
  Książka:
  Biography in the Humanities. Differencies - Limits - Possibilities (rok: 2016, tom: brak, strony: 51-65), Wydawca: Wydawnictwo Instytutu Historii UAM
  Status:
  Opublikowana
 6. (Re)gaining the Future by (Re)building the Past" Women's Narratives of Life Under Communism in Poland, Romania and the Former East Germany
  Autorzy:
  Izabela Skórzyńska Bernadette Jonda, Claudia Florentina Dobre, Anna Wachowiak
  Książka:
  (Re)gaining the Future by (Re)building the Past" Women's Narratives of Life Under Communism in Poland, Romania and the Former East Germany (rok: 2018, tom: 1, strony: 1-445), Wydawca: Wydawnictwo Instytutu Historii UAM
  Status:
  Opublikowana
 7. Remembering World War II: Public Discourse, Monuments and Personal Narratives in Romania
  Autorzy:
  Claudia Florentina Dobre
  Książka:
  Niepamięć wojny. Europa Środkowo-Wschodnia w XX/XXI wieku (rok: 2017, tom: 1, strony: 389-401), Wydawca: Instytut Historii UAM
  Status:
  Opublikowana
 8. Identitati feminine alternative in comunism si postcomunism. Detinutele politice
  Autorzy:
  Dobre Claudia-Florentina
  Książka:
  Identitati Sociale, Culturale, Etnice si Religioase in Comunism (rok: 2015, tom: brak, strony: 155-167), Wydawca: POLIROM (red. Budeanca Cosmin, Olteanu Florentin)
  Status:
  Opublikowana
 9. O złożonej relacji badaczek i narratorek w kontekście badań historii życia kobiet w Polsce, Rumunii i byłej NRD okresu komunizmu
  Autorzy:
  Skórzyńska Izabela , Dobre Claudia Florentina , Jonda Bernadette , Wachowiak Anna
  Książka:
  Badania biograficzne i narracyjne w perspektywie interdyscyplinarnej (rok: 2016, tom: brak, strony: 45-58), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
  Status:
  Opublikowana
 10. Pamięć II wojny światowej wobec pytania o "odzyskiwanie przyszłości" przez polskie kobiety w warunkach socjalistycznego państwa
  Autorzy:
  Izabela Skórzyńska
  Książka:
  "Niepamięć wojny". Europa Środkowo-Wschodnia w XX/XXI wieku (rok: 2017, tom: 1, strony: 319-342), Wydawca: Instytut Historii UAM
  Status:
  Opublikowana