Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Metryka Koronna Władysława IV Wazy. Sumariusz księgi MK 180 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, z lat 1633 - 1635, kanclerstwa Jakuba Zadzika.

2013/09/B/HS3/03578

Słowa kluczowe:

archiwistyka historia Polski dziedzictwo kulturowe

Deskryptory:

 • HS3_7: Archiwistyka
 • HS3_12: Dziedzictwo kulturowe (w tym: inwentaryzacja pamiątek i zabytków kultury, aktywność regionalistyczna)
 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Wojciech Krawczuk 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 39 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-11

Zakończenie projektu: 2015-03-10

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje książkowe (3)
 1. nie dotyczy
  Autorzy:
  Wojciech Krawczuk
  Książka:
  Wierni królowi. Szwedzi i Finowie na uchodźstwie w Rzeczpospolitej Obojga Narodów w pierwszej połowie XVII wieku (rok: 2019, tom: 1, strony: 292), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Opublikowana
 2. Sumariusz Metryki Koronnej
  Autorzy:
  Wojciech Krawczuk
  Książka:
  Sumariusz Metryki Koronnej. Seria Nowa. Tom X. Sumariusz księgi MK 180 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie z lat 1633 - 1635, kanclerstwa Jakuba Zadzika (rok: 2018, tom: X, strony: 506), Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
  Status:
  Opublikowana
 3. Svenska och finländska flyktingar i Polen-Litauen i början av 1600-talet. Spår i det polska kungliga registraturet (AGAD MK 180) och andra källor
  Autorzy:
  Wojciech Krawczuk
  Książka:
  Filologiskt smörgåsbord 4. Nordisk genklang (rok: 2020, tom: 4, strony: 5), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Przyjęta do publikacji