Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Namiestnictwo galicyjskie (1867-1914). Struktura. Zadania. Ludzie. Z dziejów administracji rządowej w austriackiej monarchii konstytucyjnej.

2014/15/B/HS5/03317

Słowa kluczowe:

Namiestnictwo austriacka monarchia konstytucyjna Galicja państwo prawa

Deskryptory:

 • HS5_3: Prawo publiczne i socjalne, nauka o administracji
 • HS5_1: Teoria i filozofia prawa, historia prawa i myśli prawnej
 • HS5_11: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Andrzej Dziadzio 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 122 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-07-23

Zakończenie projektu: 2018-07-22

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer przenośny (laptop) z oprogramowaniem. Za kwotę 4 000 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Działania c.k.Dyrekcji Policji w Krakowie w świetle okólników Namiestnictwa galicyjskiego z okresu rządów konstytucyjnych w Austrii (1867-1914).
  Autorzy:
  Mateusz Mataniak
  Czasopismo:
  Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa (rok: 2019, tom: 1, strony: ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 2. Namiestnictwo galicyjskie(1854-1914). Organizacja i zadania.
  Autorzy:
  Andrzej Dziadzio, Mateusz Mataniak
  Czasopismo:
  Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa (rok: 2018, tom: 11, strony: 137-167), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/2084131KS.18.007.8578 - link do publikacji
 3. Presse-, Vereins- und Versammlungskontrolle in der galizischen Behördenpraxis (1867-1914).
  Autorzy:
  Andrzej Dziadzio
  Czasopismo:
  Baitrage zur Rechtsgeschichte Osterreichs (rok: 2018, tom: 1, strony: 39-62), Wydawca: Verlag der Osterreichische Akademie der Wissenschaften
  Status:
  Opublikowana
 4. Weltliche oder konfessionelle Schule? Der Streit um den Religionsunterricht in der Donaumonarchie nach der Ara des Liberalismus.
  Autorzy:
  Andrzej Dziadzio
  Czasopismo:
  Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa (rok: 2017, tom: 10, strony: 31-47), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
 5. Galicyjski Sejm Krajowy wobec namiestnictwa w początkach ery konstytucyjnej w Austrii
  Autorzy:
  Andrzej Dziadzio
  Czasopismo:
  Studia Iuridica Lublinensia (rok: 2016, tom: XXV, strony: 261-276), Wydawca: -
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.17951/sil.2016.25.3.261 - link do publikacji
 6. Vertragsfreiheit in der Donaumonarchie. Das Gesetz fuer Galizien ueber das Wucherverbot.
  Autorzy:
  Andrzej Dziadzio
  Czasopismo:
  Journal on European History of Law (rok: 2018, tom: 2, strony: 216-222), Wydawca: STS Science Centre, London
  Status:
  Opublikowana
 1. Die Grundrechte der Dezemberverfassung in der Praxis des Staatsapparats Oesterreichs. Zwischen Buerokratie- und Rechtsstaat.
  Autorzy:
  Andrzej Dziadzio
  Konferencja:
  L'Austriche-Hongrie des annees 1866-1918: une contribution exceprionelle a la protection des droits de I'Homme. (rok: 2019, ), Wydawca: Uniwersytet w Strasburgu i Europejski Trybunał Praw Człowieka
  Data:
  konferencja 17-18 XI 2017
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. Władza na pograniczach monarchii habsburskiej doby konstytucyjnej wobec niechrześcijańskich mniejszości religijnych.
  Autorzy:
  Andrzej Dziadzio
  Książka:
  Pogranicze w historii prawa i myśli politycznej. (rok: 2018, tom: 1, strony: 131-149), Wydawca: Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły
  Status:
  Opublikowana
 2. Nadzór państwa nad stowarzyszeniami w Galicji doby autonomicznej
  Autorzy:
  Andrzej Dziadzio
  Książka:
  Ustroje : tradycje i porównania : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marianowi Grzybowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (rok: 2015, tom: -, strony: 75-83), Wydawca: Wydawnictwo Sejmowe
  Status:
  Opublikowana
 3. Kazimierz Badeni jako namiestnik Galicji.
  Autorzy:
  Andrzej Dziadzio
  Książka:
  Księga pamiątkow śp. dr.hab. Wojciecha Organiściaka (rok: 2019, tom: 1, strony: ), Wydawca: Uniwersytet Śląski
  Status:
  Złożona