Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Od grodu do zamku - nowe metody i perspektywy badawcze

2013/11/N/HS3/04636

Słowa kluczowe:

lidar lotnicze skanowanie laserowe grody zamki prospekcja archeologiczna weryfikacja

Deskryptory:

 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologia wczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna)
 • HS3_12: Dziedzictwo kulturowe (w tym: inwentaryzacja pamiątek i zabytków kultury, aktywność regionalistyczna)
 • ST10_12: Geodezja, kartografia, systemy informacji geograficznej, teledetekcja

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Maria Legut-Pintal 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 148 880 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-12

Zakończenie projektu: 2018-03-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Podobne czy niepodobne – uwagi na marginesie analizy formalnej obiektów obronnych na podstawie numerycznych modeli terenu (NMT). Przykład grodów i zamków śląskich z umocnieniami drewniano-ziemnymi
  Autorzy:
  Maria Legut-Pintal, Paweł Rajski
  Czasopismo:
  Architectus (rok: 2018, tom: X, strony: X-XX), Wydawca: Wydział Architektury PWr
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Lotnicze skanowanie laserowe (ALS) w badaniach nad średniowiecznym krajobrazem kulturowym na Dolnym Śląsku
  Autorzy:
  Maria Legut-Pintal
  Książka:
  Lotnicze skanowanie laserowe jako narzędzie archeologii, Archaeologica Hereditas. Prace Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (rok: 2018, tom: 11, strony: 129-142), Wydawca: UKSW
  Status:
  Opublikowana
 2. Śląski model meliorato terrae na przykładzie ziemi nysko-otmuchowskiej i Pogórza Kaczawskiego
  Autorzy:
  Maria Legut-Pintal
  Książka:
  Cum gratia et amicitia. Studia z dziejów osadnictwa dedykowane Pani Profesor Marcie Młynarskiej-Kaletynowej z okazji 65-lecia działalności naukowej (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: 179-195), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  Status:
  Opublikowana
 3. Late medieval transformation of rural landscape - model of melioratio terrae on the examples of the land of Nysa-Otmuchów and the Kaczawskie Foothills, Silesia, Poland.
  Autorzy:
  Maria Legut-Pintal
  Książka:
  Transitions and Transformation in the Medieval and Early Modern Countryside, Ruralia (rok: 2019, tom: 12, strony: X-XX), Wydawca: Sidestone Press
  Status:
  Złożona