Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nano- i mikrostruktury polimerowe powstające w wyniku samoorganizacji kopolimerów blokowych - otrzymywanie i zastosowanie jako nośniki substancji bioaktywnych

2016/21/B/ST5/00250

Słowa kluczowe:

polimerosomy koacerwaty micele polimerowe kopolimery polielektrolity mikroskopia konfokalna mikroskopia TEM

Deskryptory:

 • ST5_21: Chemia polimerów
 • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne
 • ST5_22: Chemia supramolekularna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Mariusz Kępczyński 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 11 - ogłoszony 2016-03-15

Przyznana kwota: 912 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2017-02-17

Zakończenie projektu: 2021-02-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Zakupiona aparatura

 1. Mikrokalorymetr ITC. Za kwotę 320 000 PLN
 2. mieszadło magnetyczne z grzaniem.
 3. wytrząsarka typu vortex.
 4. Dysk przenośny. Za kwotę 366 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 1. Encapsulation of Curcumin in Polystyrene-Based NanoparticlesDrug Loading Capacity and Cytotoxicity IF: 3,512
  Autorzy:
  Maria Zatorska-Płachta, Grzegorz Łazarski, Urszula Maziarz, Aleksander Foryś, Barbara Trzebicka, Dawid Wnuk, Karolina Chołuj, Anna Karewicz, Marta Michalik, Dorota Jamróz, Mariusz Kepczynski
  Czasopismo:
  ACS Omega (rok: 2021, tom: 6, strony: 12168−12178), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsomega.1c00867 - link do publikacji
 2. Membrane-Dependent Binding and Entry Mechanism of Dopamine into Its Receptor IF: 4,418
  Autorzy:
  Fabio Lolicato, Hanna Juhola, Agata Zak, Pekka A. Postila, Annina Saukko, Sami Rissanen, Giray Enkavi, Ilpo Vattulainen, Mariusz Kepczynski, Tomasz Róg
  Czasopismo:
  ACS Chemical Neuroscience (rok: 2020, tom: 11, strony: 1914−1924), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acschemneuro.9b00656 - link do publikacji
 3. Molecular Mechanism of Polycation-Induced Pore Formation in Biomembranes IF: 4,432
  Autorzy:
  N. Awasthi, W. Kopec, N. Wilkosz, D. Jamróz, J.S. Hub, M. Zatorska, R. Petka, M. Nowakowska, M. Kepczynski
  Czasopismo:
  ACS Biomaterials Science & Engineering (rok: 2019, tom: 5, strony: 780-794), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acsbiomaterials.8b01495 - link do publikacji
 4. Drug-loading capacity of polylactide-based micro- and nanoparticles – Experimental and molecular modeling study IF: 4,845
  Autorzy:
  M. Zatorska, G. Łazarski, U. Maziarz, N. Wilkosz, T. Honda, S. Yusa, J. Bednar, D. Jamróz, M. Kepczynski
  Czasopismo:
  International Journal of Pharmaceutics (rok: 2020, tom: 591, strony: 120031), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijpharm.2020.120031 - link do publikacji
 5. Molecular Insight into Drug-Loading Capacity of PEG−PLGA Nanoparticles for Itraconazole IF: 3,146
  Autorzy:
  Natalia Wilkosz, Grzegorz Łazarski, Lubomir Kovacik, Patrycja Gargas, Maria Nowakowska, Dorota Jamróz, Mariusz Kepczynski
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry B (rok: 2018, tom: 122, strony: 7080-7090), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcb.8b03742 - link do publikacji
 6. Polycation−Anionic Lipid Membrane Interactions IF: 3,557
  Autorzy:
  W. Kopec, A. Żak, D. Jamróz, R. Nakahata, S. Yusa, V. Gapsys, M. Kepczynski
  Czasopismo:
  Langmuir (rok: 2020, tom: 36, strony: 12435−12450), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.langmuir.0c01062 - link do publikacji
 7. Complex Behavior of Phosphatidylcholine−Phosphatidic Acid Bilayers and Monolayers: Effect of Acyl Chain Unsaturation IF: 3,683
  Autorzy:
  Waldemar Kulig, Hanna Korolainen, Maria Zatorska, Urszula Kwolek, Paweł Wydro, Mariusz Kepczynski, Tomasz Róg
  Czasopismo:
  Langmuir (rok: 2019, tom: 35, strony: 5944−5956), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.langmuir.9b00381 - link do publikacji