Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 27 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Molekularna biogeografia omułków morskich i identyfikaja pochodzenia ich produktów żywnościowych importowanych do Polski...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Roman Wenne

  Instytut Oceanologii PAN

 2. Bioróżnorodność fauny otwornicowej w warunkach ocieplenia klimatu. Paleoceanograficzny zapis zmian klimatu po Małej Epoc...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Joanna Pawłowska

  Instytut Oceanologii PAN

 3. Akustyczne rozpoznanie form występowania gazonośnych osadów w Bałtyku Południowym oraz ilościowa ocena wypływów gazowych...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Piotr Jarosław Majewski

  Instytut Oceanologii PAN

 4. Oszacowanie produktywności mezozooplanktonu z szelfu zachodniego Spitsbergenu na podstawie analizy rozkładu wielkości i ...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Emilia Małgorzata Trudnowska

  Instytut Oceanologii PAN

 5. Wpływ estradiolu na uwalnianie wazotocyny argininowej i izotocyny u samic babki byczej (Neogobius melanostomus)

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ9

  Kierownik: dr inż. Hanna Kalamarz-Kubiak

  Instytut Oceanologii PAN

 6. Wirusy bakteryjne pochodzące ze ścieków komunalnych w wodach morskich

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Agata Jurczak-Kurek

  Instytut Oceanologii PAN

 7. Czynniki kontrolujące bioróżnorodność na twardym, mobilnym podłożu w płytkim sublitoralu Arktyki

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Piotr Paweł Bałazy

  Instytut Oceanologii PAN

 8. Wisła - główny dostawca zawiesiny do Morza Bałtyckiego. Transport i zachowanie materiału terygenicznego w Zatoce Gdański...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Marek Józef Zajączkowski

  Instytut Oceanologii PAN

 9. Hormony stresu w skórze ryb

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Zofia Kulczykowska

  Instytut Oceanologii PAN

 10. Struktura wielkościowa biomasy i produkcja wtórna - odpowiedź bentosu na zmienność warunków środowiskowych w wodach przy...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. prof. nadzw. IO PAN Maria Anna Włodarska-Kowalczuk

  Instytut Oceanologii PAN

 11. Rola procesów mieszania i transformacji mas wodnych w wymianie masy i ciepła w obszarach granicznych prądów morskich Oce...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Ilona Anna Goszczko

  Instytut Oceanologii PAN

 12. Badanie przemian geochemicznych w strefie mieszania wody podziemnej i wody morskiej

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST10

  Kierownik: Mgr Beata Szymczycha

  Instytut Oceanologii PAN

 13. Genomika ochrony dorsza bałtyckiego

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Roman Wenne

  Instytut Oceanologii PAN

 14. Pozostałości antybiotyków w osadach dennych południowego Bałtyku-stężenia i wpływ na bakteriocenozę.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Grzegorz Mieczysław Siedlewicz

  Instytut Oceanologii PAN

 15. Zmienność przestrzenna bentosowych sieci troficznych - struktura i funkcjonowanie arktycznych zespołów o niskiej i wysok...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Joanna Legeżyńska

  Instytut Oceanologii PAN

 16. Udział neurohormonów przysadkowych wazotocyny argininowej i izotocyny w procesie zmiany płci i zachowań seksualnych moli...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Marta Agata Nietrzeba

  Instytut Oceanologii PAN

 17. Badania bioróżnorodności Oceanu Arktycznego jako klucz do zrozumienia ewolucji systemów polarnych i globalnych zmian kli...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ8

  Kierownik: doc. dr hab. Piotr Kukliński

  Instytut Oceanologii PAN

 18. Struktura przestrzenno-czasowa populacji kluczowych widłonogów arktycznych w okresie ekstremalnych zmian środowiskowych...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Agata Weydmann

  Instytut Oceanologii PAN

 19. Czy ekspresja mitochondrialnych ramek odczytu jest związana z determinacją płci i regulacją dziedziczenia mitochondriów ...

  Konkurs: HARMONIA 3 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Artur Stanisław Burzyński

  Instytut Oceanologii PAN

 20. Pochodzenie i obieg materii organicznej w arktycznym fiordzie

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr Monika Katarzyna Kędra

  Instytut Oceanologii PAN

 21. Bioróżnorodność fauny poroślowej i procesy nią kierujące w Morzu Bałtyckim

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Monika Izabela Orchowska

  Instytut Oceanologii PAN

 22. FACE2FACE: Bentos versus zooplankton-dwa oblicza arktycznych fiordów w dobie zachodzących zmian środowiskowych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski

  Instytut Oceanologii PAN

 23. Eksperymentalne badania dotyczące zależności pomiędzy energią dyssypacji załamujących się fal powierzchniowych oraz szum...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Zygmunt Klusek

  Instytut Oceanologii PAN

 24. Analiza grubości pancerzy jeżowców jako nowe narzędzie modelowe do badania ekologicznych mechanizmów ewolucyjnych w świe...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Tomasz Borszcz

  Instytut Oceanologii PAN

 25. Badania porównawcze fauny Hydrozoa rejonów wrażliwych na zmiany klimatyczne (Komory i Svalbard) - bioróżnorodność, ekolo...

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Marta Anna Ronowicz

  Instytut Oceanologii PAN

 26. Relikty zimnowodne fauny bentosowej w ocieplających się fiordach - podejście GIS

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Anna Piszewska

  Instytut Oceanologii PAN

 27. Wpływ 17beta-estradiolu na poziom melatoniny i tyroksyny w osoczu oraz na stan gonad babki byczej (Neogobius melanostomu...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Tatiana Aleksandra Guellard

  Instytut Oceanologii PAN