Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Sytuacja prawna przedsiębiorstwa w prawie Unii Europejskiej dotyczącym pomocy państwa

2015/17/N/HS5/02575

Słowa kluczowe:

pomoc państwa Unia Europejska rynek wewnętrzny ochrona prawna środki prawne

Deskryptory:

 • HS5_2: Prawo konstytucyjne, prawa człowieka, prawo i instytucje międzynarodowe
 • HS5_3: Prawo publiczne i socjalne, nauka o administracji

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Łukasz Stępkowski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 9 - ogłoszony 2015-03-16

Przyznana kwota: 58 647 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2016-03-17

Zakończenie projektu: 2020-01-16

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. CASE COMMENTARY: JUDGMENT OF THE COURT OF JUSTICE (GRAND CHAMBER) OF 5 MARCH 2019 IN C-349/17 EESTI PAGAR AS V ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SIHTASUTUS AND MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
  Autorzy:
  Łukasz Stępkowski
  Czasopismo:
  Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego (rok: 2020, tom: vol. XVII, strony: 16 s., otwarty dostęp po pół roku od publikacji), Wydawca: Instytut Europeistyki UJ
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.26106/r2an-5744 - link do publikacji
 2. Compensation for Services of General Economic Interest Due to a Municipal Company Wholly Owned by a Local Authority and VAT
  Autorzy:
  Łukasz Stępkowski
  Czasopismo:
  Doradztwo Podatkowe - Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych (rok: 2021, tom: BISP 2021; 12 (304): 70-78, strony: 70-78), Wydawca: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. 04-367 Warszawa, ul. Kaleńska 8
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/01.3001.0015.6367 - link do publikacji
 3. Podatek od sprzedaży detalicznej : glosa do wyroku Sądu z 16.05.2019 r., sprawy połączone T-836/16 i T-624/17, Rzeczpospolita Polska przeciwko Komisji Europejskiej
  Autorzy:
  Łukasz Stępkowski
  Czasopismo:
  Europejski Przegląd Sądowy (rok: 2019, tom: 11/2019 (170), strony: s. 42-50), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowana
 4. Selektywno ść systemu podatkowego na potrzeby art. 107 ust. 1 TFUE a równe traktowanie i dyskryminacja. Glosa do wyroku TS z 21 grudnia 2016 r. w sprawach po łą czonych C-20/15 P i C-21/15 P Komisja Europejska przeciwko World Duty Free Group SA (C-20/15 P) oraz Banco Santander SA (C-21/15 P) i Santusa Holding SL (C-21/15 P)
  Autorzy:
  Łukasz Stępkowski
  Czasopismo:
  internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (rok: 2017, tom: 5(6), strony: https://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/44/96.pdf), Wydawca: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Wrocławskiego - CARS
  Status:
  Opublikowana
 5. Zasada specjalności europejskiego nakazu aresztowania i art. 607e § 3 pkt 2 k.p.k. a możliwość ścigania wydanego obywatela polskiego za przestępstwa nieobjęte tym nakazem
  Autorzy:
  Łukasz Stępkowski
  Czasopismo:
  Przegląd Sądowy (rok: 2022, tom: PS 2022/5/95-111, strony: 95-111), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowana
 6. A Cultural Undertaking: State Aid for Culture and Heritage Conservation IF: 0,07
  Autorzy:
  Łukasz Stępkowski
  Czasopismo:
  Santander Art and Culture Law Review (rok: 2023, tom: TBD (Impact Factor: impact sco, strony: TBD), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Michałowskiego 9/2 31-126 Kraków
  Status:
  Złożona
 7. Odpowiedzialność państw członkowskich z tytułu niewykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości oraz obowiązku odzyskania pomocy państwa – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 12.03.2020 r., C-576/18, Komisja Europejska przeciwko Republice Włoskiej
  Autorzy:
  Łukasz Stępkowski
  Czasopismo:
  Europejski Przegląd Sądowy (rok: 2020, tom: 44075, strony: 34-43), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowana
 8. Unlawful Aid and Public Undertakings: Vertical Direct Effect of Article 108(3), third sentence TFEU IF: 0,7
  Autorzy:
  Łukasz Stępkowski
  Czasopismo:
  Croatian Yearbook of European Law (rok: 2021, tom: (2021) 17 CYELP 159; https://w, strony: 159-175), Wydawca: Department for European Public Law, Faculty of Law, University of Zagreb Ćirilometodska 4, 10000 Zagreb (Croatia), IF według Scopus (RealTime Impact Factor)
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3935/cyelp.17.2021.448 - link do publikacji
 9. Horizontal Direct Effect of the Standstill Obligation under Article 108(3), third sentence TFEU
  Autorzy:
  Łukasz Stępkowski
  Czasopismo:
  Dyskurs Prawniczy i Administracyjny (rok: 2022, tom: TBD, strony: TBD), Wydawca: Instytut Nauk Prawnych pl. Słowiański 9 65-069 Zielona Góra dyskurs@inp.uz.zgora.pl
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 10. Not Quite Final: Principle of Res Judicata in National Judicial Proceedings in the Area of State Aid IF: 0,04
  Autorzy:
  Łukasz Stępkowski
  Czasopismo:
  European State Aid Law Quarterly (IF - impact score, Scopus, resurchify.com) (rok: 2023, tom: TBD, strony: TBD), Wydawca: Lexxion Verlagsgesellschaft mbH
  Status:
  Złożona
 11. Badanie selektywności systemu podatkowego stanowiącego program pomocy – glosa do wyroku TSUE z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie C-562/19 P Komisja Europejska v. Rzeczpospolita Polska (podatek od sprzedaży detalicznej)
  Autorzy:
  Łukasz Stępkowski
  Czasopismo:
  Doradztwo Podatkowe - Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych (rok: 2021, tom: BISP 2021; 5 (297): 10-17, strony: 44851), Wydawca: nstytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. 04-367 Warszawa, ul. Kaleńska 8
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5604/01.3001.0014.9048 - link do publikacji
 12. Judgment of the Court of Justice in C-526/14 Tadej Kotnik and Others v. Državni zbor Republike Slovenije and permissibility of granting State aid to financial institutions
  Autorzy:
  Łukasz Stępkowski
  Czasopismo:
  Polish Review of International and European Law (rok: 2018, tom: 2017Vol6Issue2, strony: 89-105), Wydawca: UKSW
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.21697/priel.2017.6.2.04 - link do publikacji
 1. Judicial Review of Commission Decisions in Antitrust and State Aid Cases : C-160/19 P Comune di Milano and Beyond
  Autorzy:
  Łukasz Stępkowski
  Konferencja:
  EU ANTITRUST: HOT TOPICS & NEXT STEPS INTERNATIONAL CONFERENCE JANUARY 24-25, 2022 PRAGUE, CZECHIA (rok: 2022, ), Wydawca: Faculty of Law of Charles University in Prague
  Data:
  konferencja 24-25.01.2022
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. nie dotyczy
  Autorzy:
  dr Łukasz Stępkowski
  Książka:
  SYTUACJA PRAWNA PRZEDSIĘBIORSTWA W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCYM POMOCY PAŃSTWA (rok: 2020, tom: monografia, strony: 533), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp.z o.o.
  Status:
  Opublikowana