Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 210 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Normatywne sposoby budowania zaufania jednostek do sądów administracyjnych

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 2 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Wojciech Piątek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 2. Kontrola inwestycji zagranicznych ze względu na bezpieczeństwo narodowe: analiza porównawcza reżimów prawnych w Unii Eur...

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Łukasz Gruszczyński

  Akademia Leona Koźmińskiego

 3. Technologia rozproszonego rejestru w finansowaniu długoterminowych i kapitałochłonnych inwestycji

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Witold Srokosz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 4. Publicznoprawne egzekwowanie zbiorowych interesów konsumentów w Polsce na tle prawa Unii Europejskiej - między teorią ('...

  Konkurs: SONATA 16 , panel: HS5

  Kierownik: dr Jagna Mucha

  Uniwersytet Warszawski

 5. Niemki i Polki w polityce społecznej Poznania na przełomie XIX i XX wieku

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Szudarek

  Uniwersytet Szczeciński, Instytut Historyczny

 6. Poszukiwanie molekularnych mechanizmów związanych z dwukierunkową odpowiedzią na interakcje socjalne indukowane podaniem...

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: NZ7

  Kierownik: Olga Wronikowska

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Lekarsko-Dentystyczny

 7. W poszukiwaniu (nowej) równowagi sił: studium relacji państwo-miasta w Polsce

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Marta Lackowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 8. Rola państwa w procesach podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw - diagnoza istniejących uwarunkow...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Anna Brzezińska-Rawa

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji

 9. Upraszczanie i elektronizacja procedury administracyjnej

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS5

  Kierownik: Beniamin Rozczyński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 10. W poszukiwaniu podejścia regulacyjnego do statków autonomicznych

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS5

  Kierownik: dr Justyna Nawrot

  Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji

 11. Uprawnieni teoretycznie? Status prawny osób ze spektrum autyzmu na rynku pracy (w ujęciu krajowym, międzynarodowym i por...

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS5

  Kierownik: Maciej Oksztulski

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa

 12. Ograniczenia prawne dotyczące wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w sytuacjach kryzysowych w Unii Europejskiej

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Jacek Chlebny

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 13. Czynniki wpływające na występowanie ptaków w wyspach leśnych

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: NZ8

  Kierownik: Michał Bełcik

  Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

 14. Uwarunkowania prawne cyfryzacji administracji z wykorzystaniem technologii rozproszonych rejestrów

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: HS5

  Kierownik: Katarzyna Ziółkowska

  Uniwersytet Warszawski

 15. Odpowiedzialność za szkodę planistyczną

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: HS5

  Kierownik: Joanna Kaźmierczak

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 16. Zrównoważone zamówienia publiczne jako narzędzie realizacji celów zrównoważonego rozwoju społecznego. Aspekty prawne....

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: HS5

  Kierownik: Joanna Florecka

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 17. Pokrewieństwo w koloniach samców mroczaka posrebrzanego.

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: NZ8

  Kierownik: Zuzanna Hałat

  Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

 18. Wpływ publicznych systemów emerytalnych na nierówności majątkowe w Unii Europejskiej. Zakres substytucji pomiędzy oszczę...

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: HS4

  Kierownik: Marcin Wroński

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 19. Wykładnia prawa podatkowego w kontekście upływu czasu

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Wojciech Morawski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji

 20. Ojcowska wolność wyboru (nie) korzystania z urlopu rodzicielskiego

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Anna Kurowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

 21. Zagregowane i redystrybucyjne skutki świadczeń pieniężnych nieuzależnionych od kryteriów dochodowych

  Konkurs: SONATA 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr Aleksandra Kolasa

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 22. Skuteczność prawa w rozwiązywaniu problemów przewrotnych. Studium przypadku polityk antysmogowych w Małopolsce.

  Konkurs: SONATA BIS 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Mateusz Stępień

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 23. Europejskie układy ramowe z perspektywy państw Europy Środkowo-Wschodniej.

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Łukasz Pisarczyk

  Uniwersytet Warszawski

 24. Instytucjonalne determinanty i mechanizmy wykorzystania ewaluacji w organizacjach sektora publicznego

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS5

  Kierownik: dr Tomasz Kupiec

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 25. Myszy z delecją Amotl1 jako nowy model chorób psychicznych człowieka związanych z zaburzeniami socjalnymi

  Konkurs: OPUS 17 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Tomasz Prószyński

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 26. Różnorodność biologiczna jako źródło międzygatunkowej informacji socjalnej: wpływ na wybór terytorium, złożoność śpiewu ...

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: NZ8

  Kierownik: Sylwia Pustkowiak

  Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

 27. Zwalczanie karteli środkami prawa administracyjnego i prawa karnego. Studium z zakresu prawa antymonopolowego i prawa ka...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 28. Ochrona danych rejestracyjnych w europejskim prawie własności intelektualnej

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS5

  Kierownik: dr Żaneta Pacud

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 29. Prawne przyczyny nieprawidłowego oceniania egzaminów maturalnych w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS5

  Kierownik: Łukasz Kierznowski

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa

 30. Solidarność społeczna, postawy wobec państwa opiekuńczego oraz wzorce zasługiwalności w społeczeństwie polskim po wprowa...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Piotr Michoń

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 31. Wymiana danych pomiędzy przedsiębiorcami w ramach jednolitego rynku cyfrowego UE

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Maciej Bernatt

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

 32. Czy negocjowanie podatków jest sprawiedliwe? Alternatywne metody rozwiązywania sporów podatkowych w świetle standardów k...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Hanna Filipczyk

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa

 33. Prawo podatnika do prywatności

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS5

  Kierownik: dr Anna Drywa

  Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji

 34. Algorytmiczne ustalanie cen w świetle zakazu zawierania antykonkurencyjnych porozumień

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS5

  Kierownik: Marcin Mleczko

  Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 35. Wychodzenie z cienia? Polskie badania nad samorządem terytorialnym w kontekście nauki europejskiej - ewolucja strategii ...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Paweł Swianiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 36. Rola uczenia socjalnego w rozpoznawaniu zagrożenia u ptaków

  Konkurs: SONATA 14 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Jakub Szymkowiak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 37. Rola nauki i danych w czasach Sztucznej Inteligencji - obowiązki państw w zakresie zarządzania danymi w świetle art. 15 ...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS5

  Kierownik: Łukasz Szoszkiewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 38. Luka VAT w Polsce: wyzwanie i reakcja polityki publicznej

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Dominik Gajewski

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

 39. Zaskarżalność orzeczeń sądów administracyjnych

  Konkurs: SONATA BIS 8 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Wojciech Piątek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 40. Wyzwania prawne innowacyjnych form zarządzania publicznego

  Konkurs: HARMONIA 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Natalia Kohtamäki

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji

 41. Gwarancje odpowiedzialności penalnej a odpowiedzialność administracyjno-karna

  Konkurs: SONATA BIS 8 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Anna Błachnio-Parzych

  Akademia Leona Koźmińskiego

 42. Autonomiczne źródła prawa pracy

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Łukasz Pisarczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

 43. Stosowanie instytucji rozprawy przez organy administracji publicznej w postępowaniu podatkowym

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Krzysztof Teszner

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa

 44. Opodatkowanie cyfrowych modeli biznesowych na gruncie międzynarodowego prawa podatkowego

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS5

  Kierownik: Artur Tim

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

 45. Granice prawa pracodawcy do kontroli pracownika

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS5

  Kierownik: Magdalena Kuba

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Pracy

 46. Konsekwencje korzystania z informacji socjalnej na poziomie populacyjnym: podejście semi-eksperymentalne

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Lechosław Kuczyński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 47. Krajobraz dźwięku - wpływ informacji socjalnej na łączność krajobrazu i występowanie wybranych gatunków płazów w płatach...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ8

  Kierownik: Michał Bełcik

  Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

 48. Organy podatkowe i sądy administracyjne a zmiany koniunktury gospodarczej - perspektywa ekonomicznej analizy prawa

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Dominik Gajewski

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

 49. Opodatkowanie sektora energetycznego w świetle bezpieczeństwa energetycznego i zrównoważonego rozwoju

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS5

  Kierownik: dr Mateusz Lewandowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji

 50. Samorząd zawodowy zawodów zaufania publicznego: kryteria utworzenia, a zakres i środki nadzoru państwowego.

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Dominik Sypniewski

  Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych