Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Grupa samborzecko - opatowska kultury amfor kulistych

2014/12/S/HS3/00355

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologia wczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna)
 • HS3_13: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Barbara Witkowska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 3 - ogłoszony 2013-12-16

Przyznana kwota: 467 625 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-10-01

Zakończenie projektu: 2017-09-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. The cemetery of the Globular Amphora culture community in the Złota-Gajowizna site in the light of radiocarbon analysis and dendrochronology IF: 0,56
  Autorzy:
  Barbara Witkowska, Janusz Czebreszuk, Barbara Gmińska-Nowak, Tomasz Goslar, Marzena Szmyt, Tomasz Ważny
  Czasopismo:
  Sprawozdania Archeologiczne (tom: 72/2, strony: tom w druku), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Absolute chronology of the Globular Amphora Funeral Complex at Malice, Sandomierz Upland
  Autorzy:
  Barbara Witkowska , Marcin M. Przybyła , Michał Podsiadło , Anita Szczepanek , Piotr Włodarczak
  Czasopismo:
  Baltic-Pontic Studies (tom: 25, strony: tom w druku), Wydawca: Instytut Wschodni oraz Wydział Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. "Cmentarzysko kultury amfor kulistych ze stanowiska 1 w Malicach, pow. sandomierski" [w:] A. Zakościelna (red.) XXXIV konferencja Badania Archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi w roku 2017
  Autorzy:
  Michał Podsiadło, Marcin M. Przybyła, Barbara Witkowska, Piotr Włodarczak
  Konferencja:
  XXXIV konferencja Badania Archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2017 (rok: 2018, ), Wydawca: Instytut Archeologii UMCS, Muzeum Lubelskie w Lublinie
  Data:
  konferencja 26-27.04.2018
  Status:
  Opublikowana
 2. "Rekonstrukcja rytuału pogrzebowego KAK na podstawie wyników badań antropologicznych grobu ze stanowiska 1 w Malicach, pow. sandomierski" [w:] A. Zakościelna (red.) XXXIV konferencja Badania Archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi w roku 2017
  Autorzy:
  Michał Podsiadło, Anita Szczepanek, Barbara Witkowska, Piotr Włodarczak
  Konferencja:
  XXXIV konferencja Badania Archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2017 (rok: 2018, ), Wydawca: Instutut Archeologii UMCS, Muzeum Lubelskie w Lublinie
  Data:
  konferencja 26-27.04.2018
  Status:
  Opublikowana
 3. "Zagadnienie badenizacji kultury amfor kulistych na podstawie materiałów z terenów Wyżyny Sandomierskiej" [w:] Zakościelna A. (red.) XXXIII konferencja Badania Archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2016
  Autorzy:
  Barbara Witkowska
  Konferencja:
  XXXIII konferencja Badania Archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2016 (rok: 2017, ), Wydawca: Instytut Archeologii UMCS oraz Muzeum Lubelskie w Lublinie
  Data:
  konferencja 20-21.04.2017
  Status:
  Opublikowana