Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Hybrydowe materiały półprzewodnikowe na bazie związków koordynacyjnych zawierających jod.

2015/19/N/ST5/00533

Słowa kluczowe:

hybrid materials metal iodide complexes iodoplumbates

Deskryptory:

 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST5_14: Chemia koordynacyjna
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Ewelina Wlaźlak 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 97 900 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-08-16

Zakończenie projektu: 2018-08-15

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Oprogramowanie do kwantowych symulacji ab inito dla chemii ciała stałego: CRYSTAL 14.. Za kwotę 8 000 PLN
 2. Naświetlarka diodowa. Za kwotę 21 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 1. Memristor in a Reservoir System-Experimental Evidence for High-Level Computing and Neuromorphic Behavior of PbI2
  Autorzy:
  Ewelina Wlaźlak, Mateusz Marzec, Piotr Zawał, Konrad Szaciłowski
  Czasopismo:
  ACS Applied Materials & Interfaces (rok: 2019, tom: 11, strony: 17009–17018), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsami.9b01841 - link do publikacji
 2. Triiodide organic salts: photoelectrochemistry at the border between insulators and semiconductors
  Autorzy:
  Ewelina Wlaźlak, Justyna Kalinowska-Tłuścik, Wojciech Nitek, Sylwia Klejna, Krzysztof Mech, Wojciech Macyk, Konrad Szaciłowski
  Czasopismo:
  ChemElectroChem (rok: 2018, tom: 5, strony: 3486-3497), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/celc.201800975 - link do publikacji