Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Metoda elektrochemicznego oznaczania markerów martwicy mięśnia sercowego z wykorzystaniem podłoża nanorurek ditlenku tytanu modyfikowanego nanocząsteczkami złota.

2019/35/N/ST5/03243

Słowa kluczowe:

nanocząsteczki złota modyfikacja termiczna nanorurki ditlenku tytanu zawał mięśnia sercowego biomarkery

Deskryptory:

  • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
  • ST5_9: Biomateriały, materiały biozgodne
  • ST5_12: Metody otrzymywania materiałów /nanomateriałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny

woj. lubuskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Ewa Paradowska 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 18 - ogłoszony 2019-09-16

Przyznana kwota: 135 764 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2020-07-20

Zakończenie projektu: 2022-07-19

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.