Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 662 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Pełnofalowe modelowanie elektromagnetyczne zjawiska generacji promieniowania koherentnego w pompowanych elektrycznie las...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Bartłomiej Salski

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 2. Achromatyczna interferencja i interferometria w polu dyfrakcyjnym Fresnela struktur okresowych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST7

  Kierownik: prof. Krzysztof Patorski

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

 3. Sztuczne sieci neuronowe w odpornej diagnostyce uszkodzeń i sterowaniu układów nieliniowych.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST7

  Kierownik: dr Marcel Luzar

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

 4. Nowe podejście do modelowania w niestacjonarnym środowisku

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST7

  Kierownik: prof. Leszek Rutkowski

  Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

 5. Konsensus w systemach dynamicznych niecałkowitego rzędu oraz w systemach na skalach czasowych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Malinowska

  Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki

 6. HCIBRAIN - Metody komunikacji człowiek-komputer do diagnozowania i stymulacji pacjentów z ciężkimi urazami mózgu

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST7

  Kierownik: prof. Andrzej Czyżewski

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 7. Szybkie projektowanie kompaktowych struktur mikrofalowych i radiowych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST7

  Kierownik: prof. Sławomir Kozieł

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 8. Badanie struktury pasmowej i dynamiki kropek kwantowych InAs/InP pod kątem zastosowań w kwantowych laserach kaskadowych....

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST7

  Kierownik: Aleksander Maryński

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 9. Metoda wytwarzania mikroczujników i elektrod elektrochemicznych przez selektywny wzrost polikrystalicznych warstw diamen...

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST7

  Kierownik: Łukasz Gołuński

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 10. Micro i nano diody elektroluminescencyjne InGaN/GaN. Wpływ wymiarów struktury na mechanizmy generacji i propagacji foton...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST7

  Kierownik: prof. Tadeusz Suski

  Instytut Wysokich Ciśnień PAN

 11. Adaptacja sygnału nadawanego w celu efektywnego współdzielenia widma częstotliwościowego w sieciach małych komórek...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: ST7

  Kierownik: dr Adrian Kliks

  Politechnika Poznańska, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

 12. Dyskretne ślizgowe sterowanie i estymacja zmiennych stanu w układach napędowych z silnikami indukcyjnymi

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST7

  Kierownik: prof. Teresa Orłowska-Kowalska

  Politechnika Wrocławska

 13. Diagnostyka napędu elektrycznego z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych dla układów sterowania tolerujących usz...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST7

  Kierownik: Krzysztof Siembab

  Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny

 14. Badania nad technologią wzrostu struktur laserów kaskadowych InGaAs/AlGaAs/GaAs

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST7

  Kierownik: dr Piotr Gutowski

  Instytut Technologii Elektronowej

 15. Szkła i włókna aktywne dla emisji światła białego i promieniowania w zakresie bliskiej podczerwieni przy 2000 nm

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Joanna Pisarska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 16. Metrologia sił oddziaływań molekularnych z zastosowaniem elektromagnetycznie aktuowanych układów mikrosystemowych - MetM...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST7

  Kierownik: prof. Teodor Gotszalk

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

 17. Polaryzacja promieniowania emitowanego przez kwantowe lasery kaskadowe

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST7

  Kierownik: Emilia Pruszyńska-Karbownik

  Instytut Technologii Elektronowej

 18. Modelowanie nowych struktur laserów VCSEL wykonanych z zastosowaniem selektywnej oksydacji powierzchniowej wewnątrz wnęk...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST7

  Kierownik: dr Maciej Dems

  Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

 19. Ograniczenie prądów upływności w wysokotemperaturowych strukturach barierowych InAsSb na podłożach GaAs otrzymanych meto...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST7

  Kierownik: Krystian Michalczewski

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 20. Bezczujnikowa identyfikacja uszkodzeń mechanicznych w wielofazowym układzie napędowym z filterem sinusoidalym

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST7

  Kierownik: Patryk Strankowski

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki

 21. Niskostratne układy mikrofalowe w technice linii paskowych. Analiza, projektowanie i badania eksperymentalne.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST7

  Kierownik: Jakub Sorocki

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 22. Analiza i projektowanie układów mikrofalowych o pobudzeniu różnicowym z wykorzystaniem sekcji linii sprzężonych.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: ST7

  Kierownik: Ilona Piekarz

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 23. Przewidywanie intencji ruchowych człowieka do celów interakcji człowieka z robotem (ludzie starsi, dzieci autystyczne)...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST7

  Kierownik: Vibekananda Dutta

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 24. Światłowody ko-domieszkowane lantanowcami i nanocząstkami metali szlachetnych

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Jacek Żmojda

  Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny

 25. Miniaturowe źródła mikroplazmy wykonane z ceramiki LTCC - technologia i właściwości

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST7

  Kierownik: Jan Macioszczyk

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

 26. Materiały oparte na stopach Ge-IV dla nowoczesnych przyrządów optoelektronicznych zintegrowanych z Si

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST7

  Kierownik: dr Paweł Scharoch

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 27. Badanie optofluidycznych laserów światłowodowych z wykorzystaniem związków bioluminescencyjnych jako ośrodka aktywnego...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Ryszard Buczyński

  Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

 28. Nowe urządzenia fotoniczne i kwantowe wykorzystujące nieliniowe i koherencyjne zjawiska w centrach barwnych w diamencie...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST7

  Kierownik: prof. Wojciech Gawlik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 29. Modelowanie, analiza i predykcja wyników antynowotworowych terapii skojarzonych z wykorzystaniem narzędzi inżynierii sys...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST7

  Kierownik: prof. Andrzej Świerniak

  Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 30. Złącza tunelowe oraz wysoko-oporowe warstwy w heterostrukturach na bazie azotku galu

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST7

  Kierownik: dr Marta Gładysiewicz-Kudrawiec

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 31. Dynamiczny model lasera VCSEL przeznaczonego do systemów optycznego przesyłu danych na małe odległości

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST7

  Kierownik: dr Michał Wasiak

  Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

 32. Metody sterowania przekształtników trójfazowych współpracujących z siecią asymetryczną i odkształconą, z wykorzystaniem ...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST7

  Kierownik: dr Grzegorz Iwański

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

 33. Masowa komunikacja radiowa inspirowana siecią połączeń mózgowych - BioNets

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST7

  Kierownik: prof. Hanna Bogucka

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki i Telekomunikacji

 34. Badania nowego rodzaju minigeneratora z nieliniowym rezonansem elektromechanicznym z punktu widzenia możliwości pozyskiw...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST7

  Kierownik: Marcin Kulik

  Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

 35. Oktonionowe transformacje Fouriera w analizie i przetwarzaniu sygnałów

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST7

  Kierownik: dr Łukasz Błaszczyk

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 36. Mikrofalowe wielowrotowe układy pomiarowe do zastosowań sensorowych

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Kamil Staszek

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 37. Aktywne przestrajalne metamateriały hiperboliczne

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST7

  Kierownik: Bartosz Janaszek

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 38. Sensor CMOS z inteligentną siecią pikseli o strukturze warstwowej do szybkiej rejestracji i jednoczesnego wydobywania in...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST7

  Kierownik: prof. Stanisław Szczepański

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 39. Elektro-chemo-mechanika uszkodzeń ścięgna - rola macierzy międzypęczkowej, oraz jonów wapnia i fosforanów w biomechanice...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Andrzej Młyniec

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

 40. All-optical steering of solitonic signals in all-solid dual-core photonic crystal fibers

  Konkurs: POLONEZ 3 , panel: ST7

  Kierownik: dr Ignác Bugár

  Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

 41. Nieliniowy model referencyjny w odpornym na uszkodzenia napędzie z silnikiem reluktancyjnym przełączalnym

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST7

  Kierownik: Bogdan Fabiański

  Politechnika Poznańska, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

 42. Automatyzacja syntezy sterowania dla systemów robotów mobilnych

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Elżbieta Roszkowska

  Politechnika Wrocławska

 43. Półprzewodnikowe nano-heterostruktury n-n i n-p w systemach rezystancyjnych sensorów gazu wspomaganych optycznie

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST7

  Kierownik: prof. Katarzyna Zakrzewska

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 44. Kwantowy laser kaskadowy z pionową wnęką rezonansową

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST7

  Kierownik: prof. Włodzimierz Nakwaski

  Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

 45. Detekcja i analiza promieniowania laserów półprzewodnikowych i matryc laserów w polu bliskim w zakresie podczerwieni z n...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST7

  Kierownik: dr Dariusz Szmigiel

  Instytut Technologii Elektronowej

 46. Analiza zastosowania uczenia maszynowego w przestrzennym przetwarzaniu sygnałów dźwiękowych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Konrad Kowalczyk

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 47. Skalowanie energii w całkowicie światłowodowych oscylatorach laserowych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Yuriy Stepanenko

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 48. Badania elektryczne i mechaniczne membran na bazie dichalkogenków metali przejściowych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Jarosław Serafińczuk

  Politechnika Wrocławska

 49. Badanie sterowania adaptacyjnego dla elektroaktywnych polimerów

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST7

  Kierownik: dr Jakub Bernat

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 50. Metody oparte na uczeniu się zapewniające wysoką jakość sterowania odpornego

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Wojciech Paszke

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki