Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Krajobraz osadnictwa pradziejowego doliny rzeki Anthemoundas (Centralna Macedonia, Grecja) w świetle danych archeologicznych i paleogeograficznych

2013/09/N/HS3/01092

Słowa kluczowe:

osadnictwo pradziejowe epoka neolitu i brązu Północna Grecja Zatoka Termajska paleogeografia

Deskryptory:

 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologia wczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna)
 • HS3_13: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Jakub Niebieszczański 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 150 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-12

Zakończenie projektu: 2017-02-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Zarys Środowisk Sedymentacyjnych w Dolinie Anthemousa (Północna Grecja). Wstępne Wyniki Badań Geoarcheologicznych w Ramach Anthemous Valley Archaeological Project.
  Autorzy:
  Niebieszczański J.
  Czasopismo:
  Folia Praehistorica Posnaniensia (rok: 2016, tom: XXI, strony: 355-374), Wydawca: Instytut Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/fpp.2016.21.13 - link do publikacji
 2. Geoarchaeological evidence of landscape transformations at the Neolithic and Bronze Age settlements from Nea Raedestos in the Anthemous River Valley (Northern Greece, Central Macedonia) IF: 2,195
  Autorzy:
  Niebieszczański J., Hildebrandt-Radke I., Vouvalidis K., Syrides G., Andreou S., Czebreszuk J., Pappa M., Tsourlos P., Karpińska-Kołaczek M., Rzodkiewicz M., Kołaczek P.
  Czasopismo:
  Quaternary Research (tom: brak informacji, strony: brak informacji), Wydawca: Cambridge University Press
  Status:
  Złożona
 1. Palaeogeography and Sedimentary Environments in the Anthemountas Valley General Review of the Anthemountas River Palaeogeographical Project in: Militello, P., K. Żebrowska (eds.), Sympozjum Egejskie. Proceedings of The 2nd Students' Conference in Aegean Archaeology: Methods – Researches – Perspective, Institute of Archaeology, University of Warsaw, Poland, April 25th, 2014
  Autorzy:
  Niebieszczański J.
  Konferencja:
  2nd Students' Conference in Aegean Archaeology: Methods – Researches – Perspective, Institute of Archaeology, University of Warsaw, Poland, April 25th, 2014 Syndesmoi 4 (rok: 2016, ), Wydawca: Universita Degli Studi di Catania
  Data:
  konferencja 25.04.2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Geoarchaeological records of human activity reflected in fluvial and colluvial sediments in the Anthemous Valley (Greece)
  Autorzy:
  Niebieszczański J., Hildebrandt-Radke I., Vouvalidis K., Syrides G., Andreou S., Pappa M., Czebreszuk J.
  Konferencja:
  FLAG Fluvial Archives Group, Biennial Meeting, Evolution of river valleys in Central Europe. (rok: 2016, ), Wydawca: Polish Association for Environmental Archaeology, Institute of Geography of Janusz Kochanowski University in Kielce.
  Data:
  konferencja 12-18.09.2016
  Status:
  Opublikowana