Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nanokompozyty Ti/TiO2(NTs)/XaSb jako materiały elektrodowe w procesach fotoelektrochemicznego utleniania

2015/19/D/ST5/00710

Słowa kluczowe:

fotochemiczne utlenianie ditlenek tytanu kropki kwantowe nanokompozyty

Deskryptory:

 • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
 • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Aleksandra Pieczyńska 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 676 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-06-09

Zakończenie projektu: 2021-06-08

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Potentiostat.
 2. Analizator TOC. Za kwotę 220 000 PLN
 3. Wysokosprawny chromatograf cieczowy z detektorem spektrofotometrycznym (HPLC-UV). Za kwotę 180 000 PLN
 4. Łaźnia cyrkulacyjna.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 1. Solar-driven photoelectrocatalytic degradation of anticancer drugs using TiO2 nanotubes decorated of SnS quantum dots IF: 4,39
  Autorzy:
  Paweł Mazierski, Patrycja Wilczewska, Wojciech Lisowski, Tomasz Klimczuk, Anna Białk-Bielińska, Adriana Zaleska-Medyska, Ewa M. Siedlecka, Aleksandra Pieczyńska
  Czasopismo:
  Dalton Transction , Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Złożona
 2. Removal of cytostatic drugs by AOPs: A review of applied processes in the context of green technology IF: 5,79
  Autorzy:
  Aleksandra Pieczyńska, Agnieszka Fiszka Borzyszkowska, Aleksandra Ofiarska, and Ewa Maria Siedlecka
  Czasopismo:
  CRITICAL REVIEWS IN ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (rok: 2017, tom: 47, strony: 1282-1335), Wydawca: Taylor & Francis Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/10643389.2017.1370990 - link do publikacji
 3. Ti/TiO2 nanotubes sensitized PbS quantum dots as photoelectrodes applied for decomposition of anticancer drugs under solar light IF: 10,588
  Autorzy:
  Paweł Mazierski, Patrycja Wilczewska, Wojciech Lisowski, Tomasz Klimczuk, Anna Białk-Bielińska, Adriana Zaleska-Medyska, Ewa M. Siedlecka, Aleksandra Pieczyńska
  Czasopismo:
  Journal of Hazardous Materials (rok: 2022, tom: 421, strony: 126751), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jhazmat.2021.126751 - link do publikacji
 4. Effect of synthesis method parameters on properties and photoelectrocatalytic activity under solar irradiation of TiO2 nanotubes decorated with CdS quantum dots IF: 4,3
  Autorzy:
  Aleksandra Pieczyńska, Paweł Mazierski, Wojciech Lisowski, Tomasz Klimczuk, Adriana Zaleska-Medynska, Ewa Siedlecka
  Czasopismo:
  Journal of Environmental Chemical Engineering (rok: 2021, tom: 9, strony: 44575), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jece.2020.104816 - link do publikacji
 5. Removal of 5-fluorouracil by solar-driven photoelectrocatalytic oxidation using Ti/TiO2(NT) photoelectrodes IF: 7,913
  Autorzy:
  Paweł Mazierski, Agnieszka Fiszka Borzyszkowska, Patrycja Wilczewska, Anna Białk-Bielińska, Adriana Zaleska-Medynska, Ewa M. Siedlecka, Aleksandra Pieczyńska
  Czasopismo:
  Water Research (rok: 2019, tom: 157, strony: 610-620), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.watres.2019.04.010 - link do publikacji