Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Określenie kinetyki procesów korozji lokalnej za pomocą nowego zmiennoprądowego trybu Elektrochemicznej Mikroskopii Skaningowej

2015/19/N/ST5/02659

Słowa kluczowe:

AC-SECM korozja impedancja korozja wżerowa korozja międzykrystaliczna DEIS

Deskryptory:

 • ST5_5: Korozja
 • ST4_9: Elektrochemia, elektrodializa, chemia w mikrostrumieniach
 • ST5_19: Metody badań właściwości materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Łukasz Burczyk 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 10 - ogłoszony 2015-09-15

Przyznana kwota: 93 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-08-23

Zakończenie projektu: 2018-08-22

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Przenośny komputer z oprzyrządowaniem. Za kwotę 4 345 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 1. Determination of Local Corrosion Current from Individual Harmonic Components IF: 3,259
  Autorzy:
  Lukasz Burczyk, Kazimierz Darowicki
  Czasopismo:
  Journal of The Electrochemical Society (rok: 2017, tom: 164, strony: C796-C800), Wydawca: Electrochemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1149/2.1001713jes - link do publikacji
 2. Local electrochemical impedance spectroscopy in dynamic mode of galvanic coupling IF: 4,857
  Autorzy:
  Lukasz Burczyk, Kazimierz Darowicki
  Czasopismo:
  Electrochimica Acta (rok: 2018, tom: 282, strony: 304-310), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.electacta.2018.05.192 - link do publikacji