Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wczesnośredniowieczna Ruś - w kręgu zagadnień funeralnych i eschatologii.

2014/12/S/HS3/00402

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)
 • HS3_11: Etnografia i antropologia kulturowa (w tym: opis kultur tradycyjnych, antropologia magii, kultu i religii, zmiana kulturowa i procesy globalistyczne, antropologia zjawisk społeczno-kulturowych, etnicznych i tożsamościowych)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Karol Kollinger 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 3 - ogłoszony 2013-12-16

Przyznana kwota: 432 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-10-01

Zakończenie projektu: 2017-09-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Dane z raportu końcowego

 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Na jakim miejscu została pogrzebana Helga, żona Ingvara? (Povest' vremennyh let o pierwszym chrześcijańskim pochówku elitarnym na Rusi - przekłady a źródło)
  Autorzy:
  Karol Kollinger
  Konferencja:
  Funeralia Lednickie. Spotkanie 19. (= Chrzest - przemiany religijne, kulturowe i sepulkralne, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński) (rok: 2017, ), Wydawca: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział w Poznaniu
  Data:
  konferencja 11-12 maja 2016
  Status:
  Opublikowana
 1. Przez wyłom w podłodze czy po rozebraniu pomostu? Którędy wyniesiono z izby ciało zmarłego Włodzimierza I Świętosławica?
  Autorzy:
  Karol Kollinger
  Książka:
  Dawna i współczesna kultura funeralna, red. nauk. I. Steczko, R. Dźwigoł; seria: Dialog z Tradycją (rok: 2018, tom: tom 7, strony: 231-238), Wydawca: Collegium Columbinum
  Status:
  Opublikowana
 2. Użycie sań w obrzędach pogrzebu władców na Rusi wczesnośredniowiecznej w świetle źródeł pisanych
  Autorzy:
  Karol Kollinger
  Książka:
  "Śmierć w dziejach człowieka". Starożytność i średniowiecze. Monografia oparta na materiałach z VIII Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego. Wolin, 31 lipca - 2 sierpnia 2015, red. M. Franz, K. Kościelniak, Z. Pilarczyk; Seria: Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego (rok: 2016, tom: tom 10, strony: 116-125), Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wydawnictwo Adam Marszałek
  Status:
  Opublikowana
 3. Użycie sań w obrzędach pogrzebu władcy na wczesnośredniowiecznej Rusi. Analiza przekazów ikonograficznych
  Autorzy:
  Karol Kollinger
  Książka:
  Obraz między sacrum i profanum, red. M.T. Kociuba; seria: Obraz i poznanie (rok: 2020, tom: tom 3, strony: 199-213), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
  Status:
  Opublikowana