Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Quasi-sądowe funkcje Europejskiego Komitetu Praw Społecznych w procesie rozpatrywania skarg zbiorowych

2014/15/N/HS5/00662

Słowa kluczowe:

skargi zbiorowe Europejski Komitet Praw Społecznych Rada Europy prawa człowieka

Deskryptory:

 • HS5_2: Prawo konstytucyjne, prawa człowieka, prawo i instytucje międzynarodowe
 • HS5_3: Prawo publiczne i socjalne, nauka o administracji
 • HS5_9: Polityka społeczna (w tym: polityka dotycząca ludności, zagadnienia zabezpieczenia społecznego, tzw. trzeci sektor, pomoc społeczna, gerontologia społeczna, governance i instytucje dialogu społecznego)

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Aleksander Gadkowski 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 49 752 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-08-07

Zakończenie projektu: 2016-08-06

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Charakterystyka quasi-sądowych funkcji Europejskiego Komitetu Praw Społecznych w procesie rozpatrywania skarg zbiorowych
  Autorzy:
  Aleksander Gadkowski
  Czasopismo:
  Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny (lista B MNiSW, ISSN: 0035-9629, pozycja na liście: 1616) (rok: 2016, tom: III, strony: 35-48), Wydawca: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.14746/rpeis.2016.78.3.4 - link do publikacji
 2. Funkcje kontrolne organów traktatowych w dziedzinie międzynarodowej ochrony praw człowieka na przykładzie Europejskiego Komitetu Praw Społecznych
  Autorzy:
  Aleksander Gadkowski
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe (lista B MNiSW, ISSN: 1642-9613, pozycja na liście: 2097) (rok: 2015, tom: 31, strony: 23-45), Wydawca: Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
  Status:
  Opublikowana
 3. The European Committee of Social Rights as a Monitoring Body in the System of the European Social Charter
  Autorzy:
  Aleksander Gadkowski
  Czasopismo:
  Adam Mickiewicz University Law Review (rok: 2018, tom: 8, strony: 63-75), Wydawca: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Status:
  Przyjęta do publikacji
  Doi:
  10.14746/ppuam - link do publikacji
 1. Normatywna regulacja problematyki bezpieczeństwa socjalnego w systemie Europejskiej Karty Społecznej
  Autorzy:
  Aleksander Gadkowski
  Konferencja:
  Bezpieczeństwo w XXI w. Szanse – zagrożenia – perspektywy (rok: 2018, ), Wydawca: Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu oraz wydawnictwo Silva Rerum
  Data:
  konferencja 27 kwietnia 2016 r.
  Status:
  Przyjęta do publikacji