Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Tlenki wysokoentropowe jako potencjalne materiały anodowe dla ogniw Li-ion

2019/35/O/ST5/01560

Słowa kluczowe:

tlenki wysokoentropowe anody ogniwa Li-ion właściwości elektrochemiczne właściwości fizykochemiczne

Deskryptory:

  • ST5_10: Materiały /nanomateriały funkcjonalne, nanocząstki
  • ST4_13: Chemia ciała stałego, fizykochemia powierzchni
  • ST5_12: Metody otrzymywania materiałów /nanomateriałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Konrad Świerczek 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM BIS 1 - ogłoszony 2019-09-16

Przyznana kwota: 435 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2020-06-26

Zakończenie projektu: 2023-09-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.