Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Konstrukcja fotoluminescencyjnych heterometalicznych architektur koordynacyjnych z mostkami cyjanowymi

2016/21/D/ST5/01634

Słowa kluczowe:

chemia koordynacyjna chemia cyjanków polimery koordynacyjne właściwości optyczne fotoluminescencja

Deskryptory:

 • ST5_2: Materiały o strukturze ciała stałego
 • ST5_14: Chemia koordynacyjna
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Szymon Chorąży 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 799 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-01-27

Zakończenie projektu: 2019-01-26

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 1. Humidity driven molecular switch based on photoluminescent DyIIICoIII single-molecule magnet IF: 5,976
  Autorzy:
  Szymon Chorazy, Jakub J. Zakrzewski, Mateusz Reczyński, Koji Nakabayashi, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry C (rok: 2019, tom: 7, strony: 4164-4172), Wydawca: Royal Society of Chemistry (RSC)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8tc06630b - link do publikacji
 2. Hybrid organic–inorganic connectivity of NdIII(pyrazine-N,N'-dioxide)[CoIII(CN)6]3– coordination chains for creating near-infrared emissive Nd(III) showing field-induced slow magnetic relaxation IF: 4,099
  Autorzy:
  Szymon Chorazy, Tomasz Charytanowicz, Junhao Wang, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2018, tom: 47, strony: 7870-7874), Wydawca: Royal Society of Chemistry (RSC)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8dt01464g - link do publikacji
 3. Multi-colour uranyl emission efficiently tuned by hexacyanidometallates within hybrid coordination frameworks IF: 6,29
  Autorzy:
  Szymon Chorazy, Jakub J. Zakrzewski, Mateusz Reczyński, Barbara Sieklucka
  Czasopismo:
  Chemical Communications (rok: 2019, tom: 55, strony: 3057-3060), Wydawca: Royal Society of Chemistry (RSC)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8cc09757g - link do publikacji
 4. Octahedral Yb(III) complexes embedded in [CoIII(CN)6]-bridged coordination chains: combining sensitized near-infrared fluorescence with slow magnetic relaxation IF: 4,029
  Autorzy:
  Szymon Chorazy, Michał Rams, Junhao Wang, Barbara Sieklucka, Shin-ichi Ohkoshi
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2017, tom: 46, strony: 13668-13672), Wydawca: Royal Society of Chemistry (RSC)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7dt02239e - link do publikacji
 5. Wide-Range UV-to-Visible Excitation of Near-Infrared Emission and Slow Magnetic Relaxation in LnIII(4,4'-Azopyridine-1,1'-dioxide)[CoIII(CN)6]3– Layered Frameworks IF: 4,7
  Autorzy:
  Szymon Chorazy, Mikolaj Zychowicz, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2019, tom: 58, strony: 165-179), Wydawca: American Chemical Society (ACS) Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.8b02096 - link do publikacji
 6. Lanthanide Photoluminescence in Heterometallic Polycyanidometallate-Based Coordination Networks IF: 2,861
  Autorzy:
  Szymon Chorazy, Maciej Wyczesany, Barbara Sieklucka
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2017, tom: 22, strony: numer artykułu 1902, strony 1-32), Wydawca: MDPI AG (Multidisciplinary Digital Publishing Institute)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules22111902 - link do publikacji
 7. TbCo and Tb0.5Dy0.5Co layered cyanido-bridged frameworks for construction of colorimetric and ratiometric luminescent thermometers IF: 5,976
  Autorzy:
  Kunal Kumar, Szymon Chorazy, Koji Nakabayashi, Hiroyasu Sato, Barbara Sieklucka, Shin-ichi Ohkoshi
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry C (rok: 2018, tom: 6, strony: 8372-8384), Wydawca: Royal Society of Chemistry (RSC)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8tc01305e - link do publikacji
 8. Achieving white light emission and increased magnetic anisotropy by transition metal substitution in functional materials based on dinuclear DyIII(4-pyridone)[MIII(CN)6]3- (M = Co, Rh) molecules IF: 5,256
  Autorzy:
  Junhao Wang, Szymon Chorazy, Koji Nakabayashi, Barbara Sieklucka, Shin-ichi Ohkoshi
  Czasopismo:
  Journal of Materials Chemistry C (rok: 2018, tom: 6, strony: 473-481), Wydawca: Royal Society of Chemistry (RSC)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7tc03963h - link do publikacji
 9. Fine Tuning of Multicolored Photoluminescence in Crystalline Magnetic Materials Constructed of Trimetallic EuxTb1-x[Co(CN)6] Cyanido-Bridged Chains IF: 4,857
  Autorzy:
  Szymon Chorazy, Kunal Kumar, Koji Nakabayashi, Barbara Sieklucka, Shin-ichi Ohkoshi
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry (rok: 2017, tom: 56, strony: 5239-5252), Wydawca: American Chemical Society (ACS) Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.inorgchem.7b00369 - link do publikacji
 10. Incorporation of hexacyanidoferrate(III) ion in photoluminescent trimetallic Eu(3-pyridone)[Co1–xFex(CN)6] chains exhibiting tunable visible light absorption and emission properties IF: 3,304
  Autorzy:
  Szymon Chorazy, Jakub J. Zakrzewski, Junhao Wang, Shin-ichi Ohkoshi, Barbara Sieklucka
  Czasopismo:
  CrystEngComm (rok: 2018, tom: 20, strony: 5695-5706), Wydawca: Royal Society of Chemistry (RSC)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c8ce01020j - link do publikacji